PONOVNO OMOGOČANJE OBISKOV V DOMOVIH ZA STAREJŠE OD 11. 5. 2020 DALJE

18. 9. 2020

V DSO Ljubljana Vič-Rudnik, enota Kolezija, je bila 18. 9. 2020 potrjena okužba na Covid 19 pri enem od naših zaposlenih. Zaposleni je zbolel doma, v četrtek, 17. septembra 2020, zadnjič pa je bil na delu v torek 15. 9. 2020. Od takrat do danes, 18. septembra 2020, ni bil v stiku niti s stanovalci niti z ostalimi zaposlenimi. Po prejetju obvestila smo v DSO Ljubljana Vič – Rudnik, enota Kolezija, takoj obvestili epidemiološko službo ter po njenih navodilih za vse stanovalce nemudoma uvedli samoizolacijo s prehranjevanjem po sobah ter ukinili vse aktivnosti, kjer bi lahko stanovalci prihajali v medsebojen stik. Njihovo zdravstveno stanje pozorno spremljamo. Za zaposlene, ki so bili v morebitnem stiku z obolelim zaposlenim, smo po navodilu epidemiološke službe uvedli samoopazovanje z odvzemom brisa v primeru povišane telesne temperature.

O pojavu Covid 19 smo obvestili vse naše zaposlene in stanovalce ter njihove svojce. V DSO Ljubljana Vič-Rudnik, enota Kolezija, so bili izvedeni vsi ukrepi za preprečitev in širjenje morebitne okužbe vključno z ustrezno zalogo zaščitne opreme. Za svetovalni obisk v povezavi z izvedbo ukrepov za preprečevanje prenosa SARS-CoV-2 smo zaprosili tudi regijske koordinatorje, ki so bili imenovani s strani Ministrstva za zdravje.

Stanovalci se zaenkrat počutijo dobro. Trenutno pri nobenem stanovalcu ni suma ali potrjenega testa na Covid 19.

Zagotavljamo vam, da bomo vse svojce o kakršnemkoli poslabšanju stanja nemudoma individualno obvestili po ustaljenih poteh. Če kdo od svojcev želi izvedeti še več informacij o počutju in zdravstvenem stanju svojega sorodnika, naj nas kontaktira enkrat dnevno po ustaljenih poteh in podali mu bomo vse informacije o sorodniku. Svojce tudi obveščamo, da lahko videoklic naročite v socialni službi doma, in sicer:

V skladu z navodili Ministrstva za zdravje do preklica žal ne smemo sprejemati nobenih paketov za svoje stanovalce, prav tako so do preklica odpovedane storitve pedikerke in frizerke.

Zaradi slabe epidemiološke slike v Mestni občini Ljubljana in pojava okužbe s Covid-19 pri enem zaposlenem obiski v domu v enoti Kolezija od 18. 9. 2020 niso mogoči. Prav tako niso mogoči izhodi stanovalcev izven doma, ne izvajamo tudi novih sprejemov stanovalcev. Ukrep uvajamo za čas 14-ih dni oz. do razjasnitve epidemiološke slike v domu.

Zavedamo se, da je prepoved obiskov precejšen stres za stanovalce in svojce, vendar vas naprošamo za sodelovanje in razumevanje trenutne situacije. V najboljši možni meri se bomo potrudili, da bo bivanje stanovalcem kljub danim omejitvam čim bolj prijetno in čim manj stresno.

Da ostanete zdravi vam želi

ekipa DSO Ljubljana Vič-Rudnik

  1. 9.  2020  Prošnja za pomoč  – ukrepajmo skupaj

Zaradi bistvenega poslabšanja epidemiološke slike v Sloveniji in na območju Mestne občine Ljubljana vas ponovno prosimo za pomoč in sodelovanje. Prišel je trenutek, ko moramo svojci, zaposleni in stanovalci skupaj odločno in dosledno narediti vse, kar je v naši moči, da preprečimo vnos virusa v Dom.

Dnevno nas kličejo zaskrbljeni svojci in nas opozarjajo, da nekateri obiskovalci (svojci naših stanovalcev) ne upoštevajo navodil. Neodgovorno obnašanje bistveno povečuje možnost vnosa virusa in življenjsko ogroža starejšo populacijo – naše stanovalce. Svojci nas prosijo naj neodgovorno vedenje preprečimo – tega pa ne moremo narediti brez vaše pomoči. Zato vas zaposleni prosimo, da ob vsakokratnem obisku dosledno upoštevate naslednja navodila:

Vsak stanovalec ima lahko do dva obiska na teden, pri tem, da na obisk lahko pride le ena zdrava oseba na enkrat. To velja tudi za obiske v parku, na terasi in vrtu. V času obiska in gibanja na območju doma morate obvezno neprekinjeno nositi zaščitno obrazno masko. Obiskovalci ste dolžni upoštevati splošna navodila ravnanja za preprečevanje širjenja okužbe (razkuževanje rok, higiena kašlja, ustrezna razdalja …). Prosimo vas, naj začasno na obisk ne prihajajo mladoletni obiskovalci in otroci.

Še vedno odsvetujemo odhode stanovalcev domov ali kamorkoli izven območja Doma. Če se v nujnih primerih odločite za odhod izven Doma, morate pri izhodih iz okoliša Doma maksimalno upoštevati vse priporočene varovalne ukrepe. Ob vrnitvi stanovalca v dom ste dolžni predložiti seznam oseb in kontaktno številko, s katerimi je bil stanovalec v zunanjem okolju v stiku. Dom ne more prevzemati odgovornosti za morebiten vnosa virusa v Dom zaradi neupoštevanja navodil ob izhodih.

Prosimo vas, da na obisk pridete le, če ste zdravi, če niste bili v stiku z okuženimi ali osebami, ki so v karanteni in če niste bili na rizičnem območju. Zaradi slabšanje epidemiološke slike v Ljubljani vam ODSVETUJEMO OBISKE V NAŠEM DOMU VSAJ 14 DNI PO VRNITVI IZ TUJINE OZ. ČE STE BILI V TESNEM STIKU Z OSEBO, KI JE BILA V TUJINI OZ. JI JE BILA ODREJENA KARANTENA.

Obiske bomo še naprej omogočali le na zunanjih površinah Doma (park, terasa, vrt). Ker v Domu v primeru slabega vremena ne zmoremo zagotoviti dovolj varnih in intimnih prostorov za obiske, vas prosimo, da v primeru slabega vremena vaš napovedan obisk preložite na dan, ko bo vreme omogočalo obisk zunaj.

Izjema za obiske v sobi ostajajo stanovalci, ki se poslavljajo, stanovalci, ki ne zmorejo več posedanja in stanovalci, ki ob odsotnosti svojca odklanjajo hrano/pijačo. Obisk v sobi je ob uporabi zaščitne opreme omejen na 1 uro.

Obiskovalci se na obisk obvezno najavite vsaj 1 dan prej v tajništvu, na recepciji ali v socialni službi med 9. in 14. uro:

 

v enoti Bokalce na

vesna.milak@dso-vic.si ali tel. št. 01 4770 602 (tajništvo)

01 4770 600 (recepcija)

matej.peteh@dso-vic.si ali tel. št. 01 4770 912,

branka.drobnic@dso-vic.si ali tel. št. 01 4770 604

 

v enoti Kolezija na:

lidija.glivar@dso-vic.si ali tel. št 01 4770 518,

blaz.bernik@dso-vic.si ali tel. št. 01 4770 516.

Če najavo pošiljate po elektronski pošti vas prosimo, da zapišete dan in uro želenega obiska. Obiski bodo potekali po razporedu vsak dan v tednu med 9.30 in 11.30 uro ter med 13.00 in 17.30 uro.

Način izvajanja obiska ostaja enak, kot je opisan na naši spletni strani dne 30. 7. 2020. Za obiske zunaj (v parku, na terasi in na vrtu) v enoti Bokalce ni časovne omejitve glede trajanja obiska, prosimo vas le, da s stanovalcem ne odhajate izven območja doma in da stanovalca pripeljete v recepcijo najkasneje do 19. ure. V enoti Kolezija so obiski na domskem vrtu zaradi prostorskih možnosti omejeni na 1 uro.

Od vseh vas pričakujemo odgovorno vedenje tudi takrat, ko niste na obisku v Domu in seveda ob obisku upoštevanje vseh omejitev in priporočil, zapisanih v tem sporočilu. Kot smo že večkrat zapisali, je virus Covid-19 zelo nepredvidljiv, zatorej je odgovornost na vseh nas, da se vedemo odgovorno in vsa priporočila v celoti upoštevamo.

V primeru dodatnega slabšanja epidemiološke slike v okolju ali neupoštevanja omejitev s strani svojcev ali vnosa virusa v Dom bomo morali uvesti strožje omejitve pri obiskih ali neposredne stike s stanovalci celo ponovno ukiniti.

Ostanimo zdravi!

ekipa DSO Ljubljana Vič-Rudnik

Iščemo nove sodelavce, prijazne, zavzete in srčne ljudi, ki radi delajo s starejšimi ljudmi. Vabljeni, da se nam pridružite in postanete del tima, ki svoje delo opravlja s srcem, znanjem in nasmehom. Smo družini prijazno podjetje in zaposlenim omogočamo lažje usklajevanje družinskih in službenih obveznosti, s promocijo zdravja skrbimo za zdravje zaposlenih, prednost našega Doma pa je tudi veliko parkirišče za zaposlene.

Od petka 4. 9. 2020 imamo na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje objavljenih 18 prostih delovnih mest, in sicer za naslednje poklice:

  • strežnica II(I) M/Ž
  • oskrbovalka M/Ž
  • socialna oskrbovalka M/Ž
  • varuhinja I M/Ž
  • varuhinja II M/Ž
  • gospodinja oskrbovalka M/Ž

Zaposlitev na posamezno delovno mesto bo odvisna od izobrazbe in predhodnih izkušenj prijavljenih kandidatov. Na zgoraj navedena delovna mesta bomo skupaj zaposlili 18 kandidatov.

Objave delovni mest najdete na spodnji povezavi:

https://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/prosta_delovna_mesta/seznam?q=1&s=1

Več informacij o zaposlitvah dobite v kadrovski službi ali na tel. št. 01 4770-609 ali 01 4770-933.

18.8. 2020 Omejitev obiskov – še vedno le ena zdrava oseba naenkrat!

Vlada RS je v Ur.l.RS, št. 95/2020 z dne 7. 7. 2020 razglasila domove starejših za ogrožena območja. Slednje pomeni, da je potrebno v domovih starejših izvajati preventivne zaščitne ukrepe z namenom, da do okužbe z virusom Covid-19 v domovih ne bi prišlo. Varovalni ukrepi veljajo za zaposlene (dnevno merjenje telesne temperature in spremljanje zdravstvenega stanja, uporaba zaščitne maske, razkuževanje, vzdrževanje ustrezne razdalje) stanovalce (razkuževanje, upoštevanje higiene kašlja, vzdrževanje ustrezne razdalje) in obiskovalce. V ta namen so obiski v domovih še vedno v naprej dogovorjeni in se pri obiskih upoštevajo preventivni ukrepi (merjenje telesne temperature, izjava o zdravstvenem stanju, zaščitna maska, obiski v pretežni meri na zunanjih površinah). Ta uveljavljen način velja tudi v prihodnje.

