Bivanje v DSO LJUBLJANA VIČ – RUDNIK

Bivanje v našem domu je prijetno in prilagojeno potrebam in željam stanovalcev

Stanovalci se lahko na podlagi lastnih želja in spodobnosti vključujejo v različne dnevne aktivnosti in obiskujejo številne prireditve, ki jih organiziramo. H kakovostnem bivanju v Domu bistveno prispeva vključevanje stanovalcev v fizioterapijo in delovno terapijo ter druženje s prostovoljci.

Dom ni samo hiša, dom smo LJUDJE

Dom starejših občanov Ljubljana Vič – Rudnik je javni socialno varstveni zavod, ki uresničuje oskrbo starejših v dveh enotah, in sicer v enoti Bokalce in enoti Kolezija.