Pot za aktivne

POT ZA AKTIVNE

»Pot za aktivne« je izraz s katerim poimenujemo pot, po kateri nas v predvideni smeri vodijo oznake, ki si sledijo med posameznimi vadbenimi postajami. Vsaka izmed vadbenih postaj je opremljena s pripomočki, navodili in simboli izvajanja izbrane vaje, ki jih stanovalci glede na svoje spretnosti lahko izvajajo samostojno.

Med prehojeno potjo razgibamo celotno telo, vplivamo na krepitev fizične kondicije ter splošno dobrega počutja. »Pot za aktivne« vsebuje tudi postaje z dihalnimi vajami, vajami za krepitev kognitivnih spretnosti ter prostore, ki so namenjeni počitku.

V enoti Bokalce imamo 2 »Poti za aktivne«. Prva je bila urejena leta 2016 na bivalni enoti PB. Pot sestavlja 11 vadbenih postaj, dolžina poti pa znaša 75 m. Druga, 140 m dolga pot je urejena na hodniku 1. nadstropja depandanse in vsebuje zaporedje 17-ih vadbenih postaj. V enoti Kolezija je bila »Pot za aktivne« urejena leta 2017. Ta pot vsebuje 14 vadbenih postaj, ki so razporejene na 40 m dolgi razdalji.

Če želite izvedeti več o poti za aktivne, opremi in tehnikah uporabe, nam to sporočite: