ARHIV OBVESTIL

15.05.2020

Spoštovani svojci in prijatelji naših stanovalcev,

zaposleni smo zelo veseli, da imajo naši stanovalci od 11. 5. 2020 dalje v obeh enotah lahko ponovno neposreden stik s svojimi svojci. Ker nam vreme trenutno ni naklonjeno, obiske omogočamo v notranjih prostorih in izjemoma tudi v sobah, seveda ob uporabi ustrezne zaščitne opreme. Še posebej nas veseli, da lahko svojci obiščete stanovalce ravno na dneve, ko praznujejo svoje osebne praznike. Iskrena hvala vsem obiskovalcem, da spoštujete vsa pravila, ki so na prvi pogled neživljenjska, vendar v trenutnih razmerah žal potrebna za zaščito zdravja vaših najbližjih. Tudi stanovalci so zelo veseli, da vas lahko ponovno vidijo in slišijo v živo. Še vedno pa lahko v socialno službo sporočite svoje želje po videoklicu s svojimi najbližjimi.

Z veseljem tudi sporočamo, da smo pričeli s postopno normalizacijo življenja v našem domu. V enoti Kolezija smo tako 13. 5. 2020 pričeli z razdeljevanjem obrokov v glavni jedilnici, kar so stanovalci sprejeli z velikim veseljem in aplavzom. Prostor smo uredili tako, da je med stanovalci zagotovljena primerna razdalja, za veliko mizo sedita dva stanovalca po diagonali, za malo mizo pa samo en stanovalec. Stanovalci lahko prihajajo na obroke v jedilnico le, če so zdravi, na vhodu imajo na voljo aparat za razkuževanje rok. V obeh enotah tudi že poteka individualno razgibavanje stanovalcev po sobah, kot ga predpišejo domske zdravnice. 18. 5 2020 bosta fizioterapevtki v enoti Kolezija pričeli z nujnimi individualnimi terapijami, predpisanimi s strani zdravnika, tudi v prostorih fizioterapije, kjer so za izvajanje terapije na voljo ustrezni aparati. V prostoru bo naenkrat samo en stanovalec s terapevtko. Prav tako bodo z 18. 5. 2020 s svojimi dejavnostmi v enoti Bokalce ponovno pričeli delovni terapevti, ki bodo s stanovalci izvajali predvsem individualne dejavnosti oz. v primeru lepega vremena dejavnosti na prostem v manjših skupinah na primerni razdalji.

Prav tako bosta po urniku, kot je veljal pred epidemijo, od 18. 5. 2020 dalje svoje storitve v obeh enotah izvajali pedikerka in frizerka, in sicer izključno v za to namenjenem prostoru. V času izvajanja storitev bodo stanovalci in izvajalci morali nositi zaščitno masko, prav tako bo v prostoru istočasno prisoten samo en stanovalec. Obe izvajalki bosta pri svojem delu upoštevali smernice in navodila kot sicer veljajo pri tovrstnih izvajalcih v zunanjem okolju. Pred pričetkom izvajanja storitev jim bomo zmerili telesno temperaturo in storitve bosta lahko opravljali izključno zdravi. Naročanje pri obeh izvajalkah poteka na enak način kot pred epidemijo.

Veseli nas tudi, da se število stanovalcev, ki so pozitivni na korona virus v enoti Bokalce, zmanjšuje, na današnji dan jih je 9. Prav tako so vsi zaposleni od 4. 5. 2020 ponovno zdravi in so se v večini vrnili nazaj na delo. S ponosom tudi sporočamo, da so zdravniki iz UKC Ljubljana, ki so v času epidemije kakorkoli prihajali v stik z našim domom, prepoznali odlično delo vseh domskih zdravnikov in vseh zaposlenih v enoti Bokalce pri obvladovanju in zamejitvi širjenja okužbe s korona virusom. Od 11. 5. 2020 dalje lahko zaposleni ponovno uporabljajo javni prevoz in nemoteno prihajajo na delo. Ob tej priložnosti se iskreno zahvaljujemo prostovoljcem Slovenske filantropije in Primožu Jamšku, s pomočjo katerih smo v času, ko je bil javni prevoz ukinjen, lahko nemoteno zagotavljali delovni proces, saj so prostovoljci izvedli veliko število prevozov naših zaposlenih na delo in z dela.

Da ostanete zdravi, vam želi

ekipa DSO Ljubljana Vič-Rudnik

11.05.2020

Pojasnilo stanovalcem in svojcem glede navedb Nova 24TV zoper naš dom.

Spoštovani,

v zvezi z navedbami v članku z naslovom Župan Janković financira upokojensko glasilo, ki poziva k političnim akcijam proti Janševi vladi! v NOVA 24TV z dne 8. 5. 2020 podajamo naslednja pojasnila:

Novičnik ni glasilo DSO Ljubljana Vič-Rudnik, pač pa način ustaljenega obveščanja svojcev o aktualnih zadevah v domu od leta 2016. Novičnik je brezplačen in ga svojcem posredujemo glede na aktualne informacije od 3 do 5 krat letno. Ni financiran s strani MOL in ni namenjen za »politične akcije proti Janševi vladi«, kot nam je očitano. Vrednost nakazil MOL v višini 1.698.466,49 EUR, navedena v članku, je vrednost doplačil oskrbnin stanovalcem, ki so v skladu z veljavno zakonodajo upravičeni do doplačil, da jim je lahko zagotovljena storitev institucionalnega varstva starejših. Gre za zakonsko obvezo vseh občin v Sloveniji.

DSO Ljubljana Vič-Rudnik je dom s 570 stanovalci, zato smo že pred nekaj leti uvedli podajanje informacij svojcem tudi na tovrsten način. Na Novičniku so navedeni certifikati Eqalin, Družini prijazno podjetje in LGBT prijazno, ki smo jih do sedaj prejeli v domu. V prispevku omenjena sodelavka Sergeja Krivic je v okviru svojih del in nalog svojce obvestila po ustaljenih poteh, kot že tolikokrat do sedaj, zato je trditev, da je »zlorabila starostnike za popisovanje peticije« neresnična in zavajujoča. Novičnik je namenjen svojcem in ne stanovalcem. V tokratnem Novičniku je poleg vseh navodil glede obiskovanja stanovalcev v času epidemije navedeno tudi obvestilo o peticiji za ureditev stanja na področju skrbi za starejše, saj so tudi svojci zainteresirani, da se področje varstva starejših primerno uredi. Peticija je prostovoljna in jo lahko vsak posameznik podpiše ali pa tudi ne. Peticijo smo domovi oblikovali v okviru Skupnosti socialnih zavodov Slovenije, kjer smo se tudi dogovorili, da jo posredujemo vsem, ki se jih področje starejših dotika. Ostro zavračamo navedbe, da gre za »politikantski in podli obračun proti trenutni vladi«, kot nam je očitano. Gre le za opozarjanje vseh domov na nerešeno problematiko na področju varstva starejših, ki je že več let pozabljena in zanemarjena in se je s pojavom epidemije samo še bolj poglobila. Vsi domovi že več let aktivno opozarjamo, da je problematiko na področju varstva starejših potrebno rešiti. Zavedamo se, da večletnega zanemarjanja področja starejših ni mogoče rešiti takoj in da zanj ni odgovorna sedanja vlada, smo pa na to dolžni opozarjati in skupaj z odločevalci iskati rešitve, na kar smo tudi pripravljeni in si želimo pri tem tvorno sodelovati.

mag. Melita Zorec, direktorica DSO Ljubljana Vič-Rudnik

08.05.2020

Zaposleni in stanovalci Doma starejših občanov Ljubljana Vič-Rudnik, enota Bokalce in enota Kolezija se iskreno zahvaljujemo vsem sodržavljanom in vsem pravnim osebam, ki ste nam nesebično in prostovoljno priskočili na pomoč ter donirali zaščitno opremo, ki jo nujno potrebujemo za varno izvajanje zdravstvene nege in oskrbe v boju s korona virusom.

