Cene oskrbe, enota Bokalce, 1. 3. 2024

Cene oskrbe IV, enota Bokalce, 1. 11. 2023

Vrsta namestitve / Cena na danOSKRBA IOSKRBA IIOSKRBA IIIaOSKRBA IIIbOSKRBA IV
Enoposteljna soba
večja od standardne, s kopalnico
31,51 €37,44 €43,37 €48,51 €/
Enoposteljna soba
večja od standardne, s kopalnico in balkonom
32,77 €38,70 €44,63 €49,77 €/
Enoposteljna soba s kopalnico in balkonom31,51 €37,44 €43,37 €48,51 €/
Enoposteljna soba s kopalnico30,25 €36,18 €42,11 €47,25 €/
Enoposteljna soba27,73 €33,66 €39,59 €44,73 €45,02 €
Enoposteljna soba,
manjša od standardne
26,47 €32,40 €38,33 €43,47 €43,76 €
Dvoposteljna soba
s kopalnico in balkonom
28,36 €34,29 €40,22 €45,36 €/
Dvoposteljna soba
s kopalnico
27,73 €33,66 €39,59 €44,73 €/
Dvoposteljna soba25,21 €31,14 €37,07 €42,21 €42,50 €
Triposteljna soba23,95 €29,88 €35,81 €40,95 €41,24 €
Štiriposteljna soba22,69 €28,62 €34,55 €39,69 €39,98 €
  • Osnovna oskrba: vključuje stroške osnovne oskrbe, to je nastanitev, prehrano, pranje in čiščenje ter uporabo vseh skupnih prostorov.
  • Kategorija II: vključuje poleg osnovne oskrbe še dodatno oskrbo, nadzor in varstvo delno pomičnih, obolelih stanovalcev pri opravljanju večine življenjskih aktivnosti. Dnevna cena dodatka je enaka znesku kot ga priznava ZPIZ in znaša 5,93 €.
  • Kategorija IIIa: vključuje ob osnovni oskrbi še zahtevno dodatno oskrbo, nadzor in varstvo nepomičnih, inkontinentnih, dementnih ali drugače težje obolelih stanovalcev pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih aktivnosti. Dnevna cena dodatka je enaka znesku kot ga priznava ZPIZ in znaša 11,86 €.
  • Kategorija IIIb: vključuje ob osnovni oskrbi ter zahtevni dodatni oskrbi, pomoči in varstva nepomičnih, inkontinentnih in dementnih stanovalcev še 24 urni laični nadzor in obvezno strokovno pomoč za stalno izvajanje oskrbe. Dnevna cena dodatka je enaka znesku kot ga priznava ZPIZ in znaša 17,00 €.
  • Kategorija IV: vključuje poleg osnovne oskrbe še oskrbo oseb z demenco, kar predstavlja delno ali popolno osebno pomoč in stalen nadzor ter posebne oblike varstva oz. varovanje.
CENA OSNOVNEGA BIVALNEGA STANDARDA25,21 €
CENA OSKRBE IV DVOPOSTELJNA SOBA42,50 €
Doplačilo za balkon1,26 €
Doplačilo za lastno kopalnico2,52 €
Doplačilo za sobo, ki je večja od standardne1,26 €
Doplačilo za enoposteljno sobo2,52 €
Odbitek za triposteljno sobo– 1,26 €
Odbitek za štiriposteljno sobo– 2,52 €
Odbitek za sobo, ki je manjša od standardne– 1,26 €
Doplačilo za balkon v dvoposteljni sobi0,63 €
DNEVNO VARSTVO ZA 8 UR DNEVNODNEVNA CENA
Kategorija oskrbe I17,65 €
Kategorija oskrbe II21,80 €
Kategorija oskrbe IIIa25,95 €
Kategorija oskrbe IV29,75 €
CENA REZERVACIJE NA DANCENA
Enoposteljna soba, večja od standardne, s kopalnico27,51 €
Enoposteljna soba, večja od standardne, s kopalnico in balkonom28,77 €
Enoposteljna soba s kopalnico in balkonom27,51 €
Enoposteljna soba s kopalnico26,25 €
Enoposteljna soba23,73 €
Enoposteljna soba, manjša od standardne22,47 €
Dvoposteljna soba s kopalnico in balkonom24,36 €
Dvoposteljna soba s kopalnico23,73 €
Dvoposteljna soba21,21 €
Triposteljna soba19,95 €
Štiriposteljna soba18,69 €

Dnevno zaračunavamo:

a.) rezervacijo pred vselitvijo v Dom
b.) rezervacijo po smrti stanovalca do izpraznitve sobe
c.) manjkajoče dni do izteka 5 dnevne odpovedi stanovalca, če se ta prej odseli.

Vračilo za čas odsotnosti:
V skladu z 11. in 36. členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno-varstvenih storitev se za čas, ko je uporabnik odsoten, cena kategorije oskrbe, v katero je uporabnik razvrščen, s prvim dnem odsotnosti zniža za stroške živil v višini 4,00 €, če je odsotnost najavljena najmanj dva dni prej; če odsotnost ni bila najavljena, pa od drugega dne odsotnosti dalje.

Rok plačila: najkasneje do 15. v mesecu za pretekli mesec.

Za izselitev pred koncem meseca je plačilo v roku 8 dni po izselitvi. Po tem datumu zaračunavamo zakonite zamudne obresti.

Cene osnovne oskrbe so oblikovane na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev in potrjene na 12. redni seji Sveta zavoda, dne 19. 10. 2023.

DDV ni obračunan v skladu z 42. členom, 1. odstavek, točka 6 ZDDV.

Prenesite si cenik v PDF obliki (kliknite tukaj za prenos):

Cenik oskrbe, enota Bokalce, 1.3.2024

Cenik oskrbe IV, enota Bokalce, 1.11.2023