Sprejem v DSO Ljubljana Vič – Rudnik

Za sprejem lahko kandidirajo državljani Republike Slovenije, ki imajo stalno prebivališče v Sloveniji, ter tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje v Sloveniji in so stari nad 65 let. O sprejemu odloča Komisija za sprejem, premestitve in odpust na podlagi Pravilnika o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva (UL RS 38/04, 23/06, 42/07, 4/14).