Obvestilo 12. 1. 2021 V enoti Bokalce smo tudi premagali Covid -19

Obvestilo 12. 1. 2021 V enoti Bokalce smo tudi premagali Covid -19

Enota Bokalce

Spoštovani svojci in prijatelji stanovalcev,

zelo veseli smo, da od 10. 1. 2021 v enoti Bokalce nimamo več nobenega okuženega stanovalca z virusom Covid-19, 3 okuženi zaposleni pa so v skladu s smernicami in protokoli umaknjeni iz delovnega procesa in bolezen prebolevajo v domačem okolju. S ponedeljkom, 10. 1. 2021 smo tako ukinili rdečo cono v bivalni enoti 3B. Stanovalce bomo po dezinfekciji prostorov postopoma preselili nazaj v svoje sobe. Postopoma se bo življenje v domu vrnilo v bolj ustaljene tire.
11. 1. 2021 smo ponovno vzpostavili delovanje kavomatov, česar so se zelo razveselili stanovalci in tudi zaposleni. Stanovalci tudi že komaj čakajo prehranjevanja v jedilnicah, ki ga načrtujemo teden dni po drugem odmerku cepiva, ko bo zaščita vseh, ki so se cepili proti koronavirusu, po mnenju strokovnjakov skoraj 95 %. Rehabilitacija bo pričela potekati tudi v manjših skupinah znotraj posameznih bivalnih enot, medtem ko fizioterapevtke in delovni terapevti že ves čas izvajajo individualne aktivnosti s stanovalci, ki tovrstne aktivnosti potrebujejo. Prav tako bomo teden dni po drugem odmerku cepiva spremenili protokol obiskov in zmanjšali količino potrebne zaščitne opreme za obiskovalce. Še vedno pa velja, da na obisk lahko prihaja samo en zdrava oseba naenkrat za pol ure in da obiski potekajo po vnaprejšnji najavi in rezervaciji termina v za to namenjenih prostorih ob spoštovanju vseh predpisanih varnostnih ukrepov. 11. 1. 2021 je v skladu z vladnim odlokom svoje storitve pričela izvajati tudi pedikerka, kar so stanovalci že nestrpno pričakovali.

Pakete za stanovalce lahko svojci ustrezno označene dostavite vsak dan od ponedeljka do petka med 8 in 13 uro na recepcijo doma. Zaposleni bomo poskrbeli, da jih bomo še isti dan predali stanovalcem. Prinesene stvari naj bodo kot do sedaj v originalni embalaži in v papirnatih vrečkah.

V domu nadaljujemo s sprejemanjem stanovalcev. V ta namen smo v bivalni enoti PA razširili prostore sive cone, saj je povpraševanje po domski namestitvi predvsem stanovalcev, ki potrebujejo kakršnokoli oskrbo ali zdravstveno nego, precejšnje.

Za nami je težko obdobje, za katerega si nobeden od nas ne želi, da se ponovi. Iskrena zahvala vam, spoštovani svojci, za podporo, ki ste nam jo namenili v času okužbe s koronavirusom v enoti Bokalce. Hvala vam za vašo potrpežljivost in razumevanje ob zavedanju, da vam je okužba s koronavirusim predvsem onemogočila oseben stik z vašimi najbližjimi, kar pa smo poskušali vsaj malo nadomestiti z drugimi sredstvi komunikacije.

Enota Kolezija

V enoti Kolezija od 12. 1. 2021 nimamo nobenega okuženega zaposlenega. V prejšnjem tednu smo stanovalce preselili nazaj v svoje sobe, vzpostavili delovanje kavomata, frizerka redno opravlja svoje storitve v skladu s sprejetimi odloki vlade. S 11. 1. 2021 smo pričeli s ponovnim sprejemanjem stanovalcev. Obiski potekajo po vnaprej določenem urniku v za to namenjenih prostorih.

V obeh enotah nestrpno pričakujemo vsakotedenske rezultate hitrih testov za zaposlene in zunanje sodelavce. Neizmerno smo zadovoljni, da je na teh testih pozitivnih zelo majhno število sodelavcev. Drugi odmerek cepljenja v domu pričakujemo do konca meseca januarja.

Cepljenje v obeh enotah doma izvaja izvajalec osnovne zdravstvene dejavnosti, in sicer ZD Ljubljana, enota Vič – Rudnik. Stanovalci, ki se še niso cepili proti novem koronavirusu in si to želijo, svoj interes sporočilo v obe ambulanti doma na naslednje kontakte:
V enoti Bokalce: Snežana Miletič, 01 4770 613, vsak delovni dan med 8 in 10 uro ali na elektronski naslov
snezana.miletic@dso-vic.si
V enoti Kolezija: Nataša Bečiragič, 01 4770 512, vsak delovni dan med 12 in 14 uro ali na elektronski naslov
natasa.drevensek@dso-vic.si

Pred izvedbo cepljenja mora stanovalec oz. njegov zakoniti zastopnik oz. osebe, ki so sposobne odločanja o sebi in so dopolnile 18 let v izključujočem vrstnem redu, kot ga določa Zakon o pacientovih pravicah podati soglasje. Soglasje se v primeru cepljenja proti koronovirusu poda ob prvem cepljenju in velja za oba odmerka cepiva.