Zahvaljujemo se tudi vsem ostalim donatorjem, ki ste nam z materialno pomočjo v obliki razkužil, knjig, hrane, pijače, brezplačne uporabe tablic in telefonov ter vsega ostalega, kar v teh dneh potrebujemo, priskočili na pomoč.

Hkrati se zahvaljujemo zaposlenim, ki ste nam prišli pomagat iz drugih Zavodov, še posebej pa iskrena hvala vsem prostovoljcem, ki ste s prevozom naših zaposlenih v času, ko je bil javni prevoz začasno ukinjen, omogočili, da smo lahko nemoteno organizirali delovni proces.

Skupaj bomo zmogli. Ostanite zdravi.

mag. Melita Zorec

direktorica

DONATORJI:

 • Stranka SLS mestni odbor,
 • Podjetje Siliko d.o.o.,
 • Omega Air d.o.o.,
 • Nevrorehabilitacijski center Itero,
 • Lekarna Dobrova Matija Centrih,
 • Podjetje Nova zaščita, Anica Klopčič s.p.,
 • Podjetje Balet d.o.o.,
 • Kmetijska zadruga Metlika z.o.o.,
 • Podjetje Dewe Soft d.o.o.,
 • SBC združenje podjetnikov Trbovlje,
 • Viški vrtci,
 • Zveza Lions klubov Slovenije – District 129 Slovenia, Lions klub Ljubljana,
 • UKC Ljubljana,
 • Podjetje Haberkorn Slovenija d.o.o.,
 • Zavod OPRO
 • ROCHE, farmacevtska družba d.o.o.,
 • Veleposlaništvo Ruske federacije v Republiki Sloveniji in Društvo Slovenija Rusija skupaj s SIJ – Slovensko industrijo jekla d.d.,
 • Alma Mater Europeae-Evropski center Maribor,
 • Steklarna Hrastnik,
 • Sij d.d.,
 • Lek d.d.
 • Čebelarska zveza Slovenije,
 • Zbornica zdravstvene in babiške nege,
 • Vrtec Miškolin Ljubljana Polje,
 • Založniška hiša Avto medija d.o.o.,
 • Dnevnik, d.d.,
 • Društvo Ljiljan,
 • Klub slovenskih podjetnikov-GIZ in še mnogi drugi.

07.05.2020

Spoštovani svojci in prijatelji naših stanovalcev,

Z veseljem sporočamo, da vam ponovno lahko omogočamo obiske in druženje s svojci, seveda ob upoštevanju vseh zaščitnih ukrepov. Dne 30. 4. 2020 nas je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti obvestilo o usmeritvah glede omogočanja obiskov v socialno varstvenih zavodih in pri drugih izvajalcih institucionalnega varstva s priporočilom, da z obiski pričnemo najkasneje do 11. 5. 2020.

Osnovo pravilo usmeritev je, da se obiski omogočijo ob upoštevanju strogih higienskih ukrepov ter z ekstremno previdnostjo. Z omogočanjem stikov bomo tako po usmeritvah sledili cilju iskanja ravnovesja med varovanjem življenja in zdravja stanovalcev ter pravico do socialnih stikov, zato bodo v enoti Bokalce, kjer je okužba s Covid-19 od 23. 3. 2020 prisotna pri stanovalcih in do 4. 5. 2020 tudi pri zaposlenih, veljali strožji ukrepi. Glede na trenutno ugodno epidemiološko sliko in po posvetu s pristojnimi službami bomo v obeh enotah našega doma omogočiti obiske od 11. 5. 2020 dalje.

Obiski bodo potekali pod naslednjimi pogoji in po vnaprej določenem urniku:

 1. Obiskovalci obiske predhodno najavite v socialno službo v posamezni enoti med 9. in 14. uro, in sicer v enoti Bokalce na
  1. mojca.mikolic@dso-vic.si ali tel. št 01 4770 633
  2. branka.drobnic@dso-vic.si ali tel. št. 01 4770 604
  3. matej.peteh@dso-vic.si ali tel. št. 01 4770 912

in v enoti Kolezija na:

 1. lidija.glivar@dso-vic.si ali tel. št 01 4770 518
 2. blaz.bernik@dso-vic.si ali tel. št. 01 4770 516
 1. Obiski bodo za posameznega stanovalca potekali po razporedu od ponedeljka do sobote med 9.30 in 11.30 uro ter med 13.30 in 16.00 uro. Stanovalci, ki še niso bili deležni obiska, bodo imeli pri dodelitvi termina obiska prednost.
 2. Obiski bodo nadzorovani in bodo trajali do 20 minut. Omejeni bodo na 1 zdravo osebo naenkrat (najožji družinski člani). Na dan obiska se obiskovalci 5 minut pred dogovorjeno uro javite na recepciji doma. Ob vstopu v dom bo receptor pri vsakem obiskovalcu izvedel kontrolo obiskovalcev z razkuževanjem rok, merjenjem telesne temperature (če bo le-ta višja od 37,0 stopinj Celzija, vam vstopa v dom ne bomo dovolili), preverjanjem morebitnih simptomov okužbe s podpisom izjave, da ste bili v zadnjih 14 dneh zdravi in da v tem obdobju tudi niste bili v stiku z nobeno osebo, ki je imela znake okužbe (kašljanje, glavobol, boleče grlo, težave z dihanjem …) oz. je bilo kasneje ugotovljeno, da je okužena. Receptor ali javni delavec vas bo nato pospremil na mesto obiska. Obiskovalci ste dolžni upoštevati tudi splošna navodila ravnanja za preprečevanje širjenja okužbe (razkuževanje rok, higiena kašlja, ustrezna razdalja …). Obiskovalci morate v času obiska in gibanja na območju doma nositi zaščitno obrazno masko (prosimo, da z masko že vstopite na območje doma), ki pokriva usta in nos ter si ob vstopu in izstopu v/iz doma razkužiti roke. S stanovalci se ne rokujte, jih ne objemajte in se ne dotikajte njihovega obraza. Prav tako na obiske ni dovoljeno prinašati nobenih paketov, daril, hrane, napitkov ….
 3. Obiski bodo v enoti Bokalce potekali na zgornji terasi, kjer bo določen prostor za obiske z upoštevanjem ustrezne razdalje ali v primeru slabega vremena v avli pred tajništvom in v enoti Kolezija na vrtu, kjer bo določen prostor za obiske z upoštevanjem ustrezne razdalje ali v razstavnem prostoru. Za vsakim obiskom bomo ustrezno razkužili površine ter prezračili prostor. V primeru, da stanovalec ne more zapustiti svoje sobe, bodo obiski pod nadzorom IZJEMOMA dovoljeni v sobi po predhodni najavi. Obiskovalec mora v tem primeru poleg obrazne maske nositi tudi dodatno varovalno opremo, in sicer poleg obrazne maske še kirurške rokavice in zaščitni plašč. Zaposleni, ki pospremi svojca v sobo, stanovalca pripravi na obisk (obrazna maska, dvig vzglavja) in svojcu poda navodila glede obiska (stol, razdalja, brez dotikov). Po končanem obisku zaposleni stanovalca namesti v ustrezen položaj, razkuži stol, prezrači sobo in obiskovalca pospremi iz hiše.

Stanovalec v času obiska vseskozi nosi obrazno masko, prav tako v večposteljni sobi nosijo obrazno masko tudi vsi ostali stanovalci v sobi.

 1. V enoti Bokalce morajo obiskovalci zaradi prisotnosti okužbe s Covid-19 zaradi višje stopnje zaščite poleg obrazne maske VEDNO ob obisku nositi tudi zaščitne rokavice in zaščitni plašč.
 2. V obeh enotah bomo v skladu z navodili MDDSZ vodili redno evidenco obiskovalcev vključno s telefonsko številko zaradi identifikacije kontaktov ob eventualnem prenosu okužbe s SARS-CoV-2.
 3. Obiski v rdeči in sivi coni ter karanteni bodo dovoljeni le IZJEMOMA v primeru obiska umirajoče osebe, sicer bomo v teh conah obiske še vedno izvajali preko videoklica. V primeru obiska morajo biti obiskovalci poleg zgoraj navedenih ukrepov oblečeni v zaščitni plašč, imeti kirurško masko z vizirjem in si nadeti kirurške rokavice.
 4. Organizacijo obiskov bo v vsaki enoti izvajala socialna služba, pomoč pri samem izvajanju obiskov bodo nudili javni delavci ter v enoti Kolezija tudi delovna terapevtka in fizioterapevtki.
 5. Nujni izhodi stanovalcev izven območja doma se izvajajo samo v spremstvu zaposlenih oz. prostovoljcev.

V domu pozdravljamo ponovno omogočanje neposrednih socialnih stikov našim stanovalcem. Zavedamo se, da se na ta način povečuje možnost vnosa virusa v dom, zato je nujno, da VSI OBISKOVALCI striktno upoštevate vse dane ukrepe, da na obisk prihajate le, če ste zdravi in da svojim najbližjim ne prinašate ničesar. V primeru slabšanja epidemiološke slike v okolju ali vnosa virusa v dom bomo morali neposredne stike s stanovalci ponovno ukiniti.

Verjamemo, da nam bo zaradi visoke samoodgovornosti in zavedanja, da je zdravje naših stanovalcev na prvem mestu, uspelo nemoteno in varno izvajati obiske po predpisanem protokolu.

Naj bodo po dolgem in težkem pričakovanju vaša srečanja ponovno prijetna in radostna doživetja.

Ekipa DSO Ljubljana Vič-Rudnik

16.03. 2020 NUJNO OBVESTILO: POPOLNA PREPOVED OBISKOV V DOMOVIH ZA OSTARELE

Obveščamo vas, da smo v Domu starejših občanov Ljubljana Vič – Rudnik v skladu s priporočili sprejeli preventivno odločitev POPOLNE PREPOVEDI OBISKOV V DOMOVIH ZA STAREJŠE.

Prepoved velja do preklica.

30.04.2020

Spoštovani svojci in prijatelji naših stanovalcev,

Danes, 30. 4. 2020 smo bili domovi iz medijev obveščeni, da bomo lahko najkasneje do 11. 5. 2020 omogočili obiske našim stanovalcem ob zagotavljanju vseh varnostih pogojev in navodil. Pri izvajanju obiskov bomo morali upoštevati vsa strokovna priporočila strokovne skupine Vlade in navodila doma, na obiske se boste morali svojci predhodno najaviti. O vseh podrobnostih boste svojci seznanjeni v naslednjem tednu preko naše spletne in FB strani.

V domu omogočanje obiskov pozdravljamo, saj se zavedamo, da je neposreden stik s stanovalci zelo pomemben pri ohranjanju njihovega dobrega počutja. Verjamemo, da bomo s skupnimi močmi in visoko stopnjo samoodgovornosti nas vseh zopet omogočili našim stanovalcem čim bolj običajno bivanje in življenje. Istočasno se vam zahvaljujemo za vaše razumevanje, da ste nam stali ob strani in nas bodrili v teh težkih dneh, ko smo resnično vse napore vlagali v to, da smo še vedno dostojno in skrbno poskrbeli za naše stanovalce.

Da ostanete zdravi vam želi

Ekipa DSO Ljubljana Vič-Rudnik

29.04.2020

Spoštovani svojci in vsi, ki vam je mar za naše stanovalce!

 Ker se zavedamo, da so osebni stiki stanovalcev z njihovimi bližnjimi izjemno pomembni, smo na strokovno komisijo, ki je pristojna za ustrezne strokovne podlage za izdajo navodil, naslovili pobudo, da preuči možnost varnih stikov ter nam v zvezi s tem čimprej tudi posreduje ustrezna navodila. Ko bomo navodila prejeli, vas bomo o tem nemudoma obvestili in stike tudi zagotovili.

Do prejetja ustreznih navodil bomo od 29. 4. 2020 dalje stanovalcem omogočili varne stike preko stekla. V enoti Bokalce bomo stike omogočili v stari hiši na vhodu iz ploščadi (zgornji vhod) in v novi hiši v čajni kuhinji desno, v enoti Kolezija pa pri oknu ob recepciji. Stike bomo posameznim stanovalcem omogočali 1 x tedensko ob delovnih dneh med 9 in 12 ter 13 in 15 uro po predhodni najavi v socialni službi doma. Za stanovalce, ki so zaradi koronavirusne bolezni nameščeni v izolaciji, bomo stike omogočili skozi okno sobe, kjer stanovalec prebiva, če mu to seveda dopušča trenutno zdravstveno stanje. Stike bomo po predhodni najavi v socialni službi doma izvedli 1 x tedensko, kot v zdravem delu doma.

Še vedno pa vabimo svojce, da nam sporočijo želje po video klicu v socialno službo, mogoče napišejo kakšno osebno sporočilo, pošljejo kakšno fotografijo, zaposleni v domu bomo poskrbeli, da bodo sporočila stanovalcem prebrana.

Skrb za stanovalce je v teh časih najbolj pomembna naloga vseh zaposlenih v našem domu. Zaposleni skrbno in profesionalno izvajamo vso potrebno oskrbo in zdravstveno nego ter jim poskušamo čim bolj polepšati dan. V času prvomajskih praznikov bodo glede na število zaporednih praznikov zaposleni razporejeni na delo v manjšem številu le 26. 4. in 3. 5., vse ostale praznične dni bo na delu enako število zaposlenih kot sicer ob delovnih dneh, da bomo lahko nemoteno izvedli delovni proces pri vseh stanovalcih.

