27. 10. 2020 Obvestilo o stanju v enoti Kolezija

27. 10. 2020 Obvestilo o stanju v enoti Kolezija

Spoštovani svojci in prijatelji naših stanovalcev,

v ponedeljek, 26. 10. 2020, smo v skladu z navodili epidemiološke službe v bivalni enoti D testirali 36 stanovalcev ter v bivalnih enotah A in C 4 stanovalce. Test je bil pozitiven pri 10 stanovalcih iz bivalne enote D. Prav tako je pozitiven na koronavirus še en zaposleni, ki je bil nazadnje na delu in v stiku s stanovalci 12. 10. 2020. Trenutno imamo tako potrjeno okužbo s koronavirusom pri 19 stanovalcih in 9 zaposlenih.

Po navodilu epidemiološke službe bomo vse stanovalce, ki so bili testirani v nedeljo, 25. 10. 2020, in vse stanovalce iz bivalne enote D, ki so bili testirani v ponedeljek, 26. 10. 2020, in so bili rezultati njihovih testov negativni, ponovno testirali v ponedeljek, 2. 11. 2020. Do takrat bomo vsem stanovalcem vso potrebno oskrbo in zdravstveno nego še vedno nudili v sobah, prav tako bomo pozorno opazovali zdravstveno stanje tako stanovalcev kot zaposlenih.

Večina stanovalcev, ki so pozitivi na koronavirus, biva v bivalni enoti D, zato bomo v pritličju te enote uredili prostore rdeče cone. O morebitnih selitvah se bomo s stanovalci pogovorili, jim razložili trenutno stanje ter o dogovorih obvestili tudi svojce. Zavedamo se, da so sobe stanovalcev njihov dom, zato bomo po najboljših močeh upoštevali želje stanovalcev. Le s skupnim sodelovanjem in upoštevanjem vseh potrebnih ukrepov bomo začasne preselitve lahko omejili na čim krajši čas.

Vsi stanovalci se zaenkrat počutijo dobro in imajo le blage simptome bolezni. Za primer morebitnega poslabšanja zdravstvenega stanja stanovalcev smo najeli tudi dva dodatna koncentratorja kisika.

Pri družbi Telekom urejamo tudi dodaten telefon za izvajanje videoklicev, da boste lahko svojci v stiku s svojimi najdražjimi. Vabimo vas, da videoklice naročite po ustaljenih poteh.

Razmere, s katerimi se srečujemo, so težke, vendar vemo, da bodo minile. Zaposleni bomo naredili vse, da bo za stanovalce in tudi vas, svojce, čim manj neprijetno. Svojce in vse, ki prihajate v stik z našimi stanovalci, prosimo za razumevanje in pomoč pri izvajanju ukrepov, da bodo trenutne razmere trajale čim krajši čas.

Za vsa vaša vprašanja smo dosegljivi na tel. št. 01 4770 518 (Lidija Glivar), 01 4770 516 (Blaž Bernik), 01 4770 515 (Vili Dolenc) in 01 4770 601 (mag. Melita Zorec).

Da ostanete zdravi,
vam želi ekipa DSO Ljubljana Vič – Rudnik

26. 10. 2020 Obvestilo o stanju v enoti Kolezija

26. 10. 2020 Obvestilo o stanju v enoti Kolezija

Spoštovani svojci in prijatelji naših stanovalcev,

tudi v našem domu smo zabeležili rast števila okužb s koronavirusom. Trenutno imamo tako potrjeno okužbo s koronavirusom pri 9 stanovalcih in 8 zaposlenih.
En zaposleni je bolezen že prebolel in se bo v naslednjih dneh vrnil na delo.

Stanje po bivalnih enotah
Bivalna enota D: v soboto, 24. 10. 2020, smo v bivalni enoti D potrdili okužbo s koronavirusom pri eni stanovalki. V skladu z navodili epidemiološke službe smo zato v nedeljo, 25. 10. 2020, na koronavirus testirali 20 stanovalcev in 18 zaposlenih iz te enote. Rezultati so potrdili, da je na koronavirus pozitivnih še pet stanovalcev iz bivalne enote D in 1 stanovalka iz bivalne enote AII, ki pa je bila po vrnitvi z splošne bolnišnice že nameščena v sivi coni ter pet zaposlenih. Po navodilu epidemiološke službe bomo danes, 26. 10. 2020 na koronavirusno bolezen testirali 36 stanovalcev iz bivalne enote D. Zaposleni, ki so pozitivni, so bili nazadnje na delu med 20. 10. 2020 in 24. 10. 2020.

Bivalni enoti AI in AII: v bivalnih enotah AI in AII, kjer smo pri stanovalcih zabeležili prve tri okužbe, zaenkrat dodatnih okužb nismo zaznali.

Uvedba rdeče cone
Stanovalci bolezen večinoma prebolevajo v blažji obliki, zato po mnenju zdravstvene stroke ni razlogov za napotitev v bolnišnico. V domu bomo tako v skladu s kriznim načrtom od 26. 10. 2020 dalje poleg sive organizirali tudi rdečo cono, kamor bomo namestili okužene stanovalce. Zaradi pomanjkanja kadra smo za pomoč pri zagotavljanju ustreznega kadra (predvsem srednjih medicinskih sester) že zaprosili okoliške domove in Zdravstveni dom Ljubljana.

Stanovalcem bomo še naprej po navodilu epidemiološke službe vso potrebno oskrbo in zdravstveno nego nudili v njihovih sobah. Stanovalci se glede na dane razmere počutijo dobro. Poskrbeli bomo, da bodo v sobo prejeli priboljške, ki jih sicer lahko kupijo v domski kavarnici. Še naprej bomo pozorno spremljali zdravstveno stanje tako stanovalcev kot zaposlenih.

V primeru preselitve stanovalcev v sivo cono ter odvzemu in rezultatih brisa bomo vse svojce obvestili individualno ob preselitvi in takoj po prejemu izvidov odvzetih brisov. V primeru neposrednega stika zaposlenih s pozitivno osebo te samoizoliramo in naredimo vse potrebno, da do širjenja okužbe ne bi prišlo.

Vsi nadaljnji ukrepi, opisani v prejšnjih sporočilih, ostajajo. Obiski zaradi trenutnega stanja žal niso mogoči.

Če želite stik s svojim bližnjim prek videoklica, vam predlagamo, da se nanj najavite v socialni službi:
• lidija.glivar@dso-vic.si, 01 4770 518
• blaz.bernik@dso-vic.si, 01 4770 516

Na videoklic se lahko naročite ob delovnih dneh med 9. in 14. uro.

Dostava paketov
Od ponedeljka, 26. 10. 2020, lahko našim stanovalcem dostavljate različne nepokvarljive stvari, vendar vas vljudno prosimo, da upoštevate način oddaje predmetov:
• Nujne potrebščine, za katere menite, da jih vaš svojec želi ali potrebuje, lahko prinesete vsak ponedeljek in četrtek med 9. in 17. uro.
• Dostavite lahko npr. toaletne potrebščine, baterije za slušni aparat, mobilni telefon, revije, zimska oblačila in tudi živila, ne pa hitro pokvarljivih stvari. Vsi predmeti morajo biti tovarniško (originalno) zapakirani.
• Predmete zapakirajte v papirnato vrečko/ovoj.
• Vrečka mora biti označena z nalepko/napisom z imenom in priimkom stanovalca, ki mu je namenjena.
• Vrečko odložite na mizo pred glavnim vhodom doma.

Vaš paket bomo varno shranili in dostavili stanovalcu po 72 urah. Vsi paketi, ki bodo k nam prispeli v ponedeljek, bodo stanovalcem razdeljeni v petek v dopoldanskem času, paketi, ki bodo prispeli v četrtek, pa bodo razdeljeni stanovalcem v ponedeljek v dopoldanskem času. Prav tako bomo poskrbeli, da bodo oblačila oprana, po potrebi oštevilčena in dostavljena stanovalcem.

Prosimo vas, da ne prinašate denarja. Če stanovalec karkoli potrebuje, lahko to dobi iz naše kavarnice. Nakup se zabeleži in bo obračunan skupaj z mesečnimi stroški oskrbe.

Ob vstopu na območje doma morate nositi zaščitno obrazno masko in upoštevati vse ostale ukrepe za preprečevanje prenosa okužbe s koronavirusom (razkuževanje rok, biti morate zdravi, vsaj 14 dni niste bili v stiku z okuženimi ali osebami, ki so v karanteni, niste bili na tveganem območju).

Za vsa vaša vprašanja smo dosegljivi na tel. št. 01 4770 518 (Lidija Glivar), 01 4770 516 (Blaž Bernik), 01 4770 515 (Vili Dolenc) in 01 4770 601 (mag. Melita Zorec).

Da ostanete zdravi,
vam želi ekipa DSO Ljubljana Vič – Rudnik

22. 10. 2020 Obvestilo o dogajanju v DSO Ljubljana Vič – Rudnik

22. 10. 2020 Obvestilo o dogajanju v DSO Ljubljana Vič – Rudnik

Spoštovani svojci in prijatelji naših stanovalcev,

v državi in tudi Mestni občini Ljubljana še vedno beležimo velik porast okužb s koronavirusom. Obe enoti DSO Ljubljana Vič – Rudnik zato še nadalje ostajata zaprti za obiske, izjemoma so dovoljeni le obiski umirajočih stanovalcev na način ena zdrava oseba naenkrat, obisk traja do 15 minut. Dnevnega varstva zaenkrat ne izvajamo.

Na današnji dan imamo v enoti Kolezija okuženega enega stanovalca, ki je trenutno v bolnišnici, en stanovalec se vrača nazaj v dom, saj je njegovo zdravljenje zaključeno, prav tako je bil njegov bris na Covid-19 negativen, in dva zaposlena, en zaposleni pa je že ozdravel in se bo v naslednjih dneh vrnil na delo. V enoti Kolezija bomo v skladu z navodili epidemiološke stroke do vključno 26. 10. 2020 vso potrebno oskrbo in zdravstveno nego stanovalcem nudili v njihovih sobah.

V enoti Bokalce smo bili 20. 10. 2020 obveščeni o okužbi enega zaposlenega, ki je bil zadnjič na delu in v stiku s stanovalci v nedeljo, 11. 10. 2020.

V obeh enotah smo se zaposleni organizirali na način, da je zaradi nemotenega zagotavljanja delovnega procesa del zaposlenih v kuhinji in pralnici na čakanju na delo doma, zaposlenim v upravi pa omogočamo delo od doma. V primeru vdora okužbe imamo narejen krizni načrt, kako bomo varno poskrbeli za svoje stanovalce. V ta namen smo se z zunanjim ponudnikom obrokov dogovorili za dostavo hrane za primer, če bi morali zaposleni v kuhinji zaradi okužbe s koronavirusom v samoizolacijo.

Vseskozi spremljamo zdravstveno stanje tako stanovalcev kot zaposlenih, dnevno merimo telesno temperaturo stanovalcem in zaposlenim, večino komunikacije z zunanjimi izvajalci izvajamo prek video povezav, pri izvajanju delovnega procesa nosimo ustrezno zaščitno opremo. K nošenju zaščitnih obraznih mask in izvajanju ostalih preventivnih ukrepov spodbujamo tudi stanovalce. Prav tako stanovalce v obeh enotah spodbujamo k individualnim sprehodom v parku in na vrtu (enota Kolezija). Tistim, ki pri tem potrebujejo pomoč, jim jo nudijo zaposleni in javni delavci. Priboljške stanovalcem zagotavljamo prek obeh kavarnic, za dostavljene pakete stanovalcem zaposleni poskrbijo, da jih ti pravočasno tudi prejmejo.

Svojce vabimo, da stanovalcem napišejo kakšno pismo ali jim pošljejo elektronska sporočila na elektronske naslove v socialni službi, kjer prav tako lahko naročijo videoklic. Zaposleni bomo poskrbeli, da bodo posredovana sporočila prebrana stanovalcem.

Medsebojni stik, četudi virtualen, v naša življenja vnaša osebno noto in nam daje občutek, da smo videni, slišani in razumljeni. Veselimo se trenutka, ko stiki ne bodo več potekali le virtualno, a do takrat je pred nami še zahtevno obdobje. Verjamemo, da nam bo z vašo pomočjo in razumevanjem uspelo.

Da ostanete zdravi,
vam želi ekipa DSO Ljubljana Vič – Rudnik

Obvestilo o razmerah v Enoti Kolezija

19. 10. 2020 Obvestilo o razmerah v enoti Kolezija

Spoštovani svojci in prijatelji naših stanovalcev,

v petek, 16. 10. 2020, smo v skladu z navodili epidemiološke službe izvedli ponovno testiranje pri 38 stanovalcih in 13 zaposlenih v bivalni enoti AII. Od vseh prejetih rezultatov tega testiranja je bil pozitiven en stanovalec. 19. 10. 2020 so nas obvestili, da je s koronavirusom okužen tudi stanovalec, ki je trenutno v bolnišnici, kamor je bil napoten 10. 10. 2020 in je bil v domu ob prvem testiranju 9. 10. 2020 negativen. Prav tako je bil tretji zaposleni, ki je pozitiven, nazadnje na delu 6. 10. 2020. Trenutno imamo tako s koronavirusom okužene 3 stanovalce in 3 zaposlene. Vsi okuženi stanovalci so trenutno v splošni bolnišnici, okuženi zaposleni pa izločeni iz delovnega procesa in se dobro počutijo.

Vsi nadaljnji ukrepi, opisani v prejšnjih sporočilih, ostajajo. Stanovalcem bomo do vključno 26. 10. 2020 po navodilu epidemiološke službe vso potrebno oskrbo in zdravstveno nego nudili v njihovih sobah. Stanovalci se glede na dane razmere počutijo dobro. Ne glede na to jih bomo spodbujali k individualnim sprehodom na domskem vrtu ter poskrbeli, da bodo prejeli priboljške, ki jih sicer lahko kupijo v domski kavarnici. Pomoč stanovalcem pri sprehodih bodo nudili zaposleni v delovni terapiji in javni delavci. Zaposleni bomo še naprej pozorno spremljali zdravstveno stanje tako stanovalcev kot zaposlenih. V primeru preselitve stanovalcev v sivo cono in odvzemu brisa ter rezultatih brisa bomo vse svojce obvestili individualno ob preselitvi in takoj po prejemu izvidov odvzetih brisov. V primeru neposrednega stika zaposlenih z na COVID-19 pozitivno osebo, zaposlene samoizoliramo in naredimo vse potrebno, da do širjenja okužbe ne bi prišlo.

Obiski zaradi trenutnega stanja žal še niso mogoči. Če želite stik s svojim bližnjim prek videoklica, vam predlagamo, da se nanj najavite v socialni službi na kontaktih:
• lidija.glivar@dso-vic.si, 01 4770 518
• blaz.bernik@dso-vic.si, 01 4770 516
Na video klic se lahko naročite ob delovnih dneh med 9. in 14. uro.

Svojce stanovalcev obveščamo, da lahko zimsko garderobo za stanovalce dostavijo v papirnati embalaži z imenom in priimkom stanovalca na recepcijo doma. Zaposleni v domu bomo poskrbeli, da bodo oblačila oprana, po potrebi oštevilčena in dostavljena stanovalcem. Ob vstopu na območje doma morate nositi zaščitno obrazno masko ter upoštevati vse ostale ukrepe za preprečevanje prenosa okužbe s koronavirusom (razkuževanje rok, biti morate zdravi, vsaj 14 dni niste bili v stiku z okuženimi ali osebami, ki so v karanteni, niste bili na tveganem območju).

