NUJNO OBVESTILO: POPOLNA PREPOVED OBISKOV V DOMOVIH ZA OSTARELE

Obveščamo vas, da smo v Domu starejših občanov Ljubljana Vič – Rudnik v skladu s priporočili sprejeli preventivno odločitev POPOLNE PREPOVEDI OBISKOV V DOMOVIH ZA STAREJŠE.

Prepoved velja do preklica.

06.04.2020

Spoštovani svojci in vsi, ki vam je mar za naše stanovalce!

Vstopili smo v peti teden, ko je naš dom popolnoma zaprt za obiske. Trenutna kriza od nas zahteva nadčloveške napore, saj delamo vse, kar je v naši moči, da čim bolje zaščitimo svoje stanovalce in zaposlene ter preprečimo širjenje koronavirusa.

Zelo skrbno upoštevamo vsa navodila in strokovne smernice resornega ministrstva, Ministrstva za zdravje, Nacionalnega inštituta za javno zdravje in Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. Zaposlenim ob prihodu na delo in odhodu z dela merimo telesno temperaturo, skrbimo za higieno rok in razkuževanje, skrbimo za čim bolj stalne delovne time po posameznih bivalnih enotah in zaposlene periodično poučujemo o uporabi osebne varovalne opreme. Vsi zaposleni, ki prihajajo v stik s stanovalci, uporabljajo ustrezno zaščitno opremo in v procesu dela nosijo zaščitne maske. V medsebojnih stikih – kolikor je le mogoče – vzdržujemo osebno razdaljo, v primeru znakov na okužbo z virusom COVID-19 pa zaposlene nemudoma napotimo na odvzem brisa in v samoizolacijo.

V domu smo v skladu z navodili Ministrstva za zdravje že pred prvo potrjeno okužbo pripravili prostore za izolacijo manjšega števila stanovalcev. Delovni proces v teh prostorih vedno izvajajo isti zaposleni, ki so tudi ločeni od ostalih zaposlenih. Prostore izolacije so si na našo pobudo ogledali strokovnjaki hospitalne higiene in sanitarnega inženirstva iz UKC Ljubljana in nas pohvalili, da smo prostore, vezane na izolacijo, dobro razporedili. Pohvalili so tudi potek dela, ločitev čistih in nečistih poti, uporabo osebne zaščitne opreme …

Pri pridobivanju virov (kadrovskih, materialnih) zelo dobro sodelujemo s koordinatorjem za COVID-19 za ljubljansko regijo, s katerim smo dnevno v stiku, v tem tednu pa nam bodo na pomoč prišli prvi dodatni zaposleni iz UKC Ljubljana. V teh dneh imamo večino časa v domu še tri zdravnice iz ZD Ljubljana Vič-Rudnik. Redno sodelujemo z epidemiologinjo in upoštevamo vsa njena navodila. O spremembah v domu redno poročamo Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje. Želimo se zahvaliti vsem naštetim! Prav tako se zahvaljujem Civilni zaščiti MOL ter županu in njegovi ekipi, Slovenski filantropiji, ki dnevno usklajuje prevoze, da precejšnje število naših zaposlenih lahko pride na delo. Z njihovo pomočjo naš delovni proces lahko teče tako, da stanovalcem zagotavljamo varno zdravstveno nego in oskrbo.

Od 17. 3. 2020 imamo v domu potrjeno okužbo na COVID-19 pri stanovalcih in zaposlenih, in sicer je na današnji dan ta potrjena pri 13 stanovalcih in 4 zaposlenih. Pri večini stanovalcev se bolezen izraža v milejši obliki (povišana telesna temperatura). Le eden stanovalec v tem trenutku potrebuje dodatno zdravstveno oskrbo v domu. Zdravljenje bolnikov izvajata domski zdravnici v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki iz UKC Ljubljana. Vsi okuženi zaposleni so doma v samoizolaciji in se počutijo dobro ter komaj čakajo, da se zopet vrnejo na delo.

Kljub temu, da so stanovalci v samoizolaciji, jih ob lepem vremenu še vedno peljemo na svež zrak, skuhamo kavo, priskrbimo priboljške, če to želijo, omogočimo videoklice z njihovimi bližnjimi ali jim na željo svojcev zapojemo kakšno pesmico. Redno jim zagotavljamo raznovrstno in zdravstvenemu stanju primerno prehrano in napitke, zdravnica pa je vsem predpisala dovoljene odmerke vitamina D. Vseskozi budno spremljamo zdravstveno stanje vseh stanovalcev in ob morebitnih znakih okužbe z virusom COVID-19 nemudoma ukrepamo tako, da stanovalcu odvzamemo bris, ta pa do izvida počaka v ločenih prostorih. Stanovalci trenutno stanje sprejemajo z razumevanjem, občasno se pošalijo, da smo zaposleni sedaj, ko nosimo zaščitne maske, videti kot maškare in da bo pust letos očitno trajal dalj časa kot pa samo en dan.