Zaradi slabšanja epidemiološke slike na območju Mestne občine Ljubljana nadaljujemo z začasno omejitvijo obiskov stanovalcev. Vsak stanovalec ima do preklica lahko do dva obiska na teden, pri tem, da na obisk lahko pride le ena zdrava oseba na enkrat. Prosimo vas, da to omejitev dosledno upoštevate! To velja tudi za obiske v parku, na terasi in vrtu. Prosimo vas, naj začasno na obisk ne prihajajo mladoletni obiskovalci in otroci. Pri spremljanju obiskov namreč opažamo, da nekateri obiskovalci ne spoštujejo navedene omejitve in na obisk prihajajo v večjem številu, tudi v spremstvu mladoletnih oseb ali pa se s stanovalci srečujejo bodisi na območju ali izven območja doma na skrivaj. Če obiskovalci ne boste upoštevali navedenih omejitev, bomo v domu žal morali izvesti strožje ukrepe izvajanja obiskov. Prav tako dom v navedenih primerih ne more prevzemati nobene odgovornosti za morebiten vnos virusa v dom.

Začasno odsvetujemo odhode stanovalcev domov ali kamorkoli izven območja Doma. Ko v nujnih primerih to storite, je potrebno pri izhodih iz okolja Doma maksimalno upoštevati vse priporočene varovalne ukrepe. Dom za navedene izhodne ne more prevzemati nobene odgovornosti morebitnega vnosa virusa v Dom. V Domu dnevno spremljamo epidemiološko sliko in bomo ukrepe o posvetu z epidemiološko službo sorazmerno spreminjali glede na stanje v naši občini.

Obiske bomo do nadaljnjega omogočali le na zunanjih površinah Doma (park, terasa, vrt). Ker v Domu v primeru slabega vremena ne zmoremo zagotoviti dovolj varnih in intimnih prostorov za obiske, vas prosimo, da v primeru slabega vremena vaš napovedan obisk preložite na dan, ko bo vreme omogočalo obisk zunaj.

Izjema za obiske v sobi so stanovalci, ki se poslavljajo, stanovalci, ki ne zmorejo več posedanja in stanovalci, ki ob odsotnosti svojca odklanjajo hrano/pijačo. Obisk v sobi je ob uporabi zaščitne opreme omejen na 1 uro.

Obiskovalci se na obisk obvezno najavite vsaj 1 dan prej v tajništvu, na recepciji ali v socialni službi med 9. in 14. uro:

v enoti Bokalce na

vesna.milak@dso-vic.si ali tel. št. 01 4770 602 (tajništvo),

01 4770 600 (recepcija)

matej.peteh@dso-vic.si ali tel. št. 01 4770 912,

branka.drobnic@dso-vic.si ali tel. št. 01 4770 604

v enoti Kolezija na:

lidija.glivar@dso-vic.si ali tel. št 01 4770 518,

blaz.bernik@dso-vic.si ali tel. št. 01 4770 516.

Če najavo pošiljate po elektronski pošti vas prosimo, da zapišete dan in uro želenega obiska. Obiski bodo, kot doslej, potekali po razporedu vsak dan v tednu med 9.30 in 11.30 uro ter med 13.00 in 17.30 uro.

Način izvajanja obiska ostaja enak, kot je opisan na naši spletni strani dne 30. 7. 2020. Še enkrat opozarjamo, da  ste obiskovalci dolžni upoštevati splošna navodila ravnanja za preprečevanje širjenja okužbe (razkuževanje rok, higiena kašlja, ustrezna razdalja …) in morate v času obiska in gibanja na območju doma obvezno neprekinjeno nositi zaščitno obrazno masko. Za obiske zunaj (v parku, na terasi in na vrtu) v enoti Bokalce ni časovne omejitve glede trajanja obiska, prosimo vas le, da s stanovalcem ne odhajate izven območja doma in da stanovalca pripeljete v recepcijo najkasneje do 19. ure. V enoti Kolezija so obiski na domskem vrtu zaradi prostorskih možnosti omejeni na 1 uro.

Prosimo vas, da dosledno upoštevate vse ukrepe in na obisk pridete le, če ste zdravi, niste bili v stiku z okuženimi ali osebami v karanteni in če niste bili na rizičnem območju. Zaradi slabšanje epidemiološke slike v Ljubljani vam ODSVETUJEMO OBISKE V NAŠEM DOMU VSAJ 14 DNI PO VRNITVI IZ TUJINE OZ. ČE STE BILI V TESNEM STIKU Z OSEBO, KI JE BILA V TUJINI OZ. JI JE BILA ODREJENA KARANTENA. Od vseh vas pričakujemo odgovorno vedenje tudi takrat, ko niste na obisku v Domu in seveda ob obisku upoštevanje vseh omejitev in priporočil, zapisanih v tem sporočilu. Kot smo že večkrat zapisali, je virus Covid-19 zelo nepredvidljiv, zatorej je odgovornost na vseh nas, da se vedemo odgovorno in vsa priporočila v celoti upoštevamo. V primeru dodatnega slabšanja epidemiološke slike v okolju ali neupoštevanja omejitev s strani svojcev ali vnosa virusa v Dom bomo morali uvesti strožje omejitve pri obiskih ali neposredne stike s stanovalci celo ponovno ukiniti.

Paketi, darila in podobno

Karantena predmetov, pripomočkov in živil trenutno ni potrebna.

Ostani-te/-mo zdravi!

ekipa DSO Ljubljana Vič-Rudnik

30. 7. 2020, Omejitev obiskov – le ena zdrava oseba naenkrat!

Spoštovani svojci in prijatelji naših stanovalcev,

zaradi slabše epidemiološke slike na območju Mestne občine Ljubljana nadaljujemo z začasno omejitvijo obiskov stanovalcev. Vsak stanovalec ima do preklica lahko do dva obiska na teden, pri tem, da na obisk lahko pride le ena zdrava oseba na enkrat. Prosimo vas, da to omejitev dosledno upoštevate! To velja tudi za obiske v parku, na terasi in vrtu. Prosimo vas, naj začasno na obisk ne prihajajo mladoletni obiskovalci in otroci. Začasno odsvetujemo odhode stanovalcev domov ali kamorkoli izven območja Doma. V Domu dnevno spremljamo epidemiološko sliko in bomo ukrepe sorazmerno spreminjali glede na stanje v naši občini.

Obiske bomo do nadaljnjega omogočali le na zunanjih površinah Doma (park, terasa, vrt). Ker v Domu v primeru slabega vremena ne zmoremo zagotoviti dovolj varnih in intimnih prostorov za obiske, vas prosimo, da v primeru slabega vremena vaš napovedan obisk preložite na dan, ko bo vreme omogočalo obisk zunaj.

Izjema za obiske v sobi so stanovalci, ki se poslavljajo, stanovalci, ki ne zmorejo več posedanja in stanovalci, ki ob odsotnosti svojca odklanjajo hrano/pijačo. Obisk v sobi je ob uporabi zaščitne opreme omejen na 1 uro.

Obiskovalci se obvezno najavite v tajništvu, na recepciji ali v socialni službi med 9. in 14. uro:

v enoti Bokalce na

v enoti Kolezija na:

Če najavo pošiljate po elektronski pošti vas prosimo, da zapišete dan in uro želenega obiska. Obiski bodo, kot doslej, potekali po razporedu vsak dan v tednu med 9.30 in 11.30 uro ter med 13.00 in 17.30 uro.

Ob vstopu v dom morate vsi obiskovalci pri receptorju podpisati izjavo, da ste bili v zadnjih 14 dneh zdravi, da ne prihajate iz rizičnih območij, da v tem obdobju niste bili v stiku z nobeno osebo, ki je imela znake okužbe oz. je bilo kasneje ugotovljeno, da je okužena in z nobeno osebo, ki je v karanteni. Razkužiti si morate roke in izmerili vam bomo telesno temperaturo (če bo višja od 37,0 stopinj C, vam vstopa v dom ne bomo dovolili). Obiskovalci ste dolžni upoštevati splošna navodila ravnanja za preprečevanje širjenja okužbe (razkuževanje rok, higiena kašlja, ustrezna razdalja …) in morate v času obiska in gibanja na območju doma obvezno nositi zaščitno obrazno masko. Za obiske zunaj (v parku, na terasi in na vrtu) v enoti Bokalce ni časovne omejitve glede trajanja obiska, prosimo vas le, da s stanovalcem ne odhajate izven območja doma in da stanovalca pripeljete v recepcijo najkasneje do 19. ure. V enoti Kolezija so obiski na domskem vrtu zaradi prostorskih možnosti omejeni na 1 uro. Stanovalca, ki ga boste peljali v park oz. na vrt znotraj Doma bodo zaposleni ob dogovorjeni uri pripeljali na recepcijo in ga po končanem obisku tudi pospremili v sobo.

Prosimo vas, da dosledno upoštevate vse ukrepe in obisk pridete le, če ste zdravi, niste bili v stiku z okuženimi ali osebami v karanteni in če niste bili na rizičnem območju. To pomeni, da od vseh pričakujemo odgovorno vedenje tudi takrat, ko niste na obisku v Domu. V primeru dodatnega slabšanja epidemiološke slike v okolju ali vnosa virusa v Dom bomo morali uvesti strožje omejitve pri obiskih ali neposredne stike s stanovalci celo ponovno ukiniti.

Paketi, darila in podobno

Karantena predmetov, pripomočkov in živil trenutno ni potrebna.

Ostani-te/-mo zdravi!

ekipa DSO Ljubljana Vič-Rudnik

9.7. 2020, Začasna omejitev obiskov

Spoštovani svojci in prijatelji naših stanovalcev,

zaradi poslabšanja epidemiološke slike na območju občine Ljubljana bomo od sobote, 11. 7. 2020, začasno omejili obiske stanovalcev. Vsak stanovalec ima do preklica lahko do dva obiska na teden, pri tem, da na obisk pride le ena zdrava oseba na enkrat. To velja tudi za obiske v parku, na terasi in vrtu. Prosimo vas, naj začasno na obisk ne prihajajo mladoletni obiskovalci. Začasno tudi odsvetujemo odhode stanovalcev domov ali kamorkoli izven območja Doma. V Domu dnevno spremljamo epidemiološko sliko in bomo ukrepe sorazmerno spreminjali glede na stanje v naši občini.

Obiske bomo do preklica omogočali le na zunanjih površinah Doma (park, terasa, vrt). Ker v Domu v primeru slabega vremena ne zmoremo zagotoviti dovolj varnih in intimnih prostorov za obiske, vas prosimo, da v primeru slabega vremena vaš napovedan obisk preložite na dan, ko bo vreme omogočalo obisk zunaj Doma.

Izjema za obiske v sobi so stanovalci, ki se poslavljajo, stanovalci, ki ne zmorejo več posedanja in stanovalci, ki ob odsotnosti svojca odklanjajo hrano ali pijačo. Obisk v sobi je omejen na 1 uro.

Obiskovalci se obvezno najavite v tajništvu, na recepciji ali v socialni službi med 9. in 14. uro:

v enoti Bokalce na

v enoti Kolezija na:

Če najavo pošiljate po elektronski pošti vas prosimo, da zapišete dan in uro želenega obiska. Obiski bodo, kot doslej, potekali po razporedu vsak dan v tednu med 9.30 in 11.30 uro ter med 13.00 in 17.30 uro.