Za vsa vaša vprašanja smo dosegljivi na tel. št. 01 4770 518 (Lidija Glivar), 01 4770 516 (Blaž Bernik), 01 4770 515 (Vili Dolenc) in 01 4770 601 (mag. Melita Zorec).

Da ostanete zdravi,
vam želi ekipa DSO Ljubljana Vič – Rudnik

Prepoved obiskov v DSO Ljubljana Vič – Rudnik, enota Bokalce

15.10. 2020 Prepoved obiskov v DSO Ljubljana Vič – Rudnik, enota Bokalce

Spoštovani svojci in prijatelji naših stanovalcev,

zaradi izjemno slabe epidemiološke slike je bila Osrednjeslovenska regija razglašena za rdeče območje, velik porast okužb pa beležimo tudi v Mestni občini Ljubljana. Kljub temu, da v enoti Bokalce trenutno ne beležimo nobene okužbe s Covid-19, smo po posvetu z epidemiološko službo in domsko zdravnico v DSO Ljubljana Vič – Rudnik, enota Bokalce, sprejeli odločitev, da dom začasno (od 16. 10. 2020 do predvidoma 2. 11. 2020) preventivno ZAPREMO za obiske in izhode stanovalcev izven območja doma. Izjemoma bodo dovoljeni le obiski umirajočih stanovalcev na način ena zdrava oseba naenkrat, do 15 minut. Istočasno v navedenem času ne bomo izvajali storitve dnevnega varstva.

V domu bomo stanovalce spodbujali, da se ob lepem vremenu čim več gibljejo na svežem zraku na območju doma (terasa in senzorni park). Tistim, ki pri tem potrebujejo pomoč, bodo pomagali javni delavci ter zaposleni v delovni in fizioterapiji. V bivalnih enotah bomo izvajali posamezne aktivnosti ob upoštevanju priporočenih ukrepov, stanovalci pa si bodo priboljške še naprej lahko privoščili v domski kavarnici in na avtomatih z napitki.

Ker se zavedamo, da si stanovalci stike s svojci zelo želijo, vas vabimo, da naročite video klic pri:

–          Mojci Mikolič, mojca.mikolic@dso-vic.si, 01 4770 633 in

–          Vesni Milak, vesna.milak@dso-vic.si, 01 4770 602

Na video klic se lahko naročite ob delovnih dneh med 8. in 14. uro.

Zagotavljamo vam, da bomo prve kontaktne osebe stanovalcev o vseh posebnostih zdravstvenega stanja obveščali individualno po ustaljenih komunikacijskih kanalih.

Zaenkrat je še dovoljen vnos paketov v dom, prosimo pa, da, če je to le mogoče, prinesete stvari v originalni embalaži. Na paket zapišite ime in priimek stanovalca in bivalno enoto s številko sobe, v kateri stanovalec prebiva. V domu bomo poskrbeli, da bomo prinešene stvari dostavili stanovalcem. Ob vstopu na območje doma morate nositi zaščitno obrazno masko ter upoštevati vse ostale ukrepe za preprečevaje prenosa okužbe s koronavirusom (razkuževanje rok, biti morate zdravi, vsaj 14 dni niste bili v stiku z okuženimi ali osebami, ki so v karanteni, niste bili na rizičnem območju).

Vljudno naprošamo vse svojce in prijatelje naših stanovalcev, da v dom ne vnašate stvari na skrivaj ter da v času prepovedi obiskov ne prihajate v tesen in neposreden fizičen stik z našimi stanovalci.

V letošnjem letu nam COVID-19 zelo kroji življenje, naše odnose in delovne procese. Trdno verjamemo, da ga bomo s skupnimi močmi, medsebojno podporo in solidarnostjo premagali.

Iskrena hvala vsem, ki nas spremljate, za spodbudne besede in iskrena hvala svojcem za razumevanje. Skupaj smo močni.

Gremo naprej, dan po dan.

Da ostanete zdravi vam želi

ekipa DSO Ljubljana Vič-Rudnik