Da ostanete zdravi
vam želi ekipa DSO Ljubljana Vič – Rudnik

Obvestilo 5. 1. 2021 – V enoti Kolezija smo premagali Covid – 19

Obvestilo 5. 1. 2021 – V enoti Kolezija smo premagali Covid – 19

Enota Kolezija

Spoštovani svojci in prijatelji stanovalcev,
zelo veseli smo, da od 4. 1. 2021 v enoti Kolezija nimamo več nobenega okuženega stanovalca z virusom Covid-19, 3 okuženi zaposleni pa so v skladu s smernicami in protokoli umaknjeni iz delovnega procesa in bolezen prebolevajo v domačem okolju. V tem tednu bomo tako ukinili rdečo cono v bivalni enoti pritličje D in stanovalce po dezinfekciji prostorov postopoma preselili nazaj v svoje sobe. Postopoma se bo življenje v domu vrnilo v stare tire. Stanovalci so se zelo razveselili kave iz kavomata, ki je ponovno začel obratovati v tem tednu, prav tako se veselijo prehranjevanja v jedilnici, ki ga načrtujemo teden dni po drugem odmerku cepiva, ko bo zaščita vseh, ki so se cepili proti koronavirusu, po mnenju strokovnjakov skoraj 95 %.

Pakete za stanovalce lahko svojci ustrezno označene dostavite vsak dan od ponedeljka do petka med 8 in 13 uro na recepcijo doma. Zaposleni bomo poskrbeli, da jih bomo še isti dan predali stanovalcem. Prinesene stvari naj bodo kot do sedaj v originalni embalaži in v papirnatih vrečkah.

Od 6. 1. 2021 spreminjamo tudi protokol obiskov v enoti Kolezija. Za obiske bosta v pritličju doma pripravljeni dve mesti, in sicer v recepciji in v razstavnem prostoru. Na obiske se svojci naročite v socialni službi. Obiski so polurni in bodo potekali med 9.30 in 11.00 uro ter 13.00 in 16.30 uro. Za stanovalce, ki ne zmorejo sedenja, bomo obiske individualno organizirali v sobi stanovalca. Vljudno vas naprošamo, da na obiske prihajate zdravi in spoštujete vse predpisane varnostne ukrepe.

V naslednjem tednu bomo ob upoštevanju vseh smernic in protokolov pričeli s postopnim sprejemanjem stanovalcev, saj je stiska pri nekaterih starostnikih in njihovih svojcih v okolju že zelo velika.

Iskrena zahvala vam, spoštovani svojci, za vse spodbudne besede, ki ste nam jih namenili v času okužbe s koronavirusom v enoti Kolezija. Hvala vam za vašo potrpežljivost in razumevanje ob zavedanju, da vam je okužba s koronavirusim predvsem onemogočila oseben stik z vašimi najbližjimi, kar pa smo poskušali vsaj malo nadomestiti z drugimi sredstvi komunikacije. Za nami je težko obdobje, za katerega upamo, da se nikoli več ne ponovi. Skupaj smo šli skozi težke preizkušnje in prišli do luči na koncu tunela, ki se nam je v začetku oktobra zdela zelo daleč.

Enota Bokalce

Tudi v enoti Bokalce se bližamo dnevu, ko bomo kmalu brez okužbe pri stanovalcih. Na današnji dan imamo okužene 2 stanovalca in 3 zaposlene. Prehranjevanje v jedilnicah po bivalnih enotah načrtujemo teden dni po drugem odmerku cepiva, ko bo zaščita vseh, ki so se cepili proti koronavirusu, po mnenju strokovnjakov skoraj 95 %. Sodelavke v fizioterapiji, ki so v času okužbe skrbel tudi za stanovalce v rdeči coni, bodo v tem tednu pripravile prostore fizioterapije na nadaljnje organizirane aktivnosti, v katere bomo v skladu z navodili in smernicami postopoma pričeli vključevati stanovalce.

Protokol obiskov prilagajamo po nadstropjih glede na ukinjanje rdečih in sivih con. Na obiske se svojci naročite v socialni službi. Obiski so polurni in bodo potekali med 9.15 in 16.30 uro na za to določenih mestih. Za stanovalce, ki ne zmorejo sedenja, bomo obiske individualno organizirali v sobi stanovalca. Vljudno vas naprošamo, da na obiske prihajate zdravi in spoštujete vse predpisane varnostne ukrepe.

