Cenik oskrbe z veljavnostjo 1.11.2022, enota Kolezija

Vrsta namestitve / Cena na danOSKRBA IOSKRBA IIOSKRBA IIIaOSKRBA IIIb
Enoposteljna soba
s sanitarijami
25,93 €31,10 €36,28 €40,77 €
Enoposteljna soba24,81 €29,98 €35,16 €39,65 €
Dvoposteljna soba
s sanitarijami
23,68 €28,85 €34,03 €38,52 €
Dvoposteljna soba22,55 €27,72 €32,90 €37,39 €
Enoposteljna soba, manjša od standardne23,68 €28,85 €34,03 €38,52 €
Triposteljna soba21,42 €26,59 €31,77 €36,26 €
Štiriposteljna soba20,30 €25,47 €30,65 €35,14 €
  • Osnovna oskrba: vključuje stroške osnovne oskrbe, to je nastanitev, prehrano, pranje in čiščenje ter uporabo vseh skupnih prostorov.
  • Kategorija II: vključuje poleg osnovne oskrbe še dodatno oskrbo, nadzor in varstvo delno pomičnih, obolelih stanovalcev pri opravljanju večine življenjskih aktivnosti. Dnevna cena dodatka je enaka znesku kot ga priznava ZPIZ in znaša 5,17 €.
  • Kategorija IIIa: vključuje ob osnovni oskrbi še zahtevno dodatno oskrbo, nadzor in varstvo nepomičnih, inkontinentnih, dementnih ali drugače težje obolelih stanovalcev pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih aktivnosti. Dnevna cena dodatka je enaka znesku kot ga priznava ZPIZ in znaša 10,35 €.
  • Kategorija IIIb: vključuje poleg osnovne oskrbe ter zahtevne dodatne oskrbe, pomoči in varstva nepomičnih, inkontinentnih in dementnih stanovalcev še 24 urni laični nadzor in obvezno strokovno pomoč za stalno izvajanje oskrbe. Dnevna cena dodatka je enaka znesku kot ga priznava ZPIZ in znaša 14,84 €.
CENA OSNOVNEGA BIVALNEGA STANDARDA22,55 €
Doplačilo za sanitarije1,13 €
Doplačilo za enoposteljno sobo2,26 €
Odbitek za sobo, ki je manjša od standardne-1,13 €
Odbitek za triposteljno sobo-1,13 €
Odbitek za štiriposteljno sobo-2,26 €
DNEVNO VARSTVO ZA 8 UR DNEVNODNEVNA CENA
Kategorija oskrbe I15,79 €
Kategorija oskrbe II19,40 €
Kategorija oskrbe IIIa23,03 €

Če se storitev izvaja več ur dnevno, se cena sorazmerno poveča.

CENA REZERVACIJE NA DANCENA
Enoposteljna soba s sanitarijami21,93 €
Enoposteljna soba20,81 €
Dvoposteljna soba s sanitarijami19,68 €
Dvoposteljna soba18,55 €
Enoposteljna soba, manjša od standardne19,68 €

Dnevno zaračunavamo:

a.) rezervacijo pred vselitvijo v Dom
b.) rezervacijo po smrti stanovalca do izpraznitve sobe
c.) manjkajoče dni do izteka 5 dnevne odpovedi stanovalca, če se ta prej odseli.

Vračilo za čas odsotnosti:
V skladu z 11. in 36. členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev se za čas, ko je uporabnik odsoten, cena kategorije oskrbe, v katero je uporabnik razvrščen, s prvim dnem odsotnosti zniža za stroške živil v višini 4,00 €, če je odsotnost najavljena najmanj dva dni prej; če odsotnost ni bila najavljena, pa od drugega dne odsotnosti dalje.

Rok plačila: najkasneje do 15. v mesecu za pretekli mesec.

Za izselitev med mesecem je plačilo v roku 8 dni po izselitvi. Po tem datumu zaračunavamo zakonite zamudne obresti.

Cene osnovne oskrbe so oblikovane na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev in potrjene na 8. redni seji Sveta zavoda, dne 27.10. 2022.

DDV ni obračunan v skladu z 42. členom, 1.odstavek, točka 6, ZDDV.

Prenesite si cenik v PDF obliki (kliknite tukaj za prenos):

Enota Kolezija, Cenik oskrbnega dne z veljavnostjo od 01.11.2022