Ob vstopu v dom boste obiskovalci, tako kot doslej, pri receptorju podpisali izjavo, da ste bili v zadnjih 14 dneh zdravi, da ne prihajate iz rizičnih območij, da v tem obdobju niste bili v stiku z nobeno osebo, ki je imela znake okužbe oz. je bilo kasneje ugotovljeno, da je okužena in z nobeno osebo, ki je v karanteni. Razkužili si boste roke in izmerili vam bomo telesno temperaturo (če bo višja od 37,0 stopinj C, vam vstopa v dom ne bomo dovolili). Obiskovalci ste dolžni upoštevati splošna navodila ravnanja za preprečevanje širjenja okužbe (razkuževanje rok, higiena kašlja, ustrezna razdalja …) in morate v času obiska in gibanja na območju doma obvezno nositi zaščitno obrazno masko. Za obiske zunaj (v parku, na terasi in na vrtu) v enoti Bokalce ni posebne časovne omejitve glede trajanja obiska, prosimo vas samo, da s stanovalcem ne odhajate izven območja doma in da stanovalca pripeljete v recepcijo najkasneje do 19. ure. V enoti Kolezija so obiski na domskem vrtu zaradi prostorskih možnosti omejeni na 1 uro. Stanovalca, ki ga boste peljali v park oz. na vrt znotraj Doma bodo zaposleni ob dogovorjeni uri pripeljali na recepcijo in ga po končanem obisku tudi pospremili v sobo.

Prosimo vas, da dosledno upoštevate vse dane ukrepe, da na obisk prihajate le, če ste zdravi, niste bili v stiku z okuženimi ali osebami v karanteni in če niste bili na rizičnem območju. To pomeni, da od vseh pričakujemo odgovorno vedenje tudi takrat, ko niste na obisku. V primeru dodatnega slabšanja epidemiološke slike v okolju ali vnosa virusa v Dom bomo morali uvesti strožje omejitve pri obiskih ali neposredne stike s stanovalci celo ponovno ukiniti.

Paketi, darila in podobno

Karantena predmetov, pripomočkov in živil trenutno ni potrebna.

Da ostanete zdravi, vam želi

ekipa DSO Ljubljana Vič-Rudnik

7.7. 2020
Spoštovani svojci,

kot ste bili obveščeni, od ponedeljka, 3. 7. 2020, zaradi poslabšane epidemiološke situacije povezane s povečanjem okužb z virusom covid 19 v naši regiji, v Domu izvajamo obiske samo v parku in na zunanjih površinah Doma.

Ker v Domu v primeru slabega vremena ne zmoremo zagotoviti dovolj varnih in intimnih prostorov za obiske, vas prosimo, da v primeru slabega vremena vaš napovedan obisk preložite na dan, ko bo vreme omogočalo obisk zunaj Doma. Prosimo vas tudi, da v času poslabšane epidemiološke situacije na obisk ne prihajate v družbi mladoletnih otrok.

Za vaše sodelovanje in razumevanje se vam zahvaljujemo.

Ekipa DSO Ljubljana Vič – Rudnik

3.7. 2020, Obiski ostajajo, vendar le z vnaprejšnjo najavo in pretežno zunaj doma

Spoštovani svojci in prijatelji naših stanovalcev,

zaradi poslabšanja epidemiološke slike v Ljubljani in v celotni državi bomo od ponedeljka, 6. 7. 2020, obiske stanovalcev omogočali le izven doma (park, terasa, vrt). Izjema za obiske v sobi so stanovalci, ki ne zmorejo več posedanja in stanovalci, ki se poslavljajo. Prosimo vas, da obiske svojcev izvedete v parku, na prostem in čim manjkrat prihajate v zaprte prostore.

Obiskovalci se obvezno najavite v tajništvu, na recepciji in v socialni službi med 9. in 14. uro:

v enoti Bokalce na

v enoti Kolezija na:

Če najavo pošiljate po elektronski pošti vas prosimo, da zapišete dan in uro želenega obiska. Obiski bodo za posameznega stanovalca potekali po razporedu vsak dan v tednu med 9.30 in 11.30 uro ter med 13.00 in 17.30 uro. Obiski v sobi oz. v notranjih prostorih doma so strogo omejeni na eno zdravo osebo na stanovalca naenkrat in na eno zdravo osebo v sobi stanovalca. V sobi stanovalca so obiski dovoljeni le pri stanovalcih, ki ne zmorejo več posedanja in pri stanovalcih, ki se poslavljajo.

Ob vstopu v dom boste obiskovalci, tako kot doslej, pri receptorju podpisali izjavo, da ste bili v zadnjih 14 dneh zdravi, da ne prihajate iz rizičnih območij in da v tem obdobju tudi niste bili v stiku z nobeno osebo, ki je imela znake okužbe oz. je bilo kasneje ugotovljeno, da je okužena; razkužili si boste roke in izmerili vam bomo telesno temperaturo (če bo višja od 37,0 stopinj C, vam vstopa v dom ne bomo dovolili). Obiskovalci ste dolžni upoštevati tudi splošna navodila ravnanja za preprečevanje širjenja okužbe (razkuževanje rok, higiena kašlja, ustrezna razdalja …). in morate v času obiska in gibanja na območju doma obvezno nositi zaščitno obrazno masko. Za obiske zunaj doma (v parku, na vrtu) ni posebne časovne omejitve glede trajanja obiska, vendar je potrebna predhodna najava. Stanovalca, ki ga boste peljali v park, v okolico doma, bodo zaposleni ob dogovorjeni uri pripeljali na recepcijo in ga po končanem obisku tudi pospremili v sobo. Enako velja za nekajurni odhod izven doma. V navedenih primerih svojci prevzemate vso odgovornost za upoštevanje preventivnih ukrepov oz. zahtevano izvajanje preventivnih ukrepov za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-19.

Prosimo vas, da dosledno upoštevate vse dane ukrepe, da na obisk prihajate le, če ste zdravi, niste bili v stiku z okuženi in če niste bili na rizičnem območju. To pomeni, da od vseh pričakujemo odgovorno vedenje tudi takrat, ko niste na obisku. V primeru dodatnega slabšanja epidemiološke slike v okolju ali vnosa virusa v Dom bomo morali uvesti strožje omejitve pri obiskih ali neposredne stike s stanovalci celo ponovno ukiniti.

Paketi, darila in podobno

Karantena predmetov, pripomočkov in živil trenutno ni potrebna.

Da ostanete zdravi, vam želi

ekipa DSO Ljubljana Vič-Rudnik

26.06.2020

Obiski še vedno ostajajo najavljeni, vendar z manj omejitvami

Spoštovani svojci in prijatelji naših stanovalcev

Od ponedeljka, 29. 6. 2020 dalje bomo obiske stanovalcev še naprej omogočali ob upoštevanju vseh higienskih ukrepov ter z najvišjo previdnostjo, vendar bomo sprostili nekatere omejitve. Obiskovalci obiske predhodno najavite v socialno službo v posamezni enoti med 9. in 14. uro:

v enoti Bokalce na

v enoti Kolezija na:

Če najavo pošiljate po elektronski pošti vas prosimo, da zapišete dan in uro želenega obiska. Obiski bodo za posameznega stanovalca potekali po razporedu vsak dan v tednu med 9.30 in 11.30 uro ter med 13.00 in 17.30 uro. Možen je tudi dogovor o fiksno določenem terminu obiska. Obiski znotraj doma so po novem časovno neomejeni, vendar so omejeni na eno zdravo osebo na stanovalca znotraj doma naenkrat in na eno zdravo osebo v sobi stanovalca. Vsi, ki imate svojce v večposteljnih sobah ste torej omejeni tudi z obiski ostalih stanovalcev, saj velja, da je v sobi lahko le en obiskovalec na enkrat. Prosimo vas, da kar največ obiskov svojcev izvedete v parku, na prostem in čim manj v zaprtih prostorih.

Ob vstopu v dom boste obiskovalci, tako kot doslej, pri receptorju podpisali izjavo, da ste bili v zadnjih 14 dneh zdravi, da ne prihajate iz rizičnih območij in da v tem obdobju tudi niste bili v stiku z nobeno osebo, ki je imela znake okužbe oz. je bilo kasneje ugotovljeno, da je okužena; razkužili si boste roke in izmerili vam bomo telesno temperaturo (če bo višja od 37,0 stopinj C, vam vstopa v dom ne bomo dovolili). Obiskovalci ste dolžni upoštevati tudi splošna navodila ravnanja za preprečevanje širjenja okužbe (razkuževanje rok, higiena kašlja, ustrezna razdalja …). in morate v času obiska in gibanja na območju doma nositi zaščitno obrazno masko, ter si ob vstopu v dom in izstopu iz njega razkužiti roke. Tudi za obiske zunaj doma (v parku, na vrtu) ni posebne časovne omejitve, potrebna je le predhodna najava v socialni službi.

V domu se zavedamo, da se z obiski povečuje možnost vnosa virusa v dom, zato je nujno, da VSI OBISKOVALCI dosledno upoštevate vse dane ukrepe, da na obisk prihajate le, če ste zdravi in če niste bili na rizičnem območju. V primeru slabšanja epidemiološke slike v okolju ali vnosa virusa v dom bomo morali ponovno uvesti strožje omejitve pri obiskih ali neposredne stike s stanovalci celo ponovno ukiniti.

Paketi, darila in podobno

Karantena predmetov, pripomočkov in živil trenutno ni potrebna.

Da ostanete zdravi, vam želi

ekipa DSO Ljubljana Vič-Rudnik

08.06.2020

Spoštovani svojci in prijatelji naših stanovalcev!

Z velikim veseljem in ponosom sporočamo, da od 5. 6. 2020 v enoti Bokalce nimamo več stanovalcev, pozitivnih na koronavirus. Negotovosti, v kateri smo v domu živeli 75 dni, ne privoščimo nikomur. Uspeli smo, ker smo se zanesli na lastne vire in ker smo znali stopiti skupaj. Iskrena hvala stanovalcem in svojcem za potrpežljivost in zaupanje, iskreno sožalje tistim svojcem, katerih najbližji so žal izgubili bitko s koronavirusno boleznijo. Iskrena hvala tudi vsem zaposlenim, ki ste zaslužni za to, da smo kljub težkim razmeram ves ta čas še vedno dostojno poskrbeli za naše stanovalce.

Sprejem novih stanovalcev

Sporočamo tudi, da bomo po prejetem dokončnem poročilu pregleda prostorov s strani koordinatorjev za zdravstveno nego v obeh enotah in oblikovanem kriznem načrtu začeli s sprejemi novih stanovalcev. Še pred tem moramo očistiti in razkužiti prostore t. i. rdeče cone v enoti Bokalce, pripraviti določeno število mest v t. i. sivi coni in urediti vrnitev preseljenih stanovalcev v njihove sobe. S sprejemi novih stanovalcev bomo tako v obeh enotah začeli predvidoma v tednu od 15. 6. 2020 dalje.

Obiski

Od 8. 6. 2020 dalje bomo glede na ugodno epidemiološko sliko in dejstvo, da v domu nimamo več okuženih in obolelih stanovalcev s koronavirusno boleznijo, spremenili tudi način obiskovanja naših stanovalcev. Še vedno bomo obiske stanovalcev izvajali ob upoštevanju higienskih ukrepov ter z najvišjo previdnostjo. Pri omogočanju stikov bomo iskali najboljše ravnovesje med varovanjem življenja in zdravja stanovalcev ter pravico do socialnih stikov. Obiski bodo še vedno potekali pod naslednjimi pogoji in po vnaprej določenem urniku:

Obiskovalci obiske predhodno najavite v socialno službo v posamezni enoti med 9. in 14. uro, in sicer v enoti Bokalce na

v enoti Kolezija na:

Obiski bodo za posameznega stanovalca potekali po razporedu vsak dan v tednu med 9.30 in 11.30 uro ter med 13.00 in 17.30 uro. Možen je tudi dogovor o fiksno določenem terminu obiska.