Trenutno število oseb s potrjeno okužbo COVID-19 v našem domu: 12 stanovalcev in 1 zaposleni. 1 stanovalec je po dveh zaporednih negativnih brisih ozdravljen, prav tako so ozdravljeni 3 zaposleni. 21. 4. 2020 smo iz veselja, da so 4 stanovalci ozdravljeni, prehitro objavili število trenutno potrjenih oseb z okužbo COVID-19. V sistemu, v katerem ima zdravnica dostop do podatkov, so bili ti stanovalci na ta dan obarvani z zeleno barvo, kar pomeni, da so bili rezultati brisov negativni in postopek testiranja oz. analize vzorca zaključen, vendar pa po pojasnilih zdravstvenih delavcev, ki vnašajo in potrjujejo podatke, le-ti še niso bili zaključeni s strani pooblaščene osebe. Naslednji dan so bili žal pri treh stanovalcih brisi pozitivni, le eden je bil negativen. Zdravnica je o rezultatih obvestila svojce ter vsakemu posebej razložila razlog spremembe brisa.

Zaposleni dosledno upoštevamo vsa navodila in strokovne smernice, saj se zavedamo, da lahko le tako varno poskrbimo za stanovalce in v delovnem procesu ustrezno zaščitimo tudi sebe.

24. 4. 2020 smo v 75 domovih po Sloveniji zunaj doma na ustrezni razdalji in s predpisano zaščitno opremo izrazili nestrinjanje z enostranskimi odločitvami Ministrstva za zdravje z motom Nič o nas brez nas in naših stanovalcev. Ker ne želimo, da se domove pod krinko boja proti virusu preoblikuje v poceni negovalne bolnišnice z neustreznimi tehničnimi in kadrovskimi viri za izvedbo izolacij, povečane stroške pa prevali na pleča stanovalcev, bomo zahteve vseh domov v okviru Skupnosti socialnih zavodov Slovenije zbrali v peticiji, ki jo bo možno podpisati tako osebno kot prek spleta. Ko bo podpis peticije na voljo, vas bomo o tem obvestili.

Svojce ponovno prosimo, da za informacije o splošnem počutju stanovalcev pokličejo enkrat dnevno v posamezne bivalne enote, in sicer med 13.30 in 15.30 uro. Zaposleni vam bodo podali informacije v okviru svojih pristojnosti, za informacije o zdravljenju in predpisovanju terapij pa je pristojen zdravnik. Za informacije so vam vsak delovni dan med 13.00 in 14.30 uro po ustaljenih poteh dosegljivi tudi vodje tima DMS.

Vljudno vas prosimo, da za informacije o počutju pokličete le enkrat dnevno, saj vam zagotavljamo, da o vsaki spremembi zdravstvenega stanja vašega bližnjega vedno najprej pokličemo kontaktno osebo, ki ste jo navedli ob sprejemu. V teh dneh se moramo zaposleni zaradi trenutnih razmer namreč še bolj posvečati stanovalcem in skrbeti za njihovo dobro počutje, za kar smo prepričani, da je tudi vaša želja in da nas pri teh namerah podpirate.

Da ostanete zdravi, vam želi

ekipa DSO Ljubljana Vič – Rudnik

21.04.2020

Spoštovani svojci in vsi, ki vam je mar za naše stanovalce!

Vstopili smo v sedmi teden, ko je naš dom popolnoma zaprt za obiske. Zavedamo se, da ste stanovalci, svojci in prijatelji naših stanovalcev v hudi stiski, ker ne morete obiskati svojih najdražjih, vendar v trenutni situaciji to žal ni mogoče. Vsem se ob tem zahvaljujemo za razumevanje! Zagotavljamo vam, da stanovalcem naši usposobljeni strokovni delavci in sodelavci s pogovori, z dotiki prek tehnik bazalne stimulacije lajšajo morebitne stiske in obremenitve zaradi osamitve.

Skrb za stanovalce je v teh časih najbolj pomembna naloga vseh zaposlenih v našem domu. Zaposleni skrbno in profesionalno izvajamo vso potrebno oskrbo in zdravstveno nego ter jim poskušamo čim bolj polepšati dan. Pri tem nam že tretji teden pri izvajanju delovnih procesov pomaga pet dodatnih zaposlenih iz UKC Ljubljana in diplomirana medicinska sestra prostovoljka. Večino časa so za izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti v domu prisotne tudi tri zdravnice iz ZD Ljubljana Vič – Rudnik.

Okužbo dobro obvladujemo, saj imamo na današnji dan v domu potrjeno okužbo pri 8 stanovalcih in enem zaposlenem, trije do sedaj okuženi zaposleni pa so bili na zadnjih testih negativni in se bodo v skladu z navodili osebnega zdravnika in epidemiologa kmalu vrnili nazaj na delo, kar nas zelo veseli. Pri večini stanovalcev se bolezen še vedno izraža v milejši obliki (povišana telesna temperatura). Zdravljenje bolnikov izvajata domski zdravnici v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki iz UKC Ljubljana.

Zaradi pojava virusa COVID-19 so stanovalci v obeh enotah še vedno v samoizolaciji, vse skupinske dejavnosti so ukinjene, še vedno pa jim skuhamo kavo in jim prinesemo tudi vse naročene izdelke, ki bi jih sicer svojci kupovali v kavarnici. Javni delavci stanovalcem prebirajo zanimivosti iz naročenih časopisov, se z njimi pogovorijo o vsakdanjih stvareh in jih vozijo ali spremljajo na sprehodih v domskem parku. Še naprej jih spodbujamo k individualnim zaposlitvenim dejavnostim v njihovih sobah, jim priskrbimo križanke, knjige in potrebščine za ročna dela. Predvajamo jim tudi glasbo in poskrbimo, da so prek telekomunikacijskih naprav tudi stanovalci z demenco v stiku s svojci, ki si to zaželijo. Redno jim nudimo raznovrstno in zdravstvenemu stanju primerno prehrano in napitke ter jim po navodilu zdravnice apliciramo dovoljene odmerke vitamina D. Vseskozi budno spremljamo zdravstveno stanje vseh stanovalcev in ob morebitnih znakih okužbe z virusom COVID-19 nemudoma ukrepamo tako, da stanovalcu odvzamemo bris, ta pa do izvida počaka v ločenih prostorih.

Vse svojce o kakršnemkoli poslabšanju stanja nemudoma individualno obvestimo po ustaljenih poteh. Če želi kdo od svojcev izvedeti še več informacij o počutju in zdravstvenem stanju svojega sorodnika, naj nas kontaktira enkrat dnevno, v bivalnih enotah praviloma v popoldanskih urah, po ustaljenih poteh in podali mu bomo vse informacije o sorodniku.

Ob pojavu epidemije nam je zaščitne opreme primanjkovalo, zato smo bili zelo veseli donacij podjetij in posameznikov, ki so nam in nam še vedno potrebno opremo tudi darujejo. Zaščitno opremo sicer prejemamo iz državnih rezerv ali jo po precej višjih cenah kot pred epidemijo kupujemo sami na trgu. Trenutno imamo na voljo opremo za tekoče varno opravljanje oskrbe in zdravstvene nege stanovalcev.