Od 6. 1. 2021 spreminjamo tudi protokol prinašanja paketov za stanovalce. Pakete za stanovalce lahko svojci ustrezno označene dostavite vsak dan od ponedeljka do petka med 8 in 13 uro na recepcijo doma. Zaposleni bomo poskrbeli, da jih bomo še isti dan predali stanovalcem. Prinesene stvari naj bodo kot do sedaj v originalni embalaži in v papirnatih vrečkah.

V domu nestrpno pričakujemo vsakotedenske rezultate hitrih testov za zaposlene in zunanje sodelavce. Neizmerno smo zadovoljni, da je na teh testih pozitivnih zelo majhno število sodelavcev, 4. 1. 2021 so bili vsi testirani zaposleni in zunanji sodelavci tako v enoti Bokalce kot v enoti Kolezija na testu negativni. Prav tako so do današnjega dne prejeli prvi odmerek cepiva vsi zainteresirani stanovalci in zaposleni.

Leto 2021 se je začelo dobro, naj se ta energija med nami širi skozi celo leto.

Da ostanete zdravi
vam želi ekipa DSO Ljubljana Vič – Rudnik

Obvestilo 30. 12. 2020

Spoštovani svojci in prijatelji stanovalcev,

V nedeljo, 27. 12. 2020 so zaposleni ZD Ljubljana, enota Vič v obeh enotah Doma cepili vse stanovalce, ki so izrazili željo in za cepljenje podali soglasje oz. so soglasje v skladu z veljavno zakonodajo podali njihovi ožji sorodniki. V obeh enotah se je cepilo 89 % vseh stanovalcev, ki v zadnjih treh mesecih še niso bili okuženi s Covid 19. Število prejetih odmerkov cepiva je omogočilo cepljenje le določenega števila zaposlenih, ki so se za cepljenje prijavili in podali svoje soglasje. Po navedbah Ministrstva za zdravje bomo do konca leta 2020 prejeli še manjkajoče število odmerkov cepiva in cepili tudi preostale zaposlene in stanovalce, ki bodo še naknadno izrazili interes za cepljenje. Stanovalci in zaposleni po cepljenju nimajo stranskih učinkov oz. so pri nekaterih le-ti izraženi le lokalno (boleča rama, rdečina na mestu vboda). V domu si želimo, da nam bo cepivo poleg upoštevanja varovalnih ukrepov omogočilo življenje, ki smo ga poznali pred epidemijo.

Na današnji dan imamo v enoti Bokalce okuženih 7 stanovalcev in 1 zaposlenega, v enoti Kolezija pa 1 stanovalca in 4 zaposlene. Skupno je v obeh enotah do današnjega dne ozdravelo 261 stanovalcev. Spodbuden je podatek, da smo zadnjo okužbo s Covid-19 v enoti Bokalce zabeležili 21. 12. 2020 in v enoti Kolezija 17. 12. 2020. Prav tako na rednih tedenskih testiranjih zaposlenih s hitrimi testi zaznamo zanemarljivo število okuženih, ki jih nemudoma izločimo iz delovnega procesa. Zaposleni testiranje jemljejo zelo resno, se ga udeležijo, četudi so tisti dan prosti in upoštevaje vse varnostne ukrepe in napotke.

V enoti Bokalce smo že pričeli s sprejemi novih stanovalcev, v enoti Kolezija bomo s sprejemi novih stanovalcev pričeli v prvi polovici meseca januarja.

V enoti Kolezija s 4. 1. 2021 spreminjamo protokol prinašanja paketov za stanovalce. Pakete lahko od ponedeljka do petka med 8 in 13 uro ustrezno označene dostavite na recepcijo doma. Zaposleni bomo poskrbeli, da jih bomo še isti dan predali stanovalcem. Prinesene stvari naj bodo kot do sedaj v originalni embalaži in v papirnatih vrečkah.

Stanovalci, ki bivajo v beli coni, lahko v obeh enotah koristijo storitve frizerke v skladu z veljavnim odlokom Vlade. Predvsem gospe so se zelo razveselile obiska frizerja.
Prav tako ste tako stanovalci kot svojci zelo veseli obiskov, še vedno pa ste vabljeni, da nam posredujete sporočila, ki jih bomo prenesli vašim najdražjim.

Učenci 3A razreda OŠ Valentina Vodnika iz Ljubljane so za stanovalce v enoti Bokalce v času šolanja na daljavo napisali osebna sporočila in narisali risbice. V pismih so se predstavili, napisali nekaj o sebi, kaj radi počnejo in zaželeli vse dobro. Zahvaljujemo se učencem in učiteljici Katarini Pavliha za čudovito gesto, ki je našim stanovalcem polepšala dan. V enoti Bokalce smo se določili, da kljub trenutni situaciji izvedemo projekt Skrinjica želja. Stanovalci tako javnim delavcem zaupajo svoje skrite želje, ki jih bomo v največji možni meri v naslednjih dneh poskušali uresničiti. Stanovalci so se razveselili tudi drobne pozornosti ob božiču in nastopa pomočnice za strokovne zadeve, ki je stanovalcem na predbožični dan igrala na violino.

