Cene oskrbe, enota Bokalce, 1. 2. 2019

Vrsta namestitve / Cena na danOSKRBA IOSKRBA IIOSKRBA IIIaOSKRBA IIIbOSKRBA IV
Enoposteljna soba
večja od standardne, s kopalnico
24,27 €29,20 €34,13 €38,41 €/
Enoposteljna soba
večja od standardne, s kopalnico in balkonom
25,24 €30,17 €35,10 €39,38 €/
Enoposteljna soba s kopalnico in balkonom24,27 €29,20 €34,13 €38,41 €/
Enoposteljna soba s kopalnico23,30 €28,23 €33,16 €37,44 €/
Enoposteljna soba21,36 €26,29 €31,22 €35,50 €35,71 €
Enoposteljna soba,
manjša od standardne
20,39 €25,32 €30,25 €34,53 €34,74 €
Dvoposteljna soba
večja od standardne, lastna kopalnica
22,33 €27,26 €32,19 €36,47 €/
Dvoposteljna soba
s kopalnico in balkonom
21,85 €26,78 €31,71 €35,99 €/
Dvoposteljna soba
s kopalnico
21,36 €26,29 €31,22 €35,50 €/
Dvoposteljna soba19,42 €24,35 €29,28 €33,56 €33,77 €
Triposteljna soba18,45 €23,38 €28,31 €32,59 €32,80 €
Štiriposteljna soba17,48 €22,41 €27,34 €31,62 €31,83 €
  • Osnovna oskrba: vključuje stroške osnovne oskrbe, to je nastanitev, prehrano, pranje in čiščenje ter uporabo vseh skupnih prostorov.
  • Kategorija II: vključuje poleg osnovne oskrbe še dodatno oskrbo, nadzor in varstvo delno pomičnih, obolelih stanovalcev pri opravljanju večine življenjskih aktivnosti. Dnevna cena dodatka je enaka znesku kot ga priznava ZPIZ in znaša 4,93 €.
  • Kategorija IIIa: vključuje ob osnovni oskrbi še zahtevno dodatno oskrbo, nadzor in varstvo nepomičnih, inkontinentnih, dementnih ali drugače težje obolelih stanovalcev pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih aktivnosti. Dnevna cena dodatka je enaka znesku kot ga priznava ZPIZ in znaša 9,86 €.
  • Kategorija IIIb: vključuje ob osnovni oskrbi ter zahtevni dodatni oskrbi, pomoči in varstva nepomičnih, inkontinentnih in dementnih stanovalcev še 24 urni laični nadzor in obvezno strokovno pomoč za stalno izvajanje oskrbe. Dnevna cena dodatka je enaka znesku kot ga priznava ZPIZ in znaša 14,14 €.
  • Kategorija IV: vključuje poleg osnovne oskrbe še oskrbo oseb z demenco, kar predstavlja delno ali popolno osebno pomoč in stalen nadzor ter posebne oblike varstva oz. varovanje.
CENA OSNOVNEGA BIVALNEGA STANDARDA19,42 €
CENA OSKRBE IV DVOPOSTELJNA SOBA33,77 €
Doplačilo za balkon0,97 €
Doplačilo za lastno kopalnico1,94 €
Doplačilo za sobo, ki je večja od standardne0,97 €
Doplačilo za enoposteljno sobo1,94 €
Odbitek za triposteljno sobo-0,97 €
Odbitek za štiriposteljno sobo-1,94 €
Odbitek za sobo, ki je manjša od standardne-0,97 €
Doplačilo za balkon v dvoposteljni sobi0,49 €
DNEVNO VARSTVO ZA 8 UR DNEVNODNEVNA CENA
Kategorija oskrbe I13,59 €
Kategorija oskrbe II17,05 €
Kategorija oskrbe IIIa20,50 €
Kategorija oskrbe IV23,64 €
CENA REZERVACIJE NA DANCENA
Enoposteljna soba, večja od standardne, s kopalnico21,57 €
Enoposteljna soba, večja od standardne, s kopalnico in balkonom22,54 €
Enoposteljna soba s kopalnico in balkonom21,57 €
Enoposteljna soba s kopalnico20,60 €
Enoposteljna soba18,66 €
Enoposteljna soba, manjša od standardne17,69 €
Dvoposteljna soba, večja od standardne, lastna kopalnica19,63 €
Dvoposteljna soba s kopalnico in balkonom19,15 €
Dvoposteljna soba s kopalnico18,66 €
Dvoposteljna soba16,72 €
Triposteljna soba15,75 €
Štiriposteljna soba14,78 €

Dnevno zaračunavamo:

a.) rezervacijo pred vselitvijo v Dom
b.) rezervacijo po smrti stanovalca do izpraznitve sobe
c.) manjkajoče dni do izteka 5 dnevne odpovedi stanovalca, če se ta prej odseli.

Vračilo za čas odsotnosti:
V skladu z 11. in 36. členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno-varstvenih storitev se za čas, ko je uporabnik odsoten, cena kategorije oskrbe, v katero je uporabnik razvrščen, s prvim dnem odsotnosti zniža za stroške živil v višini 2,70 €, če je odsotnost najavljena najmanj dva dni prej; če odsotnost ni bila najavljena, pa od drugega dne odsotnosti dalje.

Rok plačila: najkasneje do 10. v mesecu za pretekli mesec.

Za izselitev pred koncem meseca je plačilo v roku 8 dni po izselitvi. Po tem datumu zaračunavamo zakonite zamudne obresti.

Cene osnovne oskrbe so oblikovane na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev in potrjene na 1. izredni seji Sveta zavoda, dne 20. 12. 2018.

DDV ni obračunan v skladu z 42. členom, 1. odstavek, točka 6 ZDDV.

Prenesite si cenik v PDF obliki (kliknite tukaj za prenos):

Cene oskrbe, enota Bokalce, 1. 2. 2019

Cenik oskrbe IV Bokalce 1.1.2019