Spoštovani svojci in prijatelji naših stanovalcev

07.05.2020

Spoštovani svojci in prijatelji naših stanovalcev,

Z veseljem sporočamo, da vam ponovno lahko omogočamo obiske in druženje s svojci, seveda ob upoštevanju vseh zaščitnih ukrepov. Dne 30. 4. 2020 nas je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti obvestilo o usmeritvah glede omogočanja obiskov v socialno varstvenih zavodih in pri drugih izvajalcih institucionalnega varstva s priporočilom, da z obiski pričnemo najkasneje do 11. 5. 2020.

Osnovo pravilo usmeritev je, da se obiski omogočijo ob upoštevanju strogih higienskih ukrepov ter z ekstremno previdnostjo. Z omogočanjem stikov bomo tako po usmeritvah sledili cilju iskanja ravnovesja med varovanjem življenja in zdravja stanovalcev ter pravico do socialnih stikov, zato bodo v enoti Bokalce, kjer je okužba s Covid-19 od 23. 3. 2020 prisotna pri stanovalcih in do 4. 5. 2020 tudi pri zaposlenih, veljali strožji ukrepi. Glede na trenutno ugodno epidemiološko sliko in po posvetu s pristojnimi službami bomo v obeh enotah našega doma omogočiti obiske od 11. 5. 2020 dalje.

Obiski bodo potekali pod naslednjimi pogoji in po vnaprej določenem urniku:

 1. Obiskovalci obiske predhodno najavite v socialno službo v posamezni enoti med 9. in 14. uro, in sicer v enoti Bokalce na
  1. mojca.mikolic@dso-vic.si ali tel. št 01 4770 633
  2. branka.drobnic@dso-vic.si ali tel. št. 01 4770 604
  3. matej.peteh@dso-vic.si ali tel. št. 01 4770 912

in v enoti Kolezija na:

 1. lidija.glivar@dso-vic.si ali tel. št 01 4770 518
 2. blaz.bernik@dso-vic.si ali tel. št. 01 4770 516
 1. Obiski bodo za posameznega stanovalca potekali po razporedu od ponedeljka do sobote med 9.30 in 11.30 uro ter med 13.30 in 16.00 uro. Stanovalci, ki še niso bili deležni obiska, bodo imeli pri dodelitvi termina obiska prednost.
 2. Obiski bodo nadzorovani in bodo trajali do 20 minut. Omejeni bodo na 1 zdravo osebo naenkrat (najožji družinski člani). Na dan obiska se obiskovalci 5 minut pred dogovorjeno uro javite na recepciji doma. Ob vstopu v dom bo receptor pri vsakem obiskovalcu izvedel kontrolo obiskovalcev z razkuževanjem rok, merjenjem telesne temperature (če bo le-ta višja od 37,0 stopinj Celzija, vam vstopa v dom ne bomo dovolili), preverjanjem morebitnih simptomov okužbe s podpisom izjave, da ste bili v zadnjih 14 dneh zdravi in da v tem obdobju tudi niste bili v stiku z nobeno osebo, ki je imela znake okužbe (kašljanje, glavobol, boleče grlo, težave z dihanjem …) oz. je bilo kasneje ugotovljeno, da je okužena. Receptor ali javni delavec vas bo nato pospremil na mesto obiska. Obiskovalci ste dolžni upoštevati tudi splošna navodila ravnanja za preprečevanje širjenja okužbe (razkuževanje rok, higiena kašlja, ustrezna razdalja …). Obiskovalci morate v času obiska in gibanja na območju doma nositi zaščitno obrazno masko (prosimo, da z masko že vstopite na območje doma), ki pokriva usta in nos ter si ob vstopu in izstopu v/iz doma razkužiti roke. S stanovalci se ne rokujte, jih ne objemajte in se ne dotikajte njihovega obraza. Prav tako na obiske ni dovoljeno prinašati nobenih paketov, daril, hrane, napitkov ….
 3. Obiski bodo v enoti Bokalce potekali na zgornji terasi, kjer bo določen prostor za obiske z upoštevanjem ustrezne razdalje ali v primeru slabega vremena v avli pred tajništvom in v enoti Kolezija na vrtu, kjer bo določen prostor za obiske z upoštevanjem ustrezne razdalje ali v razstavnem prostoru. Za vsakim obiskom bomo ustrezno razkužili površine ter prezračili prostor. V primeru, da stanovalec ne more zapustiti svoje sobe, bodo obiski pod nadzorom IZJEMOMA dovoljeni v sobi po predhodni najavi. Obiskovalec mora v tem primeru poleg obrazne maske nositi tudi dodatno varovalno opremo, in sicer poleg obrazne maske še kirurške rokavice in zaščitni plašč. Zaposleni, ki pospremi svojca v sobo, stanovalca pripravi na obisk (obrazna maska, dvig vzglavja) in svojcu poda navodila glede obiska (stol, razdalja, brez dotikov). Po končanem obisku zaposleni stanovalca namesti v ustrezen položaj, razkuži stol, prezrači sobo in obiskovalca pospremi iz hiše.

Stanovalec v času obiska vseskozi nosi obrazno masko, prav tako v večposteljni sobi nosijo obrazno masko tudi vsi ostali stanovalci v sobi.

 1. V enoti Bokalce morajo obiskovalci zaradi prisotnosti okužbe s Covid-19 zaradi višje stopnje zaščite poleg obrazne maske VEDNO ob obisku nositi tudi zaščitne rokavice in zaščitni plašč.
 2. V obeh enotah bomo v skladu z navodili MDDSZ vodili redno evidenco obiskovalcev vključno s telefonsko številko zaradi identifikacije kontaktov ob eventualnem prenosu okužbe s SARS-CoV-2.
 3. Obiski v rdeči in sivi coni ter karanteni bodo dovoljeni le IZJEMOMA v primeru obiska umirajoče osebe, sicer bomo v teh conah obiske še vedno izvajali preko videoklica. V primeru obiska morajo biti obiskovalci poleg zgoraj navedenih ukrepov oblečeni v zaščitni plašč, imeti kirurško masko z vizirjem in si nadeti kirurške rokavice.
 4. Organizacijo obiskov bo v vsaki enoti izvajala socialna služba, pomoč pri samem izvajanju obiskov bodo nudili javni delavci ter v enoti Kolezija tudi delovna terapevtka in fizioterapevtki.
 5. Nujni izhodi stanovalcev izven območja doma se izvajajo samo v spremstvu zaposlenih oz. prostovoljcev.

V domu pozdravljamo ponovno omogočanje neposrednih socialnih stikov našim stanovalcem. Zavedamo se, da se na ta način povečuje možnost vnosa virusa v dom, zato je nujno, da VSI OBISKOVALCI striktno upoštevate vse dane ukrepe, da na obisk prihajate le, če ste zdravi in da svojim najbližjim ne prinašate ničesar. V primeru slabšanja epidemiološke slike v okolju ali vnosa virusa v dom bomo morali neposredne stike s stanovalci ponovno ukiniti.

Verjamemo, da nam bo zaradi visoke samoodgovornosti in zavedanja, da je zdravje naših stanovalcev na prvem mestu, uspelo nemoteno in varno izvajati obiske po predpisanem protokolu.

Naj bodo po dolgem in težkem pričakovanju vaša srečanja ponovno prijetna in radostna doživetja.

Ekipa DSO Ljubljana Vič-Rudnik