Cenik oskrbe z veljavnostjo 01.06.2024, enota Kolezija

Vrsta namestitve / Cena na danOSKRBA IOSKRBA IIOSKRBA IIIaOSKRBA IIIb
Enoposteljna soba29,19 €35,12 €41,05 €46,19 €
Enoposteljna soba
s sanitarijami
30,52 €36,45 €42,38 €47,52 €
Enoposteljna soba
s kopalnico
31,84 €37,77 €43,70 €48,84 €
Enoposteljna soba, manjša od standardne27,86 €33,79 €39,72 €44,86 €
Dvoposteljna soba26,54, €32,47 €38,40 €43,54 €
Dvoposteljna soba
s kopalnico
29,19 €35,12 €41,05 €46,19 €
Dvoposteljna soba
s sanitarijami
27,87 €33,80 €39,73 €44,87 €
Dvoposteljna soba s kopalnico, manjša od standardne27,86 €33,79 €39,72 €44,86 €
Triposteljna soba25,21 €31,14 €37,07 €42,21 €
Triposteljna soba
s kopalnico
27,86 €33,79 €39,72 €44,86 €
Štiriposteljna soba23,89 €29,82 €35,75 €40,89 €
  • Osnovna oskrba: vključuje stroške osnovne oskrbe, to je nastanitev, prehrano, pranje in čiščenje ter uporabo vseh skupnih prostorov.
  • Kategorija II: vključuje poleg osnovne oskrbe še dodatno oskrbo, nadzor in varstvo delno pomičnih, obolelih stanovalcev pri opravljanju večine življenjskih aktivnosti. Dnevna cena dodatka je enaka znesku kot ga priznava ZPIZ in znaša 5,93 €.
  • Kategorija IIIa: vključuje ob osnovni oskrbi še zahtevno dodatno oskrbo, nadzor in varstvo nepomičnih, inkontinentnih, dementnih ali drugače težje obolelih stanovalcev pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih aktivnosti. Dnevna cena dodatka je enaka znesku kot ga priznava ZPIZ in znaša 11,86 €.
  • Kategorija IIIb: vključuje poleg osnovne oskrbe ter zahtevne dodatne oskrbe, pomoči in varstva nepomičnih, inkontinentnih in dementnih stanovalcev še 24 urni laični nadzor in obvezno strokovno pomoč za stalno izvajanje oskrbe. Dnevna cena dodatka je enaka znesku kot ga priznava ZPIZ in znaša 17,00 €.
CENA OSNOVNEGA BIVALNEGA STANDARDA26,54 €
Doplačilo za sanitarije1,33 €
Doplačilo za enoposteljno sobo2,65 €
Odbitek za sobo, ki je manjša od standardne-1,33 €
Odbitek za triposteljno sobo-1,33 €
Odbitek za štiriposteljno sobo-2,65 €
Doplačilo za lastno kopalnico2,65 €
DNEVNO VARSTVO ZA 8 UR DNEVNODNEVNA CENA
Kategorija oskrbe I18,58 €
Kategorija oskrbe II22,73 €
Kategorija oskrbe IIIa26,88 €

Če se storitev izvaja več ur dnevno, se cena sorazmerno poveča.

CENA REZERVACIJE NA DANCENA
Enoposteljna soba24,79 €
Enoposteljna soba s sanitarijami26,12 €
Enoposteljna soba s kopalnico27,44 €
Enoposteljna soba, manjša od standardne23,46 €
Dvoposteljna soba22,14 €
Dvoposteljna soba s sanitarijami23,47 €
Dvoposteljna soba s kopalnico24,79 €
Dvoposteljna soba s kopalnico, manjša od standardne23,46 €
Triposteljna soba20,81 €
Triposteljna soba s kopalnico23,46 €
Štiriposteljna soba19,49 €

Dnevno zaračunavamo:

a.) rezervacijo pred vselitvijo v Dom
b.) rezervacijo po smrti stanovalca do izpraznitve sobe
c.) manjkajoče dni do izteka 5 dnevne odpovedi stanovalca, če se ta prej odseli.

Vračilo za čas odsotnosti:  4,40 €
V skladu z 11. in 36. členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev se za čas, ko je uporabnik odsoten, cena kategorije oskrbe, v katero je uporabnik razvrščen, s prvim dnem odsotnosti zniža za stroške živil v višini 4,40 €, če je odsotnost najavljena najmanj dva dni prej; če odsotnost ni bila najavljena, pa od drugega dne odsotnosti dalje.

Rok plačila: najkasneje do 15. v mesecu za pretekli mesec.

Za izselitev med mesecem je plačilo v roku 8 dni po izselitvi. Po tem datumu zaračunavamo zakonite zamudne obresti.

Cene osnovne oskrbe so oblikovane na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev in potrjene na 15. redni seji Sveta zavoda, dne 30.05.2024

DDV ni obračunan v skladu z 42. členom, 1.odstavek, točka 6, ZDDV.

Prenesite si cenik v PDF obliki (kliknite tukaj za prenos):

enota Kolezija,cenik oskrbnega dne z veljavnostjo, 01.06.2024