V enoti Kolezija smo zaposleni ob pomoči zunanjih donatorjev izvedli obdarovanje stanovalcev ob novem letu. Ekipa sodelavcev je ob glasbeni spremljavi vsakemu stanovalcu podarila voščilnice z darilci in ob pesmi in plesu voščila veliko zdravja v novem letu. Gibalno neovirani stanovalci so zaplesali s člani naše ekipe, se zahvalili za voščilnice vsem zunanjim donatorjem in tako simbolično že vstopili v novo leto.
Glede na ugodno epidemiološko situacijo in opravljeno prvo cepljenje stanovalcev, ki še niso preboleli okužbe s Covid, se veselimo obeta nadaljnjih sproščanj obiskov, izhodov in obeta vrnitve v svoje sobe po ukinitvi rdeče cone na PD bivalni enoti.
Ob novem letu se najlepše zahvaljujemo psihoterapevtki Jolandi, ki stanovalcem pomaga v času Covid krize prebroditi najhujše trenutke soočanja z možnostjo okužbe, preselitvami zaradi vzpostavitve različnih con in ostalih psihičnih stisk. Stanovalcem veliko pomeni njena prisotnost v najtežjih trenutkih, njena opora in razumevanje. Veliko jim bo pomenilo sodelovanje z njo tudi v prihodnje.

Zahvaljujemo se prostovoljcem Slovenske Filantropije, ki so dnevno prisotni v domu, pomagajo stanovalcem pri razdeljevanju hrane, pripravljajo obiskovalce na vstop v dom in jih spremljajo do bivalnih enot k njihovim svojcem. Prostovoljci so v dom vnesli novo dinamiko in so postali nepogrešljivi del našega vsakdana, tako da si želimo sodelovanja z njimi tudi v novem letu.

Da ostanete zdravi,
vam želi ekipa DSO Ljubljana Vič – Rudnik

22. 12. 2020 Cepljenje s cepivom proti SARS-CoV-2

22. 12. 2020 Cepljenje s cepivom proti SARS-CoV-2

Spoštovani svojci in prijatelji naših stanovalcev,

Dočakali smo cepivo proti zahrbtnemu virusu Covid 19. Cepivo bo sprva namenjeno stanovalcem in zaposlenim v domovih starejših. V skladu z obvestilom Ministrstva za zdravje bomo s cepljenjem lahko pričeli po 27. 12. 2020. Vsak stanovalec/zaposleni, ki se bo za cepljenje odločil, bo cepljen z dvema odmerkoma cepiva v razmaku 21 dni. Izvedbo cepljenja v našem domu bo v sodelovanju z zaposlenimi doma zagotovil ZD Vič. Sprva bomo cepili stanovalce, pri katerih okužba z virusom SARS-CoV-2 v obdobju zadnjih treh mesecev pred cepljenjem še ni bila potrjena. Cepijo se lahko tudi stanovalci doma, ki so zaradi visoko tveganega stika opredeljeni kot stanovalci doma s sumom na okužbo z virusom, npr. stanovalci v sivi coni, če so brez znakov akutnih okužb. Strokovnjaki opozarjajo, da je visoka precepljenost edino zagotovilo za preprečitev širjenja virusa, zatorej vabimo vse stanovalce, pri katerih v obdobju zadnjih treh mesecev pred cepljenjem okužba še ni bila potrjena, da za cepljenje podajo svoje soglasje. Po zagotovilu strokovnjakov bomo na takšen način preprečili marsikatero smrt predvsem v ranljivi skupini ljudi, kamor sodijo tudi stanovalci našega doma.
Več informacij v zvezi s cepljenjem lahko dobite na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje.

Še vedno beležimo tako trend upadanja okuženih stanovalcev kot zaposlenih. Trenutno imamo v enoti Bokalce okuženih 3 % zaposlenih, v enoti Kolezija pa 2,5 % vseh zaposlenih. Pri izvajanju oskrbe in zdravstvene nege nam še vedno pomagajo prostovoljci OZ Rdečega križa Ljubljana, Slovenske filantropije, redovnice in zaposleni iz ZD Ljubljana, za kar smo jim zelo hvaležni.

V domu bomo do nadaljnjega tedensko izvajali testiranje s hitrimi testi za vse zaposlene in zunanje sodelavce doma. V obeh enotah konstantno izvajamo testiranja stanovalcev, pri katerih se pojavijo simptomi koronavirusne bolezni. Prav tako v skladu z navodili epidemiološke stroke izvajamo kontrolna testiranja vseh neokuženih stanovalcev v bivalnih enotah, kjer se je okužba pri stanovalcih ali zaposlenih že pojavila. Že tretji teden opažamo, da je pri kontrolnih brisih pozitivnih manj stanovalcev, kar je spodbuden podatek za vse nas. V enoti Kolezija imamo na današnji dan okuženih 8,5 % vseh stanovalcev, v enoti Bokalce pa 6 % vseh stanovalcev. Skupno je v obeh enotah do današnjega dne ozdravelo 232 stanovalcev.

V bivalni enoti drugo nadstropje v zadnjem tednu ne beležimo več novih okužb, zato bomo 5 stanovalcev, ki so še okuženi, preselili v rdečo cono tretjega nadstropja. V tem tednu bo tako bivalna enota drugo nadstropje postala zopet bela cona, stanovalci se bodo lahko postopoma vrnili v svoje sobe. Spremenil se bo tudi protokol obiskov, ki jih bomo za stanovalce drugega nadstropja po večini ponovno izvajali v prostoru pri dvigalu med enotama B in C. Stanovalci se bodo ob upoštevanju vseh varnostnih ukrepov lahko ponovno gibali v okolici doma in senzornem parku. Življenje se bo počasi vrnilo v dokaj ustaljene tirnice.
Še vedno pa ostaja rdeča cona v bivalni enoti 3B tretjega nadstropja, kjer so trenutno nastanjeni okuženi stanovalci.

V enoti Bokalce bomo v tem tednu pričeli s sprejemi novih stanovalcev po vnaprej določenem protokolu. Novosprejeti stanovalec bo najprej nameščen v sivo cono (razen če je prebolel koronavirusno bolezen), kjer ga bomo osmi dan po namestitvi ponovno testirali in ga glede na rezultat testa namestili v ustrezno sobo. V enoti Kolezija bomo s sprejemi novih stanovalcev pričeli predvidoma v mesecu januarju.
Stanovalci, ki bivajo v beli coni, so se v obeh enotah razveselili storitev frizerke in pedikerke. Z veseljem je bilo gledati predvsem gospe, kako so hitele z naročanjem, da bodo praznike lahko pričakale z urejeno frizuro.
V dom smo prejeli večje število voščilnic, ki jih bomo razdelili stanovalcem ter skupaj z njimi prebrali ročno napisana voščila. Za posredovane voščilnice se zahvaljujemo DEOS centru starejših Notranje Gorice (projekt Mala pozornost za veliko veselje), OŠ Vrhovci, Vrtcu Mojca in Univerzi za tretje življenjsko obdobje. Spoštovani vsi, ki ste se z voščilnicami in lepimi mislimi spomnili naših stanovalcev, iskrena hvala za posredovane voščilnice. Iskrena zahvala tudi Studiu Moderna, ki nam je daroval Vitamin D za naše stanovalce in podjetju Prodent International d.o.o. za darovano sladko pecivo Marshmallow Cookies tudi za naše stanovalce.

V petek, 18. 12. 2020 je enoto Kolezija obiskala skupina predstavnic mednarodnega združenja žensk SILA, ki so pripravile donacijo božično-novoletnih voščilnic za vse stanovalke in stanovalce enote Kolezija in nekaj sladkih priboljškov za požrtvovalne zaposlene. Ob tej priložnosti se jim najlepše zahvaljujemo, še posebej pa gospe Ireni Debeljak za njeno vlogo koordinatorke med združenjem in domom.
V tem mesecu nas je kontaktiralo kar nekaj svojcev naših stanovalcev, ki so želeli pripraviti mala darilna presenečenja za tiste stanovalce, ki morda nimajo svojcev. Ker se je nabral kar lep kupček darilc, smo se odločili, da bomo pripravili darilne paketke z voščilnicami združenja žensk Sila za vse naše stanovalce. Darilca bomo stanovalcem razdelili ob glasbeni in plesni spremljavi zaposlenih v dneh pred božičem. Slike z obdaritve si boste lahko ogledali na facebook strani doma.
Stanovalci so veseli ponovne uvedbe obiskov kljub omejenemu času. Čas si krajšajo s prehodi po bivalnih enotah in domskem vrtu. Če ima kdo težave z ravnotežjem, ga spremljajo zaposleni.

Naj preostanek letošnjega leta mine predvsem v pričakovanju zaščite najranljivejših skupin s težko pričakovanim cepivom. Vse dobro in srečno 2021.

Da ostanete zdravi,
vam želi ekipa DSO Ljubljana Vič – Rudnik

15. 12. 2020 Bivalna enota nova hiša bo zopet bela cona

Spoštovani svojci in prijatelji naših stanovalcev,

Pred nami je le še 15 dni leta 2020. Leto, ki nam je vsem zelo spremenilo naš način življenja in dela. Leto, ki nas je postavilo pred izzive, za katere si niti v sanjah nismo znali predstavljati, da obstajajo. Leto, ki se ga bomo spominjali po epidemiji in boju proti koronavirusni bolezni. Epidemiološka slika v državi še vedno ni ugodna, pa vendar smo v prejšnjem tednu pričeli z delno sprostitvijo obiskov v obeh enotah. Med stanovalcem in njihovim svojcem je potreben neposreden stik, zato obiske v obeh enotah organiziramo v vseh conah, ob upoštevanju vseh potrebnih zaščitnih ukrepov. Želimo si, da je vsak stanovalec v našem domu v mesecu decembru deležen vsaj enega obiska svojega najbližjega. Stanovalci in svojci nam na različne načine sporočate, da pozdravljate obiske in da ste neizmerno zadovoljni, da se lahko zopet osebno srečate.

Še vedno beležimo tako trend upadanja okuženih stanovalcev kot zaposlenih. Trenutno imamo tako v enoti Bokalce kot v enoti Kolezija okuženih 4 % vseh zaposlenih. Z nami še vedno vztrajajo prostovoljci OZ Rdečega križa Ljubljana, Slovenske filantropije, redovnice, za kar smo jim zelo hvaležni. Še posebej smo se v domu razveselili ponovne sprostitve javnega prevoza, saj to pomeni, da precejšnje število naših zaposlenih, študentov in prostovoljcev lahko zopet nemoteno prihaja v službo.

Zaposlene že od vsega začetka pojava virusa v našem domu redno testiramo v okviru rednih in kontrolnih testiranj stanovalcev posameznih bivalnih enot. V tem tednu smo v obeh enotah pričeli s tedenskim izvajanjem hitrih testov za vse zaposlene. Testiraje s hitrimi testi izvaja zunanji izvajalec, ki poskrbi tudi za nabavo testov in ustrezno poročanje. V domu upamo, da je zaupati strokovnim priporočilom in da bomo s hitrim testiranjem zaposlenih odkrili asimptomatske posameznike in na ta način preprečili nove vdore virusa v dom.

V obeh enotah konstantno izvajamo testiranja stanovalcev, pri katerih se pojavijo simptomi koronavirusne bolezni. Prav tako v skladu z navodili epidemiološke stroke izvajamo kontrolna testiranja vseh neokuženih stanovalcev v bivalnih enotah, kjer se je okužba pri stanovalcih ali zaposlenih že pojavila. Že drugi teden opažamo, da je pri kontrolnih brisih pozitivnih manj stanovalcev, kar je spodbuden podatek za vse nas. V enoti Kolezija imamo na današnji dan okuženih 10 % vseh stanovalcev, podatek je tudi v enoti Bokalce v primerjavi s prejšnjim tednom spodbudnejši, saj je okuženih 17 % vseh stanovalcev. Skupno je v obeh enotah do današnjega dne ozdravelo 190 stanovalcev.

V bivalni enoti nova hiša v zadnjem tednu ne beležimo več novih okužb, zato bomo 4 stanovalce, ki so še okuženi, preselili v rdečo cono tretjega nadstropja. V tem tednu bo tako bivalna enota nova hiša postala zopet bela cona, stanovalci se bodo lahko vrnili v svoje sobe, kar že nestrpno pričakujejo. Spremenil se bo tudi protokol obiskov, ki jih bomo za stanovalce nove hiše po večini ponovno izvajali v čajni kuhinji desno v pritličju nove hiše. Stanovalci bodo ob upoštevanju vseh varnostnih ukrepov lahko ponovno pričeli s sprehodi v senzornem parku. Življenje se bo počasi vrnilo v dokaj ustaljene tirnice.
Še vedno pa ostaja rdeča cona v bivalnih enotah drugega in tretjega nadstropja, kjer so trenutno nastanjeni okuženi stanovalci.