Obiski znotraj doma bodo trajali do 25 minut. Omejeni bodo na eno zdravo osebo na stanovalca znotraj doma naenkrat. Ob vstopu v dom boste obiskovalci pri receptorju podpisali izjavo, da ste bili v zadnjih 14 dneh zdravi in da v tem obdobju tudi niste bili v stiku z nobeno osebo, ki je imela znake okužbe oz. je bilo kasneje ugotovljeno, da je okužena; razkužili si boste roke in izmerili vam bomo telesno temperaturo (če bo ta višja od 37,0 stopinje Celzija, vam vstopa v dom žal ne bomo mogli dovoliti). Receptor vas bo nato usmeril na mesto obiska. Obiskovalci ste dolžni upoštevati tudi splošna navodila ravnanja za preprečevanje širjenja okužbe (razkuževanje rok, higiena kašlja, ustrezna razdalja …). Obiskovalci morate v času obiska in gibanja na območju doma nositi zaščitno obrazno masko, razen če ostajate na predpisani razdalji, ter si ob vstopu v dom in izstopu iz njega razkužiti roke. Priporočljivo je, da se s stanovalci ne objemate in se ne dotikate njihovega obraza.

Za obiske zunaj doma (v parku, na vrtu) ni posebne časovne omejitve, potrebna je le predhodna najava v socialni službi. Za obiskovalce in stanovalce veljajo vsi zgoraj navedeni ukrepi. Stanovalca, ki ga boste peljali v park, v okolico doma, bodo zaposleni ob dogovorjeni uri pripeljali na recepcijo in ga po končanem obisku tudi pospremili v sobo. Enako velja za nekajurni odhod izven doma. V navedenih primerih svojci prevzemate vso odgovornost za upoštevanje preventivnih ukrepov oz. zahtevano izvajanje preventivnih ukrepov za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-19.

Obiski bodo v enoti Bokalce potekali na terasi ali v parku doma, v primeru slabega vremena v skupnih prostorih znotraj doma, in v enoti Kolezija na vrtu, kjer bo določen prostor za obiske z upoštevanjem ustrezne razdalje, ali v skupnih prostorih znotraj doma. Za vsakim obiskom bomo ustrezno razkužili površine ter prezračili prostor. Če stanovalec ne more zapustiti svoje sobe, bodo obiski IZJEMOMA dovoljeni v sobi po predhodni najavi. Obiskovalec mora upoštevati vse higienske ukrepe in nositi obrazno masko. Zaposleni, ki pospremi svojca v sobo, stanovalca pripravi na obisk (dvig vzglavja) in svojcu poda navodila glede obiska. Po končanem obisku zaposleni stanovalca namesti v ustrezen položaj, razkuži stol, prezrači sobo in obiskovalca pospremi iz hiše.

V obeh enotah bomo v skladu z navodili MDDSZ vodili redno evidenco obiskovalcev, vključno s telefonsko številko zaradi identifikacije stikov ob morebitnem prenosu okužbe z virusom SARS-CoV-2. Evidence obiskov, vključno z izjavami, bodo shranjene v socialni službi doma.

Obiski v sivi coni ter karanteni bodo dovoljeni le IZJEMOMA v primeru obiska umirajoče osebe, sicer bomo v teh conah obiske še vedno izvajali prek videoklica. V primeru obiska morajo biti obiskovalci poleg zgoraj navedenih ukrepov oblečeni v zaščitni plašč, imeti kirurško masko z vizirjem in si nadeti kirurške rokavice.

Organizacijo obiskov bo v vsaki enoti izvajala socialna služba, pomoč pri samem izvajanju obiskov bodo nudili javni delavci in ostali zaposleni.

V domu se zavedamo, da se z obiski povečuje možnost vnosa virusa v dom, zato je nujno, da VSI OBISKOVALCI dosledno upoštevate vse dane ukrepe, da na obisk prihajate le, če ste zdravi. V primeru slabšanja epidemiološke slike v okolju ali vnosa virusa v dom bomo morali ponovno uvesti strožje omejitve pri obiskih ali neposredne stike s stanovalci celo ponovno ukiniti.

Paketi, darila in podobno

Pakete, darila, hrano, napitke je dovoljeno v originalni embalaži prinesti na recepcijo, kjer bomo prineseno ustrezno razkužili. Če to ne bo mogoče, bo prineseno 72 ur v karanteni. Obiskovalci naj prinašajo živila, ki ne sodijo v kategorijo pokvarljivih živil in v zmernih količinah, da ne prihaja do kopičenja po sobah. Tudi domače pecivo je treba stanovalcem prinesti v zaprti embalaži, ki jo je mogoče razkužiti. Dovoljeno je prinašanje svežega sezonskega sadja domačega porekla, ki ga bomo pred postrežbo stanovalcem oprali.

Perilo, ki ga prinašate stanovalcem, naj bo predhodno oprano na 60 stopinj Celzija. Če to ni mogoče, med pranjem dodajte sredstvo za dezinfekcijo perila.

Tehnične pripomočke (telefone, slušne aparate) bomo pred predajo prebrisali z alkoholnimi robčki.

Da ostanete zdravi, vam želi

ekipa DSO Ljubljana Vič-Rudnik

28.05.2020

Spoštovani svojci in prijatelji naših stanovalcev!

Zelo smo veseli, da lahko svojci od 11. 5. 2020 dalje v obeh enotah ponovno obiskujete naše stanovalce. V skladu z epidemiološko sliko bomo v domu ustrezno prilagajali način izvajanja obiskov in ostalih dejavnosti. Po prejetih splošnih smernicah za normalizacijo življenja v domu bomo omogočili čim bolj pristen stik med stanovalcem in njegovim svojcem ob upoštevanju splošnih priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Prosimo vas, da nam pri tem pomagate tako, da spoštujete dana navodila in na obisk prihajate le, če ste zdravi.