Zagotavljamo vam, da vse svojce o kakršnemkoli poslabšanju stanja nemudoma individualno obvestimo po ustaljenih poteh. Če kdo od svojcev želi izvedeti še več informacij o počutju in zdravstvenem stanju svojega sorodnika, naj nas kontaktira enkrat dnevno po ustaljenih poteh in podali mu bomo vse informacije o sorodniku.

Zaščitno opremo prejemamo iz državnih rezerv ali jo sami kupujemo na trgu. Se pa še vedno najdejo podjetja in posamezniki, ki nam potrebno opremo tudi darujejo, za kar smo neizmerno hvaležni in se jim zahvaljujemo.

V skladu z navodili Ministrstva za zdravje od 25. 3. 2020 dalje žal ne smemo sprejemati nobenih paketov za svoje stanovalce. Ponovno pozivamo vse svojce, ki še vedno poskušajo na skrivaj prinašati stvari stanovalcem, da s tovrstnim ravnanjem prenehajo, saj na ta način ogrožajo stanovalce in zaposlene ter nenazadnje tudi sebe. Ker do tovrstnih poskusov še vedno prihaja, smo najeli varnostno službo, ki skrbi, da do vnosov stvari v dom ne prihaja več.

V zadnjem tednu nas je poklicalo precejšnje število svojcev in želelo nasvet glede odhoda njihovih bližnjih v domače okolje. Nekateri ste poročali tudi o pritiskih okolice, da bi to morali storiti, češ da v domu v tem trenutku ni več varno. Vsekakor ste svojci pred težko odločitvijo, kaj v danem trenutku storiti. V domu vam glede tega žal ne moremo svetovati, seznanimo vas lahko edino z vsemi tveganji, na katera morate biti pri odhodu vašega bližnjega v domače okolje pozorni. Pozorni morate biti, da bo imel vaš bližnji čim manj socialnih stikov z različnimi ljudmi in da se z odhodom domov strinja, saj se v dom ne bo mogel vrniti, dokler ne bo preklica epidemije in preklica prepovedi obiskov. Prav tako ne bo mogel obiskati domske zdravnice, ki v okviru svojega delovanja ne opravlja hišnih obiskov.

Trenutna situacija ni rožnata in ne vemo, koliko časa bo trajala, vemo pa, da jo bo enkrat konec. Vabimo vas, da jo preživite v skrbi zase in se vam istočasno zahvaljujemo za vse spodbudne besede in predloge, ki nam jih pošiljate, za sodelovanje pri pridobivanju zaščitne opreme in drugih virov, za vašo potrpežljivost in razumevanje danih razmer. Tudi vaša izražena skrb za vaše bližnje nam daje dodatno moč, da v teh težkih časih zdržimo in še vedno dostojno poskrbimo za stanovalce.

Želimo vam čim bolj mirne in zdrave praznike. Veselimo se dneva, ko se bomo lahko ponovno osebno srečali.

Ekipa DSO Ljubljana Vič – Rudnik

02.04.2020

Spoštovani svojci in prijatelji naših stanovalcev,

sporočamo vam, da življenje in delo v Domu, kljub epidemiji, poteka normalno. Za to so v veliki meri odgovorni prostovoljci in prostovoljke, ki v organizaciji Slovenske Filantropije poskrbijo za nujne prevoze naših zaposlenih na delo in domov. Veliko naših zaposlenih namreč koristi javni prevoz, ki ga v teh dneh ni. Naše zaposlene prostovoljke in prostovoljci pobirajo od 5. ure dalje in jih razvažajo domov tudi po 21. uri. Klobuk dol pred vami, drage prostovoljke in prostovoljci. Vaša pomoč je prišla v trenutku, ko jo najbolj potrebujemo!

V Domu stanovalcem vsak dan kuhamo kavo v kuhinji in v bivalnih enotah. Kavo priskrbimo mi, tako da ne skrbite, da bi vaši najbližji ostali brez te prijetne razvade. Stanovalci so veseli vaših video ali telefonskih klicev. Še vedno velja, da nam lahko javite vaše želje po komunikaciji s svojcem v socialno službo in bomo organizirali pogovore.