Še vedno velja prepoved sprejemanja paketov za stanovalce. Ponovno pozivamo vse svojce, ki še vedno poskušajo na skrivaj prinašati stvari stanovalcem, da s tovrstnim ravnanjem prenehajo, saj na ta način ogrožajo stanovalce in zaposlene ter nenazadnje tudi sebe. Ker do tovrstnih poskusov še vedno prihaja, imamo še vedno urejeno pogodbeno razmerje z varnostno službo, ki preprečuje vnos stvari v dom.

Trenutne situacije bo enkrat konec. Koronavirus je že in še bo spremenil naše odnose, naš pogled na svet. V tem težkem času vam želimo izreči priznanje za razumevanje in se vam hkrati zahvaliti za vse spodbudne besede, ki nam jih pošiljate. Ne glede na vso sodobno tehniko pa vabimo svojce, da svojim najbližjim napišejo pismo, razglednico, jim priložijo kakšno fotografijo, posnamejo sporočilo. Zaposleni bomo stanovalcem z veseljem pomagali prebrati vso prejeto pošto in jim predvajali vsa prejeta sporočila svojcev. Res je, da nič ne more v celoti nadomestiti osebnih stikov, pa vendar že samo občutek, da se jih je nekdo spomnil, da mu je mar, vnaša v naša življenja in življenja stanovalcev toplino in stke nevidne in še kako potrebne vezi.

Veselimo se dneva, ko bomo ponovno odprli vrata našega doma.

Ekipa DSO Ljubljana Vič – Rudnik

14.04.2020

Spoštovani svojci in vsi, ki vam je mar za naše stanovalce!

Vstopili smo v šesti teden, ko je naš dom popolnoma zaprt za obiske. Verjamemo, da bi se stanovalci in seveda tudi vi, svojci in prijatelji, zelo razveselili osebnih stikov v času velikonočnih praznikov. Žal to zaradi trenutne epidemije ni bilo mogoče. Kanček vzdušja smo stanovalcem pričarali zaposleni z velikonočnim zajtrkom, prav tako ni manjkala niti okusna potica.

V domu zelo skrbno upoštevamo vsa navodila in strokovne smernice ter ukrepe resornega ministrstva, Ministrstva za zdravje, Nacionalnega inštituta za javno zdravje in Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. V prostorih za izolacijo delovni proces vedno izvajajo isti zaposleni, ki so ločeni tudi od ostalih zaposlenih. V prostorih izolacije kljub stalni uporabi zaščitne opreme, samoizolaciji stanovalcev in strogih ukrepih čiščenja in razkuževanja poskrbimo, da so stanovalci deležni varne in dostojne oskrbe in zdravstvene nege, da prejmejo želene priboljške ter so dnevno ob oknu na prijetnem spomladanskem sončku in svežem zraku.

Že drugi teden nam v zdravem delu doma pri izvajanju delovnih procesov pomaga pet dodatnih zaposlenih iz UKC Ljubljana, študenta šestega letnika medicinske fakultete in diplomirana medicinska sestra prostovoljka. Večino časa so za izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti v domu tri zdravnice iz ZD Ljubljana Vič – Rudnik. Redno sodelujemo z epidemiologinjo in upoštevamo vsa njena navodila. O spremembah v domu redno poročamo Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje.

Od 17. 3. 2020 imamo v domu potrjeno okužbo na COVID-19 pri stanovalcih in zaposlenih, in sicer je na današnji dan ta še vedno potrjena pri 12 stanovalcih in štirih zaposlenih. Pri večini stanovalcev se bolezen izraža v milejši obliki (povišana telesna temperatura). Le en stanovalec v tem trenutku potrebuje dodatno zdravstveno oskrbo v domu. Zdravljenje bolnikov izvajata domski zdravnici v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki iz UKC Ljubljana. Vsi okuženi zaposleni so še vedno doma v samoizolaciji, dobro okrevajo in komaj čakajo, da se spet vrnejo na delo.

Zaradi pojava COVID-19 so stanovalci v obeh enotah še vedno v samoizolaciji, vse skupinske dejavnosti so ukinjene, še vedno pa jih ob lepem vremenu peljemo na svež zrak, skuhamo kavo, priskrbimo priboljške, če to želijo, omogočimo videoklice z njihovimi bližnjimi. Redno jim zagotavljamo raznovrstno in zdravstvenemu stanju primerno prehrano in napitke in jim po navodilu zdravnice apliciramo dovoljene odmerke vitamina D. Vseskozi budno spremljamo zdravstveno stanje vseh stanovalcev in ob morebitnih znakih okužbe z virusom COVID-19 nemudoma ukrepamo tako, da stanovalcu odvzamemo bris, ta pa do izvida počaka v ločenih prostorih. S stanovalci se o trenutnem stanju veliko pogovarjamo in jim v primeru izraženih stisk nudimo ustrezno pomoč, po potrebi tudi kontaktiramo njihove svojce.

Zagotavljamo vam, da vse svojce o kakršnemkoli poslabšanju stanja nemudoma individualno obvestimo po ustaljenih poteh. Če želi kdo od svojcev izvedeti še več informacij o počutju in zdravstvenem stanju svojega sorodnika, naj nas kontaktira enkrat dnevno po ustaljenih poteh in podali mu bomo vse informacije o sorodniku.

Zaščitno opremo prejemamo iz državnih rezerv ali jo sami kupujemo na trgu. Se pa še vedno najdejo podjetja in posamezniki, ki nam potrebno opremo tudi darujejo, za kar smo neizmerno hvaležni in se jim zahvaljujemo.

Še vedno velja prepoved sprejemanja paketov za stanovalce. Prav tako stanovalcem, ki so redni naročniki časopisa, v skladu z navodili Ministrstva za zdravje tega vročimo po pretečenih 72 urah. Ponovno pozivamo vse svojce, ki še vedno poskušajo na skrivaj prinašati stvari stanovalcem, da s tovrstnim ravnanjem prenehajo, saj na ta način ogrožajo stanovalce in zaposlene ter nenazadnje tudi sebe. Ker do tovrstnih poskusov še vedno prihaja, imamo še vedno urejeno pogodbeno razmerje z varnostno službo, ki preprečuje vnos stvari v dom.

Trenutne situacije bo enkrat konec. Koronavirus je že in še bo spremenil naše odnose, naš pogled na svet. V tem težkem času vam želimo izreči priznanje za razumevanje in se vam hkrati zahvaliti za vse spodbudne besede.

Veselimo se dneva, ko bomo ponovno odprli vrata našega doma.

Ekipa DSO Ljubljana Vič – Rudnik

06.04.2020

Spoštovani svojci in vsi, ki vam je mar za naše stanovalce!

Vstopili smo v peti teden, ko je naš dom popolnoma zaprt za obiske. Trenutna kriza od nas zahteva nadčloveške napore, saj delamo vse, kar je v naši moči, da čim bolje zaščitimo svoje stanovalce in zaposlene ter preprečimo širjenje koronavirusa.

