Pot za aktivne

Septembra 2016 smo v enoti Bokalce v bivalni enoti PB uredili »Pot za aktivne«.

To je zaporedje 11 postaj, kjer so z navodili in simboli opisane izbrane vaje, ki jih stanovalci glede na svoje spretnosti lahko izvajajo samostojno.
Na poti so nameščene puščice, ki vodijo do postaj in kažejo smer poti, ki v celoti meri 75 m. Med prehojeno potjo razgibamo celotno telo, dve postaji pa sta namenjeni dihalnim vajam. Na polovici dolžine poti je tudi prostor namenjen počitku.

Če želite izvedeti več o poti za aktivne, opremi in tehnikah uporabe, nam to sporočite: