Obveščamo vas, da smo danes, 18. 3. 2024, prejeli težko pričakovane rezultate vzorčenja vode. Obveščamo vas, da v vzorcu ni bilo najdenih legionel.

V Domu bomo tako prenehali izvajati sekundarne preventivne ukrepe. V kopalnice bomo ponovno namestili ročke za tuš in za uporabo odprli kopalnico v bivalni enoti 2B, ki je bila sedaj zaprta.

Vse ostale sistemske preventivne ukrepe, bomo v skladu s Programom obvladovanja bolnišničnih okužb (POBO), v okviru katerega izvajamo splošne preventivne ukrepe (zagotavljanje ustrezne temperature hladne in tople vode, skrb za napeljavo z rednim izpiranjem pip, enkrat tedensko pregrevanje vode, zagotavljanje zdravstvene ustreznosti vode z ustreznim vzorčenjem …)  izvajali še naprej.

NIJZ, Zdravstvenemu inšpektoratu RS, Nacionalnemu laboratoriju za zdravje, okolje in hrano, Ministrstvu za solidarno prihodnost RS ter našim sodelavcem in stanovalcem se zahvaljujemo za pomoč, podporo in odlično sodelovanje.