Zelo skrbno upoštevamo vsa navodila in strokovne smernice resornega ministrstva, Ministrstva za zdravje, Nacionalnega inštituta za javno zdravje in Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. Zaposlenim ob prihodu na delo in odhodu z dela merimo telesno temperaturo, skrbimo za higieno rok in razkuževanje, skrbimo za čim bolj stalne delovne time po posameznih bivalnih enotah in zaposlene periodično poučujemo o uporabi osebne varovalne opreme. Vsi zaposleni, ki prihajajo v stik s stanovalci, uporabljajo ustrezno zaščitno opremo in v procesu dela nosijo zaščitne maske. V medsebojnih stikih – kolikor je le mogoče – vzdržujemo osebno razdaljo, v primeru znakov na okužbo z virusom COVID-19 pa zaposlene nemudoma napotimo na odvzem brisa in v samoizolacijo.

V domu smo v skladu z navodili Ministrstva za zdravje že pred prvo potrjeno okužbo pripravili prostore za izolacijo manjšega števila stanovalcev. Delovni proces v teh prostorih vedno izvajajo isti zaposleni, ki so tudi ločeni od ostalih zaposlenih. Prostore izolacije so si na našo pobudo ogledali strokovnjaki hospitalne higiene in sanitarnega inženirstva iz UKC Ljubljana in nas pohvalili, da smo prostore, vezane na izolacijo, dobro razporedili. Pohvalili so tudi potek dela, ločitev čistih in nečistih poti, uporabo osebne zaščitne opreme …

Pri pridobivanju virov (kadrovskih, materialnih) zelo dobro sodelujemo s koordinatorjem za COVID-19 za ljubljansko regijo, s katerim smo dnevno v stiku, v tem tednu pa nam bodo na pomoč prišli prvi dodatni zaposleni iz UKC Ljubljana. V teh dneh imamo večino časa v domu še tri zdravnice iz ZD Ljubljana Vič-Rudnik. Redno sodelujemo z epidemiologinjo in upoštevamo vsa njena navodila. O spremembah v domu redno poročamo Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje. Želimo se zahvaliti vsem naštetim! Prav tako se zahvaljujem Civilni zaščiti MOL ter županu in njegovi ekipi, Slovenski filantropiji, ki dnevno usklajuje prevoze, da precejšnje število naših zaposlenih lahko pride na delo. Z njihovo pomočjo naš delovni proces lahko teče tako, da stanovalcem zagotavljamo varno zdravstveno nego in oskrbo.

Od 17. 3. 2020 imamo v domu potrjeno okužbo na COVID-19 pri stanovalcih in zaposlenih, in sicer je na današnji dan ta potrjena pri 13 stanovalcih in 4 zaposlenih. Pri večini stanovalcev se bolezen izraža v milejši obliki (povišana telesna temperatura). Le eden stanovalec v tem trenutku potrebuje dodatno zdravstveno oskrbo v domu. Zdravljenje bolnikov izvajata domski zdravnici v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki iz UKC Ljubljana. Vsi okuženi zaposleni so doma v samoizolaciji in se počutijo dobro ter komaj čakajo, da se zopet vrnejo na delo.

Kljub temu, da so stanovalci v samoizolaciji, jih ob lepem vremenu še vedno peljemo na svež zrak, skuhamo kavo, priskrbimo priboljške, če to želijo, omogočimo videoklice z njihovimi bližnjimi ali jim na željo svojcev zapojemo kakšno pesmico. Redno jim zagotavljamo raznovrstno in zdravstvenemu stanju primerno prehrano in napitke, zdravnica pa je vsem predpisala dovoljene odmerke vitamina D. Vseskozi budno spremljamo zdravstveno stanje vseh stanovalcev in ob morebitnih znakih okužbe z virusom COVID-19 nemudoma ukrepamo tako, da stanovalcu odvzamemo bris, ta pa do izvida počaka v ločenih prostorih. Stanovalci trenutno stanje sprejemajo z razumevanjem, občasno se pošalijo, da smo zaposleni sedaj, ko nosimo zaščitne maske, videti kot maškare in da bo pust letos očitno trajal dalj časa kot pa samo en dan.

Zagotavljamo vam, da vse svojce o kakršnemkoli poslabšanju stanja nemudoma individualno obvestimo po ustaljenih poteh. Če kdo od svojcev želi izvedeti še več informacij o počutju in zdravstvenem stanju svojega sorodnika, naj nas kontaktira enkrat dnevno po ustaljenih poteh in podali mu bomo vse informacije o sorodniku.

Zaščitno opremo prejemamo iz državnih rezerv ali jo sami kupujemo na trgu. Se pa še vedno najdejo podjetja in posamezniki, ki nam potrebno opremo tudi darujejo, za kar smo neizmerno hvaležni in se jim zahvaljujemo.

V skladu z navodili Ministrstva za zdravje od 25. 3. 2020 dalje žal ne smemo sprejemati nobenih paketov za svoje stanovalce. Ponovno pozivamo vse svojce, ki še vedno poskušajo na skrivaj prinašati stvari stanovalcem, da s tovrstnim ravnanjem prenehajo, saj na ta način ogrožajo stanovalce in zaposlene ter nenazadnje tudi sebe. Ker do tovrstnih poskusov še vedno prihaja, smo najeli varnostno službo, ki skrbi, da do vnosov stvari v dom ne prihaja več.

V zadnjem tednu nas je poklicalo precejšnje število svojcev in želelo nasvet glede odhoda njihovih bližnjih v domače okolje. Nekateri ste poročali tudi o pritiskih okolice, da bi to morali storiti, češ da v domu v tem trenutku ni več varno. Vsekakor ste svojci pred težko odločitvijo, kaj v danem trenutku storiti. V domu vam glede tega žal ne moremo svetovati, seznanimo vas lahko edino z vsemi tveganji, na katera morate biti pri odhodu vašega bližnjega v domače okolje pozorni. Pozorni morate biti, da bo imel vaš bližnji čim manj socialnih stikov z različnimi ljudmi in da se z odhodom domov strinja, saj se v dom ne bo mogel vrniti, dokler ne bo preklica epidemije in preklica prepovedi obiskov. Prav tako ne bo mogel obiskati domske zdravnice, ki v okviru svojega delovanja ne opravlja hišnih obiskov.

Trenutna situacija ni rožnata in ne vemo, koliko časa bo trajala, vemo pa, da jo bo enkrat konec. Vabimo vas, da jo preživite v skrbi zase in se vam istočasno zahvaljujemo za vse spodbudne besede in predloge, ki nam jih pošiljate, za sodelovanje pri pridobivanju zaščitne opreme in drugih virov, za vašo potrpežljivost in razumevanje danih razmer. Tudi vaša izražena skrb za vaše bližnje nam daje dodatno moč, da v teh težkih časih zdržimo in še vedno dostojno poskrbimo za stanovalce.

Želimo vam čim bolj mirne in zdrave praznike. Veselimo se dneva, ko se bomo lahko ponovno osebno srečali.

