Entries by Matej Peteh

Epidemiološke razmere v Domu – obvestilo 26. 1. 2022

Spoštovani svojci in prijatelji naših stanovalcev, v domu v različnih bivalnih enotah beležimo posamezne okužbe stanovalcev. Iz navedenega razloga bomo dne 26. 1. 2022 začasno zaprli kavarnico v enoti Bokalce, prav tako ne bodo delovali avtomati za napitek in druge artikle. Za stanovalce bomo poskrbeli s kuhanjem kave po bivalnih enotah, prav tako bo v naslednjem tednu ponovno na voljo nakup sadja in cigaret s predhodnim naročilom v socialni službi doma… […]

Epidemiološke razmere v Domu – obvestilo 24. 1. 2022

Spoštovani svojci in prijatelji naših stanovalcev, iz vaših telefonskih klicev preko celega dneva razberemo veliko skrb za vaše svojce, ki bivajo v domu. Razumemo vašo potrebo po informiranosti oz. seznanitvi s stanjem vaših svojcev, zatorej vas naprošamo, da za informacije o počutju za stanovalce, ki bivajo v sivi in rdeči coni, pokličete vsak dan, in sicer:.[…]

Prošnja in priporočilo obiskovalcem – 21. 1. 2022

Spoštovani svojci in prijatelji naših stanovalcev, svojci vseskozi aktivno sodelujete pri oblikovanju našega vsakdana v domu. S pomočjo vaših predlogov izboljšamo marsikateri delovni proces, polepšamo dneve našim stanovalcem in naše delo izvedemo še bolj učinkovito in prilagojeno na potrebe in želje naših stanovalcev. Iskrena hvala za vaš doprinos k skrbi za naše stanovalce, vaše sorodnike..[…]

Epidemiološke razmere v Domu – obvestilo 18. 1. 2022

Spoštovani svojci in prijatelji naših stanovalcev, epidemiološka situacija v okolju je izjemno slaba, število okužb v okolju iz dneva v dan raste. Kljub temu, da v domu izvajamo vse potrebne ukrepe za preprečevanje in širjenje okužbe, smo morali 18. 1. 2022 v obeh enotah v skladu s kriznim načrtom vzpostaviti rdečo cono. Stanovalci se zaenkrat počutijo dobro in bolezen prebolevajo v blažji obliki. Njihovo zdravstveno stanje skrbno spremljamo in o posebnostih svojce tudi individualno obveščamo. Testiranje stanovalcev in zaposlenih izvajamo v skladu z navodili epidemiologinje in veljavno zakonodajo.[…]

Epidemiološke razmere v enoti Bokalce – obvestilo 8. 1. 2022

Spoštovani svojci in prijatelji naših stanovalcev, Želimo vam srečno, zdravo in uspešno leto 2022. V zadnjem letu in pol smo s sodelovanjem in upoštevanjem epidemioloških ukrepov uspeli sobivati skupaj z virusom, za kar se vam zahvaljujemo. Zaradi vedno slabše epidemiološke situacije v okolju in tudi zaradi novih navodil in priporočil pristojnega ministrstva omejujemo obiske na eno zdravo osebo na stanovalca istočasno. Vsi obiskovalci morajo upoštevati vse predpisane ukrepe in izpolnjevati pogoj PCT. Obisk zaenkrat ni omejen, morajo pa obiskovalci VES ČAS TRAJANJA OBISKA OBVEZNO uporabljati FFP2 obrazno masko in si razkuževati roke. Priporočamo vam, da s svojimi bližnjimi, če je le mogoče, čas raje preživite zunaj kot v zaprtih prostorih. […]