Certifikat E-Qalin

Spoštovani stanovalci, svojci in sodelavci,
z veseljem vam sporočamo, da smo včeraj, 21. 5. 2024, prejeli nov, že tretji certifikat kakovosti za program UPRAVLJANJE KAKOVOSTI E-Qalin, ki nam ga je podelila Certifikacijska hiša QSocial.
Presojevalki sta pohvalili naše delo in nam dali usmeritve za prihodnost.

Hvala vsem:
– ki redno rešujete letne ankete o zadovoljstvu,
– ki pomagate reševati letne ankete o zadovoljstvu stanovalcem,
– ki ste sodelovali v skupinah za kakovost in vodstveni skupini,
– ki ste skrbniki kazalnikov ali kriterijev,
– ki pridno vpisujete podatke v aplikacijo mapp,
– moderatorjem, ki vodite skupine,
– procesnim vodjem, ki pripravljate gradivo za samoocenjevanje procesov in sodelujete pri analizi kazalnikov,
– članom skupine za razvoj, ki pregledate vse predloge in sprejmete male spremembe,
– ki ste sodelovali pri presoji.

Vsak od vas je pridodal svoj dragoceni del, zato smo skupaj močni in uspešni.
Hvala vam.
[…]