Slovensko društvo za terapijo s pomočjo psov Tačke pomagačke v sodelovanju z Domom starejših občanov Ljubljana Vič – Rudnik organizira strokovno izobraževanje z naslovom: Terapevtski pes v socialnovarstvenih zavodih.

Izobraževanje bo potekalo 16. 3. 2024 v DSO Ljubljana Vič – Rudnik, enota Bokalce, (Cesta na Bokalce 51).
Strokovno izobraževanje je namenjeno strokovnim delavcem, zaposlenim v domovih za starejše, varstveno delovnih centrih, posebno socialnovarstvenih zavodih in drugih zdravstvenih zavodih, ki se pri svojem delu srečujejo s terapijo s pomočjo psov, oziroma bi želeli terapevtskega psa vključiti v delo.
Več informacij in možnost prijave na; https://www.tackepomagacke.si/novice/2024011522504628/Vabilo_na_strokovno_izobra%C5%BEevanje_z_naslovom:_Terapevtski_pes_v_socialnovarstvenih_zavodih./