Slovesnost ob 40. obletnici Doma starejših občanov Ljubljana Vič – Rudnik, enota Kolezija ter otvoritvi prenovljenih prostorov 

Ljubljana, 12. oktober 2023 – Danes je v javnem socialnem varstvenem zavodu DSO Ljubljana Vič – Rudnik, enota Kolezija, potekala slovesnost ob 40. obletnici doma ter otvoritvi prenovljenih prostorov. Od marca 2022 pa do oktobra letos je namreč potekala prenova dela enote Kolezija, ki je bila skoraj v celoti financirana z evropskimi sredstvi React EU. V sklopu prenove, ki je stala 6,5 mio EUR, so bili prenovljeni stavba A z nadgradnjo dvigala in podstrešja, jedilnica in kuhinja z umestitvijo prezračevanja in ohlajevanja v kuhinji in pralnici, na ravni strehi objekta B pa je bil zgrajen montažni objekt. Prenova je terjala veliko prilagajanja stanovalcev, svojcev in zaposlenih, vendar je bilo vredno. Nadgradnja in obnova enote Kolezija namreč omogoča varnejše, ustreznejše in sodobnejše bivalne pogoje stanovalcev in lažje izpolnjevanje njihovih psihosocialnih in življenjskih potreb, boljše možnosti za preprečevanje širjenja okužb in boljše pogoje za delo zaposlenih. Kot je na današnji slovesnosti spomnila mag. Melita Zorec, direktorica DSO Ljubljana Vič – Rudnik, je enota Kolezija dom, ki so ga pred malo več kot 40-imi leti zgradili “naši starši, prijatelji in znanci s samoprispevkom”. Stavba arhitekta Ivanjška je skozi leta ohranila zunanjo podobo, notranjost pa se je z leti spreminjala, zadnja leta pa je bilo jasno, da bo potrebna temeljita prenova. Tako od leta 2017 tečejo aktivnosti, potrebne za rekonstrukcijo in prenovo enote Kolezija. Kot poudarja direktorica, je razpis React EU ključen, da so se dolgoletna prizadevanja za obnovo lahko uresničila. “Za nami so dolgi meseci ropota, usklajevanja, okrnjenih prostorov za skupinske aktivnosti, zmanjšanega števila stanovalcev zaradi prenove in preselitve v enoto Bokalce, zamakanja ob jesenskem dežju, začasne preselitve prostorov ambulante in uprave. Vendar nam je uspelo. Iskrena zahvala našim potrpežljivim stanovalcem in svojcem. Ko ste sprejeli preselitev v drugo enoto, ste omogočili izvedbo tega projekta,” poudarja mag. Melita Zorec. “Vemo, da ni bilo enostavno organizirati poteka del in vse usklajevati z izvajalcem, da ne bi mi stanovalci preveč občutili moteče dejavnike. Hvaležni smo vodstvu Doma, da nam je omogočalo kolikor toliko nemoteno bivanje in da smo lahko opravljali vsakdanja dela. Moram pohvaliti ažurnost in prilagodljivost zaposlenih, da nismo bili v celoti prikrajšani za udeležbo v različnih dejavnostih. Tudi za razvedrilo in zabavo je bilo poskrbljeno. Vsi stanovalci smo vodstvu Doma in vsem ostalim delavcev iskreno hvaležni, da se je obnova tako dobro odvijala in čestitamo vsem za opravljeno delo,” je na slovesnosti ob otvoritvi dejala Marijana Ogrin, stanovalka enote Kolezija. Kot je spomnila Valerija Lekić Poljšak, predsednica skupščine Skupnosti socialnih zavodov Slovenije (SSZS), je v tem domu SSZS naredila prve korake k povezovanju socialnih zavodov. Tako so se vodstva socialnih zavodov vrsto let srečevala na sestankih in strokovnih srečanjih pod streho enote Kolezija. Tako je Skupnosti socialnih zavodov Slovenije prav tukaj z dolgoletnim zdravnikom v enoti Kolezija dr. Vincencom Logarjem ter zaposlenimi v zdravstveni negi enote Kolezija postavila temeljne pravice na področju izvajanja zdravstvene dejavnosti, tako zdravljenja kot zdravstvene nege. Prav tako je določila osnovne standarde potrebnih znanj, kompetenc in izkušenj pri izvajanju osnovne in socialne oskrbe ter oblikovala program izobraževanja v obsegu 120 ur, ki je bil osnova za izobraževanje zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi. Dr. Luka Omladič, državni sekretar, pristojen za področje dolgotrajne oskrbe, je poudaril, da je danes praznik tudi za zaposlene na ministrstvu, ki so sodelovali pri projektu. Izpostavil je dobro sodelovanje in zadovoljstvo ob pravočasnem in uspešnem zaključku prenove, kar ni samoumevno. Kot Trnovčan je izrazil zadovoljstvo, da sta Trnovo in Kolezija, zahvaljujoč dobremu delu Doma, prijazen prostor za starejše. Zagotovil je, da si bo ministrstvo prizadevalo, da se bivanjske možnosti v domovih izboljšajo, da bodo sčasoma enoposteljne sobe standard in napovedal, da bodo imeli domovi pri obnovah in gradnjah strokovno pomoč ministrstva pri doseganju strokovnih in arhitekturnih standardov. Zoran Janković, župan MOL, se je vodstvu doma zahvalil za izjemno sodelovanje  in zaposlenim v zahvalo za predano delo podaril Plečnikovo srce. Pozdravil je prizadevanja ministrstva za gradnjo novih domov iz izpostavil tovrstno potrebo v Ljubljani. Prav tako je izrazil željo, da bi bilo delo zaposlenih v domovih bolje vrednoteno, saj si to nedvomno zaslužijo.

Slovesnost je spremljal kulturni program. Predstavili so se pevka in učiteljica solo petja Natalija Banič, profesionalni plesni par Maja Pucelj in Peter Fileš in vokalna skupina zaposlenih Vokalce. Stanovalka doma Ivana Giehler pa nas je razveselila s pesmijo, ki jo je napisala prav za otvoritev doma. Z njeno knjižno zbirko pesmi ter s priložnostnim glasilom smo razveselili vse udeležence današnje slovesnoti ob 40. obletnici enote Kolezija ter otvoritvi prenovljenih prostorov.

Foto: Ula Pogorevčnik