Še naprej smo zelo pozorni na zdravstveno stanje vseh stanovalcev. V primeru znakov okužbe s koronavirusom bomo stanovalcu vzeli bris in ga namestili v ločene prostore, kjer bo počakal na rezultate brisa, njegove svojce pa bomo o tem obvestili. Za vse informacije o posameznem stanovalcu vas prosimo, da nas enkrat dnevno pokličete po ustaljenih potek.

Število okuženih s koronavirsom v DSO Ljubljana Vič – Rudnik ostaja enako.

Zahvaljujemo se za vso pomoč in podporo, ki jo v teh dneh dobivamo iz različnih strani!

Hvala za vso podarjeno opremo in besede podpore. Skupaj bomo zmogli.

Ekipa DSO Ljubljana Vič – Rudnik

31.03.2020

V DSO Ljubljana Vič-Rudnik imamo na dan 31. 3. 2020, v enoti Bokalce skupno enajst potrjenih okužb na Covid 19 pri stanovalcih in tri potrjene okužbe na Covid 19 pri zaposlenih. Vsi okuženi zaposleni so doma v samoizolaciji in se počutijo dobro. Po prejetju obvestila o novih okužbah smo kontaktirali epidemiološko službo in prosili za morebitna dodatna navodila. Obvestili smo tudi vse svojce novo okuženih stanovalcev.

Zdravstveno stanje vseh stanovalcev v Domu še naprej pozorno spremljamo. Sporočamo vam, da se ostali stanovalci in zaposleni trenutno počutijo dobro.

V DSO Ljubljana Vič-Rudnik izvajamo vse potrebne ukrepe za preprečitev in širjenje morebitne okužbe. V primeru znakov na Covid 19 stanovalcem po navodilu epidemiološke službe odvzamemo bris, zaposlene pa nemudoma napotimo na odvzem na vstopno točko.

Iz blagovnih rezerv smo 30. 3. 2020 ponovno prejeli nekaj potrebne zaščitne opreme, med katerimi so tudi prepotrebne kirurške maske. Za vso prejeto zaščitno opremo se zahvaljujemo.

Svojce ostro pozivamo, da naj na skrivaj ne vnašajo stvari stanovalcem, ker na ta način ogrožajo svoje bližnje, zaposlene in tudi sebe.

Svojce še vedno individualno obveščamo o vsaki spremembi zdravstvenega stanja stanovalcev. Prosimo, da nas za informacije o počutju stanovalcev kličete le enkrat dnevno po ustaljenih kanalih. Zaposleni namreč v teh kriznih časih vso energijo, čas, znanje in izkušnje usmerjamo v delo s stanovalci, da bi jim bilo bivanje čim bolj prijetno. Vaše želje s kontakti za video klice lahko sporočite v socialno službo.

Ekipa DSO Ljubljana Vič-Rudnik vam vsem želi, da ostanete zdravi.

mag. Melita Zorec, direktorica

28.03.2020

V DSO Ljubljana Vič-Rudnik imamo na dan 28. 3. 2020, v enoti Bokalce sedem potrjenih okužb na Covid 19 pri stanovalcih in dve potrjeni okužbi na Covid 19 pri zaposlenih. Okužena zaposlena sta doma v samoizolaciji in se počutita dobro. Po prejetju obvestila o okužbi smo takoj obvestili epidemiološko službo, ki je podala navodila za nadaljnje ravnanje, ki jih v celoti upoštevamo. Prav tako smo tako kot do sedaj obvestili vse svojce stanovalcev, ki imajo potrjeno okužbo na Covid 19.

Zdravstveno stanje stanovalcev še naprej pozorno spremljamo. V primeru znakov na Covid 19 bomo stanovalcem po navodilu epidemiološke službe odvzeli bris, zaposlene pa nemudoma napotili na odvzem na vstopno točko. V DSO Ljubljana Vič-Rudnik izvajamo vse potrebne ukrepe za preprečitev in širjenje morebitne okužbe.

Iz blagovnih rezerv smo 28. 3. 2020 ponovno prejeli nekaj potrebne zaščitne opreme, med katerimi so tudi prepotrebne maske tipa FFP2. Za vso prejeto zaščitno opremo se zahvaljujemo.

Ostali stanovalci in zaposleni se zaenkrat počutijo dobro. Svojcem sporočamo, da jih vedno individualno obveščamo o vsaki spremembi zdravstvenega stanja stanovalcev in jih istočasno naprošamo, da nas za informacije o počutju stanovalcev kličejo le enkrat dnevno po ustaljenih kanalih. Zaposleni namreč v teh kriznih časih vso energijo, čas, znanje in izkušnje usmerjamo v delo s stanovalci, da bi jim bilo bivanje čim bolj prijetno.

Ekipa DSO Ljubljana Vič-Rudnik vam vsem želi, da ostanete zdravi.

mag. Melita Zorec, direktorica

27.03.2020

V DSO Ljubljana Vič-Rudnik imamo na dan 27. 3. 2020, v enoti Bokalce tri potrjene okužbe na Covid 19 pri stanovalcih in dve potrjeni okužbi na Covid 19 pri zaposlenih. Za nekaj stanovalcev in zaposlenih še čakamo rezultate brisov. Okužena zaposlena sta doma v samoizolaciji in se počutita dobro. Po prejetju obvestila o okužbi smo takoj obvestili epidemiološko službo, ki je podala navodila za nadaljnje ravnanje, ki jih v celoti upoštevamo.

Zdravstveno stanje stanovalcev še naprej pozorno spremljamo. V primeru znakov na Covid 19 bomo stanovalcem po navodilu epidemiološke službe odvzeli bris, zaposlene pa nemudoma napotili na odvzem na vstopno točko. V DSO Ljubljana Vič-Rudnik izvajamo vse potrebne ukrepe za preprečitev in širjenje morebitne okužbe.

Iz blagovnih rezerv, od Civilne zaščite ter posameznikov in pravnih oseb smo prejeli nekaj potrebne zaščitne opreme, še vedno pa čakamo na dobavo prepotrebnih kirurških mask IIR in mask, tipa FFP2 in FFP3. Za vso prejeto zaščitno opremo smo hvaležni in se zanjo zahvaljujemo.

Ostali stanovalci in zaposleni se zaenkrat počutijo dobro. Svojcem sporočamo, da jih vedno individualno obveščamo o vsaki spremembi zdravstvenega stanja stanovalcev in jih istočasno naprošamo, da nas za informacije o počutju stanovalcev kličejo le enkrat dnevno po ustaljenih kanalih.

Ekipa enote Bokalce vam vsem želi, da ostanete zdravi.

mag. Melita Zorec, direktorica

25.03.2020

V DSO Ljubljana Vič-Rudnik, enota Bokalce, imamo na dan 25. 3. 2020 potrjeni dve novi okužbi na Covid 19 pri stanovalcih. Stanovalca sta zbolela v domu, dne 24. marca 2020 in bila nemudoma premeščena v izolacijo.  Po prejetju obvestila smo v DSO Ljubljana Vič – Rudnik, enota Bokalce, takoj obvestili epidemiološko službo, ki je tudi obiskala dom, pregledala stanje in podala navodila za nadaljnje ravnanje. Zdravstveno stanje stanovalcev pozorno spremljamo. Za zaposlene, ki so bili v tesnem stiku z obolelima stanovalcema, smo po navodilu epidemiološke službe uvedli samoopazovanje z odvzemom brisa.

V DSO Ljubljana Vič-Rudnik, enota Bokalce, izvajamo vse potrebne ukrepe za preprečitev in širjenje morebitne okužbe.

Ostali stanovalci se zaenkrat počutijo dobro. Trenutno pri nobenem stanovalcu ni novega suma ali potrjenega testa na Covid 19.

mag. Melita Zorec, direktorica

24.03.2020

Obvestilo svojcem naših stanovalcev v enoti Bokalce

V DSO Ljubljana Vič-Rudnik, enota Bokalce, je bila potrjena okužba na Covid 19 pri enem od naših stanovalcev. Stanovalec je zbolel v domu, dne 23. marca 2020 in bil nemudoma premeščen v izolacijo.  Po prejetju obvestila smo v DSO Ljubljana Vič – Rudnik, enota Bokalce, takoj obvestili epidemiološko službo ter po njenih navodilih za stanovalce nadaljevali s samoizolacijo s prehranjevanjem po sobah. Njihovo zdravstveno stanje pozorno spremljamo. Za zaposlene, ki so bili v tesnem stiku z obolelim stanovalcem, smo po navodilu epidemiološke službe uvedli samoopazovanje z odvzemom brisa.

O pojavu Covid 19 smo obvestili vse naše zaposlene in stanovalce. V DSO Ljubljana Vič-Rudnik, enota Bokalce, so bili izvedeni vsi ukrepi za preprečitev in širjenje morebitne okužbe.

