Osnovna in socialna oskrba v oskrbovanih stanovanjih

DSO Ljubljana Vič Rudnik je z Nepremičninskim skladom pokojninskega in invalidskega zavarovanja podpisal pogodbo o nudenju osnovne in socialne oskrbe za najemnike 30 oskrbovanih stanovanj na lokaciji ulica Angele Vode 25, Ljubljana (OS Brdo Zeleni gaj). Storitve osnovne in socialne oskrbe v oskrbovanih stanovanjih OS Brdo Zeleni gaj bo DSO Ljubljana Vič-Rudnik izvajal v skladu z določbo 9. člena Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev in individualnim dogovorom, sklenjenim s posameznim najemnikom stanovanja ter veljavnim cenikom storitev.

Pri izvajanju storitev nas odlikuje dolgoletna tradicija izvajanja storitev, velika prilagodljivost individualnim potrebam in željam naših uporabnikov, prijaznost, srčnost in človekoljubnost, timsko delo… Pri vsakdanjem delu ter spopadanju z izzivi, ki jih našim uporabnikom prinaša starost in z njo povezane tegobe, sledimo sloganu Dom ni samo hiša, dom smo ljudje. Na ta način z veliko senzibilnosti stopamo v odnose z uporabniki, njihovimi svojci in drugimi vpletenimi.