Z veseljem tudi sporočamo, da nadaljujemo s postopno normalizacijo življenja v domu. V obeh enotah zunaj organiziramo različne dogodke (Rdeči noski, nastopi Slovenske filharmonije, orkestra RTV …). Stanovalci jih spremljajo v svojih sobah, na balkonih, terasah ali na vrtu na ustrezni razdalji. V obeh enotah poteka tudi individualno razgibavanje stanovalcev po sobah, kot ga predpišejo domske zdravnice, fizioterapevtke pa bodo nadaljevale tudi z izvajanjem dejavnosti v manjših skupinah ob upoštevanju ustreznih zaščitnih ukrepov. Delovni terapevti bodo nadaljevali s svojimi individualnimi dejavnostmi po bivalnih enotah oz. v primeru lepega vremena z dejavnostmi na prostem v manjših skupinah na primerni razdalji. Stanovalci pa se vedno znova razveselijo tudi sprehodov v spremstvu javnih delavcev v senzornem parku ali na vrtu.

Veseli nas tudi, da se število stanovalcev v enoti Bokalce, ki so pozitivni na koronavirus, zmanjšuje, na današnji dan sta le še dva. Za nami je težko obdobje, za katerega si želimo, da se nikoli ne ponovi. V zadnjih treh mesecih smo neprestano živeli v negotovosti in vse svoje dejavnosti prilagajali temu, da se koronavirus ne razširi po domu. Šli smo skozi različna obdobja, bili smo jezni in žalostni, da je okužba zašla tudi v naš dom. Vseeno pa smo ob tem tudi spoznali, da se lahko zanesemo na lastne vire, da zmoremo, če stopimo skupaj, se pogovarjamo in si pomagamo. Veliko zahval je bilo že izrečenih in napisanih, pa vendar vsem še enkrat velika zahvala, da ste bili z nami, nas bodrili in nas razumeli.

Veselimo se drobnih pozornosti in vseh uspehov, ki nam jih prinese vsak dan posebej.

Da ostanete zdravi, vam želi

ekipa DSO Ljubljana Vič-Rudnik

22.05.2020

Spoštovani svojci in prijatelji naših stanovalcev!

Zelo smo veseli, da lahko svojci od 11. 5. 2020 dalje v obeh enotah ponovno obiskujete naše stanovalce in vam ljube osebe. Do 31. 5. 2020 bomo v obeh enotah omogočili 492 obiskov na različnih lokacijah (v notranjih skupnih prostorih, na terasi oz. vrtu in izjemoma tudi ob postelji stanovalca). Izvedba obiskov zagotovo ni taka, kot bi si jo vsi želeli; je zelo zahtevna tako za stanovalce in svojce kot tudi za zaposlene, saj kljub uporabi ustrezne zaščitne opreme neposreden stik s stanovalcem ni priporočljiv.

Odločevalci so nam prisluhnili in omogočili bolj pristen stik med stanovalcem in njegovim svojcem. V času obiska bomo tako od 25. 5. 2020 dalje poskrbeli za večje spoštovanje zasebnosti in ob ustreznem razkuževanju omogočili tudi stisk roke. Še posebej nas veseli, če lahko stanovalcem ali svojcem uresničimo kakšno drobno željo (npr. na željo svojcev omogočimo stanovalcu priboljšek ali obisk na dan, ko stanovalec praznuje svoj osebni praznik). Iskrena hvala vsem obiskovalcem, da spoštujete vsa pravila, ki so na prvi pogled neživljenjska, vendar v trenutnih razmerah žal potrebna za zaščito zdravja vaših najbližjih. Tudi stanovalci so zelo veseli, da vas lahko ponovno vidijo in slišijo v živo.

Še vedno lahko v socialno službo sporočite svoje želje po videoklicu s svojimi najbližjimi. Obveščanje svojcev in informacije o počutju in zdravstvenem stanju potekajo po ustaljenih poteh.

Z veseljem tudi sporočamo, da nadaljujemo s postopno normalizacijo življenja v domu. V obeh enotah zunaj organiziramo različne dogodke (Rdeči noski, nastopi Slovenske filharmonije, orkestra RTV …). Stanovalci jih spremljajo v svojih sobah, na balkonih, terasah ali na vrtu na ustrezni razdalji. V obeh enotah poteka tudi individualno razgibavanje stanovalcev po sobah, kot ga predpišejo domske zdravnice, fizioterapevtke pa bodo začele tudi z izvajanjem dejavnosti v manjših skupinah ob upoštevanju ustreznih zaščitnih ukrepov. Delovni terapevti bodo nadaljevali s svojimi individualnimi dejavnostmi po bivalnih enotah oz. v primeru lepega vremena z dejavnostmi na prostem v manjših skupinah na primerni razdalji. Stanovalci pa se razveselijo tudi sprehodov v spremstvu javnih delavcev v senzornem parku ali na vrtu.

Veseli nas tudi, da se število stanovalcev, ki so pozitivni na koronavirus v enoti Bokalce, zmanjšuje, na današnji dan jih je šest. Temu primerno smo preuredili tudi prostore za sivo in rdečo cono, ki ju moramo zagotoviti v času, ko se svet spopada s koronavirusom. Selitve stanovalcev v sobe, kjer so bivali pred začetkom epidemije in pojavom koronavirusa v našem domu, bodo mogoče, ko v domu ne bo več treba zagotavljati ločenih con. Razmere zaradi koronavirusa so nas vse spremenile, a tudi to bo enkrat mimo in življenje se bo vrnilo v bolj običajne tirnice.

Veselimo se drobnih pozornosti in vseh uspehov, ki nam jih prinese vsak dan posebej.

Da ostanete zdravi, vam želi

ekipa DSO Ljubljana Vič-Rudnik