Stanovalci se zaenkrat počutijo dobro. Trenutno pri nobenem stanovalcu ni novega suma ali potrjenega testa na Covid 19.

Epidemija, s katero se vsi skupaj soočamo, je za vse nas izziv, pred kakršnega še nismo bili postavljeni. Vendar verjamem, da bomo zmogli in da smo skupaj z vami z vsakim dnem bližje času, ko bo ta skrb za nami. Vsem skupaj nam želim, da ostanemo močni, zdravi in povezani. To zdaj potrebujemo.

mag. Melita Zorec, direktorica

20.03.2020

Svojcem sporočamo, da se stanovalci počutijo dobro in ukrep popolne prepovedi obiskov še vedno sprejemajo z razumevanjem. Za vašo pomoč in  podporo pri zaščiti naših stanovalcev smo vam hvaležni vsak dan posebej. 

V obeh enotah za povezavo s svojci omogočamo tudi povezavo preko telefona, skypa in/ali videoklica, urejamo pa še nove možnosti. Vse zainteresirane za klic svojcev prosimo, da pokličejo ali pišejo v socialno službo ali v delovno terapijo. V teh dneh bomo v brezplačno uporabo dobili 4 tablične računalnike in predvidoma 3 telefonske aparate, da jih bomo lahko koristili tudi ob posteljah stanovalcev.

O vseh novostih vas bomo sproti obveščali! 

V obeh enotah se stanovalci ob spremstvu javnih delavcev, delovnih terapevtov in fizioterapevtk sprehajajo v parku Doma. Na sprehode vozimo tudi tiste stanovalce, ki so nepomični in brez pomoči ne bi mogli na svež zrak. 

Zaposleni v DSO Ljubljana Vič -Rudnik svoje delo opravljamo skrbno, požrtvovalno in profesionalno. Prosim vas, da nam pri tem še naprej pomagate in v recepcijo Doma ne prinašate nobenih potrebščin stanovalcev. Za vse nujne stvari bomo poskrbeli v Domu! 

Za vašo podporo smo vam v teh dneh še posebej hvaležni! 

Ekipa DSO Ljubljana Vič – Rudnik

17.03. 2020

Obvestilo svojcem naših stanovalcev v enoti Kolezija 

V DSO Ljubljana Vič-Rudnik, enota Kolezija, je bila potrjena okužba na Covid 19 pri enem od naših zaposlenih. Zaposleni je zbolel doma v petek, 13. marca 2020, zadnjič pa je bil na delu v sredo 11. 3. 2020. Od takrat do danes, 17. marca 2020, ni bil v stiku niti s stanovalci niti z ostalimi zaposlenimi. Po prejetju obvestila smo v DSO Ljubljana Vič – Rudnik, enota Kolezija, takoj obvestili epidemiološko službo ter po njenih navodilih za vse stanovalce nemudoma uvedli samoizolacijo s prehranjevanjem po sobah. Njihovo zdravstveno stanje pozorno spremljamo. Za zaposlene, ki so bili v morebitnem stiku z obolelim zaposlenim, smo po navodilu epidemiološke službe uvedli samoopazovanje z odvzemom brisa v primeru povišane telesne temperature.

O pojavu Covid 19 smo obvestili vse naše zaposlene in stanovalce. V DSO Ljubljana Vič-Rudnik, enota Kolezija, so bili izvedeni vsi ukrepi za preprečitev in širjenje morebitne okužbe.

Stanovalci se zaenkrat počutijo dobro. Trenutno pri nobenem stanovalcu ni suma ali potrjenega testa na Covid 19.

Epidemija, s katero se vsi skupaj soočamo, je za vse nas izziv, pred kakršnega še nismo bili postavljeni. Vendar verjamem, da bomo zmogli in da smo skupaj z vami z vsakim dnem bližje času, ko bo ta skrb za nami. Vsem skupaj nam želim, da ostanemo močni, zdravi in povezani. To zdaj potrebujemo.

Melita Zorec, direktorica

16.03. 2020

Svojcem sporočamo, da se stanovalci počutijo dobro in ukrep popolne prepovedi obiskov še vedno sprejemajo z razumevanjem. Zaradi zaščite naših stanovalcev vas prosimo, da v Dom ne prinašate več hrane in ostalih pripomočkov. Za vašo pomoč in  podporo pri zaščiti naših stanovalcev se vam zahvaljujemo.