Ekipa DSO Ljubljana Vič – Rudnik

02.04.2020

Spoštovani svojci in prijatelji naših stanovalcev,

sporočamo vam, da življenje in delo v Domu, kljub epidemiji, poteka normalno. Za to so v veliki meri odgovorni prostovoljci in prostovoljke, ki v organizaciji Slovenske Filantropije poskrbijo za nujne prevoze naših zaposlenih na delo in domov. Veliko naših zaposlenih namreč koristi javni prevoz, ki ga v teh dneh ni. Naše zaposlene prostovoljke in prostovoljci pobirajo od 5. ure dalje in jih razvažajo domov tudi po 21. uri. Klobuk dol pred vami, drage prostovoljke in prostovoljci. Vaša pomoč je prišla v trenutku, ko jo najbolj potrebujemo!

V Domu stanovalcem vsak dan kuhamo kavo v kuhinji in v bivalnih enotah. Kavo priskrbimo mi, tako da ne skrbite, da bi vaši najbližji ostali brez te prijetne razvade. Stanovalci so veseli vaših video ali telefonskih klicev. Še vedno velja, da nam lahko javite vaše želje po komunikaciji s svojcem v socialno službo in bomo organizirali pogovore.

Še naprej smo zelo pozorni na zdravstveno stanje vseh stanovalcev. V primeru znakov okužbe s koronavirusom bomo stanovalcu vzeli bris in ga namestili v ločene prostore, kjer bo počakal na rezultate brisa, njegove svojce pa bomo o tem obvestili. Za vse informacije o posameznem stanovalcu vas prosimo, da nas enkrat dnevno pokličete po ustaljenih potek.

Število okuženih s koronavirsom v DSO Ljubljana Vič – Rudnik ostaja enako.

Zahvaljujemo se za vso pomoč in podporo, ki jo v teh dneh dobivamo iz različnih strani!

Hvala za vso podarjeno opremo in besede podpore. Skupaj bomo zmogli.

Ekipa DSO Ljubljana Vič – Rudnik

31.03.2020

V DSO Ljubljana Vič-Rudnik imamo na dan 31. 3. 2020, v enoti Bokalce skupno enajst potrjenih okužb na Covid 19 pri stanovalcih in tri potrjene okužbe na Covid 19 pri zaposlenih. Vsi okuženi zaposleni so doma v samoizolaciji in se počutijo dobro. Po prejetju obvestila o novih okužbah smo kontaktirali epidemiološko službo in prosili za morebitna dodatna navodila. Obvestili smo tudi vse svojce novo okuženih stanovalcev.

Zdravstveno stanje vseh stanovalcev v Domu še naprej pozorno spremljamo. Sporočamo vam, da se ostali stanovalci in zaposleni trenutno počutijo dobro.

V DSO Ljubljana Vič-Rudnik izvajamo vse potrebne ukrepe za preprečitev in širjenje morebitne okužbe. V primeru znakov na Covid 19 stanovalcem po navodilu epidemiološke službe odvzamemo bris, zaposlene pa nemudoma napotimo na odvzem na vstopno točko.

Iz blagovnih rezerv smo 30. 3. 2020 ponovno prejeli nekaj potrebne zaščitne opreme, med katerimi so tudi prepotrebne kirurške maske. Za vso prejeto zaščitno opremo se zahvaljujemo.

Svojce ostro pozivamo, da naj na skrivaj ne vnašajo stvari stanovalcem, ker na ta način ogrožajo svoje bližnje, zaposlene in tudi sebe.

Svojce še vedno individualno obveščamo o vsaki spremembi zdravstvenega stanja stanovalcev. Prosimo, da nas za informacije o počutju stanovalcev kličete le enkrat dnevno po ustaljenih kanalih. Zaposleni namreč v teh kriznih časih vso energijo, čas, znanje in izkušnje usmerjamo v delo s stanovalci, da bi jim bilo bivanje čim bolj prijetno. Vaše želje s kontakti za video klice lahko sporočite v socialno službo.

Ekipa DSO Ljubljana Vič-Rudnik vam vsem želi, da ostanete zdravi.

mag. Melita Zorec, direktorica

28.03.2020

V DSO Ljubljana Vič-Rudnik imamo na dan 28. 3. 2020, v enoti Bokalce sedem potrjenih okužb na Covid 19 pri stanovalcih in dve potrjeni okužbi na Covid 19 pri zaposlenih. Okužena zaposlena sta doma v samoizolaciji in se počutita dobro. Po prejetju obvestila o okužbi smo takoj obvestili epidemiološko službo, ki je podala navodila za nadaljnje ravnanje, ki jih v celoti upoštevamo. Prav tako smo tako kot do sedaj obvestili vse svojce stanovalcev, ki imajo potrjeno okužbo na Covid 19.

Zdravstveno stanje stanovalcev še naprej pozorno spremljamo. V primeru znakov na Covid 19 bomo stanovalcem po navodilu epidemiološke službe odvzeli bris, zaposlene pa nemudoma napotili na odvzem na vstopno točko. V DSO Ljubljana Vič-Rudnik izvajamo vse potrebne ukrepe za preprečitev in širjenje morebitne okužbe.

Iz blagovnih rezerv smo 28. 3. 2020 ponovno prejeli nekaj potrebne zaščitne opreme, med katerimi so tudi prepotrebne maske tipa FFP2. Za vso prejeto zaščitno opremo se zahvaljujemo.

Ostali stanovalci in zaposleni se zaenkrat počutijo dobro. Svojcem sporočamo, da jih vedno individualno obveščamo o vsaki spremembi zdravstvenega stanja stanovalcev in jih istočasno naprošamo, da nas za informacije o počutju stanovalcev kličejo le enkrat dnevno po ustaljenih kanalih. Zaposleni namreč v teh kriznih časih vso energijo, čas, znanje in izkušnje usmerjamo v delo s stanovalci, da bi jim bilo bivanje čim bolj prijetno.

Ekipa DSO Ljubljana Vič-Rudnik vam vsem želi, da ostanete zdravi.

mag. Melita Zorec, direktorica

27.03.2020

V DSO Ljubljana Vič-Rudnik imamo na dan 27. 3. 2020, v enoti Bokalce tri potrjene okužbe na Covid 19 pri stanovalcih in dve potrjeni okužbi na Covid 19 pri zaposlenih. Za nekaj stanovalcev in zaposlenih še čakamo rezultate brisov. Okužena zaposlena sta doma v samoizolaciji in se počutita dobro. Po prejetju obvestila o okužbi smo takoj obvestili epidemiološko službo, ki je podala navodila za nadaljnje ravnanje, ki jih v celoti upoštevamo.

Zdravstveno stanje stanovalcev še naprej pozorno spremljamo. V primeru znakov na Covid 19 bomo stanovalcem po navodilu epidemiološke službe odvzeli bris, zaposlene pa nemudoma napotili na odvzem na vstopno točko. V DSO Ljubljana Vič-Rudnik izvajamo vse potrebne ukrepe za preprečitev in širjenje morebitne okužbe.

Iz blagovnih rezerv, od Civilne zaščite ter posameznikov in pravnih oseb smo prejeli nekaj potrebne zaščitne opreme, še vedno pa čakamo na dobavo prepotrebnih kirurških mask IIR in mask, tipa FFP2 in FFP3. Za vso prejeto zaščitno opremo smo hvaležni in se zanjo zahvaljujemo.

Ostali stanovalci in zaposleni se zaenkrat počutijo dobro. Svojcem sporočamo, da jih vedno individualno obveščamo o vsaki spremembi zdravstvenega stanja stanovalcev in jih istočasno naprošamo, da nas za informacije o počutju stanovalcev kličejo le enkrat dnevno po ustaljenih kanalih.

Ekipa enote Bokalce vam vsem želi, da ostanete zdravi.

mag. Melita Zorec, direktorica

25.03.2020

V DSO Ljubljana Vič-Rudnik, enota Bokalce, imamo na dan 25. 3. 2020 potrjeni dve novi okužbi na Covid 19 pri stanovalcih. Stanovalca sta zbolela v domu, dne 24. marca 2020 in bila nemudoma premeščena v izolacijo.  Po prejetju obvestila smo v DSO Ljubljana Vič – Rudnik, enota Bokalce, takoj obvestili epidemiološko službo, ki je tudi obiskala dom, pregledala stanje in podala navodila za nadaljnje ravnanje. Zdravstveno stanje stanovalcev pozorno spremljamo. Za zaposlene, ki so bili v tesnem stiku z obolelima stanovalcema, smo po navodilu epidemiološke službe uvedli samoopazovanje z odvzemom brisa.

V DSO Ljubljana Vič-Rudnik, enota Bokalce, izvajamo vse potrebne ukrepe za preprečitev in širjenje morebitne okužbe.

Ostali stanovalci se zaenkrat počutijo dobro. Trenutno pri nobenem stanovalcu ni novega suma ali potrjenega testa na Covid 19.

mag. Melita Zorec, direktorica

24.03.2020

Obvestilo svojcem naših stanovalcev v enoti Bokalce

V DSO Ljubljana Vič-Rudnik, enota Bokalce, je bila potrjena okužba na Covid 19 pri enem od naših stanovalcev. Stanovalec je zbolel v domu, dne 23. marca 2020 in bil nemudoma premeščen v izolacijo.  Po prejetju obvestila smo v DSO Ljubljana Vič – Rudnik, enota Bokalce, takoj obvestili epidemiološko službo ter po njenih navodilih za stanovalce nadaljevali s samoizolacijo s prehranjevanjem po sobah. Njihovo zdravstveno stanje pozorno spremljamo. Za zaposlene, ki so bili v tesnem stiku z obolelim stanovalcem, smo po navodilu epidemiološke službe uvedli samoopazovanje z odvzemom brisa.

O pojavu Covid 19 smo obvestili vse naše zaposlene in stanovalce. V DSO Ljubljana Vič-Rudnik, enota Bokalce, so bili izvedeni vsi ukrepi za preprečitev in širjenje morebitne okužbe.

Stanovalci se zaenkrat počutijo dobro. Trenutno pri nobenem stanovalcu ni novega suma ali potrjenega testa na Covid 19.

Epidemija, s katero se vsi skupaj soočamo, je za vse nas izziv, pred kakršnega še nismo bili postavljeni. Vendar verjamem, da bomo zmogli in da smo skupaj z vami z vsakim dnem bližje času, ko bo ta skrb za nami. Vsem skupaj nam želim, da ostanemo močni, zdravi in povezani. To zdaj potrebujemo.

mag. Melita Zorec, direktorica

20.03.2020

Svojcem sporočamo, da se stanovalci počutijo dobro in ukrep popolne prepovedi obiskov še vedno sprejemajo z razumevanjem. Za vašo pomoč in  podporo pri zaščiti naših stanovalcev smo vam hvaležni vsak dan posebej. 

V obeh enotah za povezavo s svojci omogočamo tudi povezavo preko telefona, skypa in/ali videoklica, urejamo pa še nove možnosti. Vse zainteresirane za klic svojcev prosimo, da pokličejo ali pišejo v socialno službo ali v delovno terapijo. V teh dneh bomo v brezplačno uporabo dobili 4 tablične računalnike in predvidoma 3 telefonske aparate, da jih bomo lahko koristili tudi ob posteljah stanovalcev.

O vseh novostih vas bomo sproti obveščali! 

V obeh enotah se stanovalci ob spremstvu javnih delavcev, delovnih terapevtov in fizioterapevtk sprehajajo v parku Doma. Na sprehode vozimo tudi tiste stanovalce, ki so nepomični in brez pomoči ne bi mogli na svež zrak. 

Zaposleni v DSO Ljubljana Vič -Rudnik svoje delo opravljamo skrbno, požrtvovalno in profesionalno. Prosim vas, da nam pri tem še naprej pomagate in v recepcijo Doma ne prinašate nobenih potrebščin stanovalcev. Za vse nujne stvari bomo poskrbeli v Domu! 

Za vašo podporo smo vam v teh dneh še posebej hvaležni! 

Ekipa DSO Ljubljana Vič – Rudnik

17.03. 2020

Obvestilo svojcem naših stanovalcev v enoti Kolezija 

V DSO Ljubljana Vič-Rudnik, enota Kolezija, je bila potrjena okužba na Covid 19 pri enem od naših zaposlenih. Zaposleni je zbolel doma v petek, 13. marca 2020, zadnjič pa je bil na delu v sredo 11. 3. 2020. Od takrat do danes, 17. marca 2020, ni bil v stiku niti s stanovalci niti z ostalimi zaposlenimi. Po prejetju obvestila smo v DSO Ljubljana Vič – Rudnik, enota Kolezija, takoj obvestili epidemiološko službo ter po njenih navodilih za vse stanovalce nemudoma uvedli samoizolacijo s prehranjevanjem po sobah. Njihovo zdravstveno stanje pozorno spremljamo. Za zaposlene, ki so bili v morebitnem stiku z obolelim zaposlenim, smo po navodilu epidemiološke službe uvedli samoopazovanje z odvzemom brisa v primeru povišane telesne temperature.

O pojavu Covid 19 smo obvestili vse naše zaposlene in stanovalce. V DSO Ljubljana Vič-Rudnik, enota Kolezija, so bili izvedeni vsi ukrepi za preprečitev in širjenje morebitne okužbe.

Stanovalci se zaenkrat počutijo dobro. Trenutno pri nobenem stanovalcu ni suma ali potrjenega testa na Covid 19.

Epidemija, s katero se vsi skupaj soočamo, je za vse nas izziv, pred kakršnega še nismo bili postavljeni. Vendar verjamem, da bomo zmogli in da smo skupaj z vami z vsakim dnem bližje času, ko bo ta skrb za nami. Vsem skupaj nam želim, da ostanemo močni, zdravi in povezani. To zdaj potrebujemo.

Melita Zorec, direktorica

16.03. 2020

Svojcem sporočamo, da se stanovalci počutijo dobro in ukrep popolne prepovedi obiskov še vedno sprejemajo z razumevanjem. Zaradi zaščite naših stanovalcev vas prosimo, da v Dom ne prinašate več hrane in ostalih pripomočkov. Za vašo pomoč in  podporo pri zaščiti naših stanovalcev se vam zahvaljujemo.