OBVESTILO, 3. 4. 2023

Vse obiskovalce in zaposlene obveščamo, da bodo v našem Domu od 3. 4. 2023, veljala nova priporočila za obvladovanje širjenja okužb s SARS-CoV-2. […]

Zaključen prvi sklop prenove v DSO Ljubljana Vič – Rudnik, enota Kolezija

Dne 24. 3. 2023 je bil v enoti Kolezija opravljen tehnični pregled za prvi sklop prenove v okviru projekta Covid-19 – Nadgradnja in obnova objektov Doma starejših občanov Ljubljana Vič – Rudnik, enota Kolezija, za katerega je dom na javnem razpisu v letu 2021 pridobil nepovratna evropska sredstva. Z zaključkom prvega sklopa prenove je dom pridobil moderne prostore za izvajanje skupinskih dejavnosti na terasi stavbe B, povečane 4 sobe in čajno kuhinjo v prvem nadstropju objekta C, s prezračevanjem in ohlajevanjem kuhinje in pralnice ustrezne delovne pogoje za zaposlene, nove prostore za garderobo zaposlenih na podstrehi objekta C ter prenovljeno kavarnico, delovno terapijo in skupne prostore v pritličju objekta B. Dom je že v septembru uspešno prenovil kotlovnico z namestitvijo toplotne postaje ter prešel na daljinsko ogrevanje objekta in tople sanitarne vode.
Trenutno so v novih prostorih na terasi objekta B (v paviljonu) zaradi rekonstrukcije in prenove objekta A začasno nastanjeni stanovalci.