V domu skrbno pripravljamo tudi protokol za nove sprejeme stanovalcev, saj se je povpraševanje po nastanitvi v teh mrzlih zimskih dneh precej povečalo. Prav tako smo se prijavili na objavljen razpis za javna dela, saj ocenjujemo, da so javni delavci ključnega pomena pri zagotavljanju obiskov stanovalcem in vzdrževanju njihovega družabnega življenja.
Predvsem stanovalci bivalne enote nova hiša so z zanimanjem spremljali predavanje o Šrilanki, ki smo ga organizirali na zunanjih površinah doma. V teh dneh jim bomo tudi razdelili voščilnice, ki so jih izdelali učenci OŠ Vrhovci. Ker v letošnjem letu nismo organizirali tradicionalne novoletne zabave s srečelovom, bosta vse stanovalce v naslednjih dneh obiskala Božiček in dedek mraz ter jih obdarila z manjšo pozornostjo.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti nas je v preteklem tednu obvestilo, da bomo po pravnem prevzemu najkasneje do konca meseca decembra prejeli moderen aparat z UVC svetlobo mladega slovenskega podjetja UVC Solution, s katerim bomo še bolj kvalitetno in hitreje poskrbeli za ustrezno dezinfekcijo prostorov s pomočjo ultravijolične svetlobe v C-spektru. Z aparatom bomo tako lažje uničili bakterije, viruse in mikroorganizme.
Iskrena zahvala ameriški veleposlanici gospe Lyndi C. Blanchard za podporo slovenskemu gospodarstvu in prepoznavi slovenskega vrhunskega znanja in izumov. Stanovalci, zaposleni in svojci doma smo hvaležni, da nam je Veleposlaništvo ZDA doniralo aparat za dezinfekcijo. Iskrena zahvala tudi MDDSZ, ki je glede na ključ velikosti doma prepoznalo potrebo po dodelitvi navedenega aparata našemu domu.

V enoti Kolezija se za razumevanje in ponujeno roko v najtežjih trenutkih izbruha epidemije Covid 19 med stanovalci in zaposlenimi najlepše zahvaljujemo Slovenski škofovski konferenci, ki je v dom napotila 4 redovnice. Te so nesebično priskočile na pomoč našim zaposlenim v negi in oskrbi našim stanovalcem. Tri redovnice so svoje delo pri stanovalcih že zaključile in se vrnile k svojim vsakdanjim obveznostim. Ob prihajajočem dnevu Jezusovega rojstva jim želimo vse dobro in naj delijo z nami lepe spomine na skupno delo v času preizkušenj.

Vsem, ki prihajate v stik z našim domom, želimo mirne decembrske in praznične dni. Leto 2021 pa naj nam prinese cepivo in normalizacijo našega vsakdanjega življenja, da bomo v domu zopet deležni vsakdanjega vrveža in pristnih medosebnih stikov. Da bomo na okna zopet lahko namestili zavese, na stene slike, na mize prte, predvsem pa, da se bomo lahko zopet obiskovali in se poveselili, kot v domu znamo. Srečno 2021.

Da ostanete zdravi,
vam želi ekipa DSO Ljubljana Vič – Rudnik

10.12.2020

Spoštovani svojci,

obveščamo vas, da s tem koncem tedna Dom delno odpiramo za obiske, ki bodo zaradi epidemije covid-19 potekali po spodnjih protokolih. Obisk sive in rdeče cone predstavlja določeno tveganje za prenos okužbe, s čimer ste svojci seznanjeni. Ob prihodu v Dom boste s podpisom izjave tudi sami prevzeli polno odgovornost za morebiten prenos okužbe. Obisk v sivi in rdeči coni priporočamo le svojcem, ki ne prebolevajo nobenih kroničnih bolezni, ki predstavljajo rizičen dejavnik v primeru okužbe s Covid-19. Svojci morajo biti ob obisku zdravi.

Svojci ste v času obiska in gibanja na območju doma dolžni upoštevati in se ravnati po navodilih zaposlenih.

ENOTA BOKALCE

Bela cona, pritličje in 1. nadstropje stare hiše:
• Uporaba zaščitne opreme – maska FFP2, zaščitna očala in navaden plašč (rumen), razkuževanje ob prihodu, odhodu, stiku s stanovalcem, podpis izjave.
• 2 garderobni omarici bosta za svojce ob dvigalu v kleti za osebne stvari obiskovalcev (po vsakem obiskovalcu razkužimo ključ in omarico).
• Obiski traja do pol ure, v pritličju bo obisk potekal v prostor za obiske ob kuhinji, v prvem nadstropju pa v kavarnici, oz. v sobi, če oseba ni sposobna sedenja na vozičku. Če želi oz. stanovalec zmore sprehod zunaj na območju doma, so obiski lahko časovno neomejeni. Stanovalca v primeru obiska zunaj javni delavec/prostovoljec na dogovorjen termin pripelje na recepcijo, kjer ga po končanem obisku tudi prevzame in odpelje v sobo.
• Pomoč pri spremstvu svojcev na obisk nudijo javni delavci in prostovoljci.
• Vnos stvari – svojci lahko prinesejo originalno zapakirane izdelke, ki se lahko prebrišejo z alkoholom. Če je prinesena stvar iz materiala, ki ga ni mogoče prebrisati (obleka ipd), gre v karanteno za 3 dni.
• Obiski so v beli coni vse dni v tednu v dogovorjenih terminih.
• Obiski v sobi – obiskovani stanovalec nosi masko (če to zmore).

termini:

9:15 – 9:45
10:00 – 10:30
10:45 – 11:15

13:45 – 13:15
14:30 – 15:00
15:15 – 15:45
16:00 – 16:30

Naročite se lahko po elektronski pošti ali telefonu, od ponedeljka do petka med 9. in 10.30 uro in od 12. do 14:30 na spodnjih kontaktih:

vesna.milak@dso-vic.si ali sergeja.krivic@dso-vic.si tel. št. 01 4770 602 (tajništvo),
mojca.mikolic@dso-vic.si ali tel. št. 01 4770 633 socialna delavka
matej.peteh@dso-vic.si ali tel. št. 01 4770 912 socialni delavec

SIVA IN RDEČA CONA V OBEH HIŠAH:

• Uporaba zaščitne opreme – maska FFP2, nepropusten plašč, zaščitna očala, zaščitna čepica za lase, razkuževanje ob prihodu, odhodu, stiku s stanovalcem, podpis izjave.
• 2 garderobni omarici bosta za svojce ob dvigalu v kleti za osebne stvari obiskovalcev.
• Obiski so v sobah in trajajo do pol ure, izvajamo jih od ponedeljka do sobote v dogovorjenih terminih.
• Pri oblačenju pomagajo javni delavci oz. prostovoljci, ki obiskovalca po čisti poti pospremijo do vstopa v sivo/rdečo cono. Pred odhodom iz recepcije pokličejo v bivalno enoto, da bo obiskovalca ob vhodu v sivo/rdečo cono že čakal zaposlen v rdeči coni, FT ali JD, in ga pospremil v sobo/iz sobe. Pri slačenju ob končanem obisku pomaga SMS ali DMS. Pri slačenju je potrebna velika previdnost in razkuževanje, da ne bo prihajalo do iznosa virusa. Izhod obiskovalca je skozi umazani filter, nato v spremstvu JD ali prostovoljca po čisti poti do omarice v kleti in iz doma ven.
• Vnos stvari – svojci lahko prinesejo originalno zapakirane izdelke, ki se lahko prebrišejo z alkoholom. Če je prinesena stvar iz materiala, ki ga ni mogoče prebrisati (obleka ipd), gre v karanteno za 3 dni.
• Obiski v sobi – obiskovani stanovalec nosi masko (če to zmore).

termini stara hiša, 2. in 3. nadstropje:

10:00 – 10:30
10:45 – 11:15

13:30 – 14:00
14:15 – 14:45

termini nova hiša, siva in rdeča cona (pri oblačenju pomaga JD iz stare hiše, prostovoljec, DT, socialna služba ali receptor, saj mora pomočnik prihajati iz čistega dela in tudi ostati v čistem delu)
9:15 – 9:45
10:15 -10:45

13:00 – 13:30
13:45 – 14:15

ENOTA KOLEZIJA
BELA CONA: bivalni enoti DI in DII
• Uporaba zaščitne opreme – maska FFP2, zaščitna očala in navaden plašč (rumen, če gre za obisk v sobi), razkuževanje ob prihodu, odhodu, stiku s stanovalcem, podpis izjave.
• 2 garderobni omarici bosta za svojce na voljo za osebne stvari obiskovalcev (po vsakem obiskovalcu razkužimo ključ in omarico).
• Obiski so v za to namenjenem s folijo ograjenem in izoliranem prostoru z možnostjo zračenja na recepciji.
• Pomoč pri spremstvu svojcev na obisk nudijo javni delavci in prostovoljci.
• Vnos stvari – svojci lahko prinesejo originalno zapakirane izdelke, ki se lahko prebrišejo z alkoholom. Če je prinesena stvar iz materiala, ki ga ni mogoče prebrisati (obleka ipd), gre v karanteno za 3 dni.
• Obiski so v beli coni vse dni v tednu, obisk lahko traja do pol ure.
• Obiski v sobi – obiskovani stanovalec nosi masko (če to zmore).
• Sprehodi po domu ali izven niso predvideni.

Termini:
9:30 – 11:30
13:00 – 16:00
Na dan so predvideni 3 obiski.

SIVA IN RDEČA CONA
• Uporaba zaščitne opreme – maska FFP2, nepropusten plašč, zaščitna očala, zaščitna čepica za lase, razkuževanje ob prihodu, odhodu, stiku s stanovalcem, podpis izjave.
• Za svojce bosta na voljo 2 garderobni omarici za osebne stvari obiskovalcev (po vsakem obiskovalcu razkužimo ključ in omarico).
• Obiski so možni od ponedeljka do vključno sobote v bivalnih enotah v sobah stanovalcev.
• Pri oblačenju pomagajo javni delavci oz. prostovoljci, ki obiskovalca po čisti poti pospremijo do vstopa v sivo/rdečo cono. Pred odhodom iz recepcije pokličejo v bivalno enoto, da bo obiskovalca ob vhodu v sivo/rdečo cono že čakal zaposlen v rdeči coni in ga pospremil v sobo/iz sobe. Pri slačenju ob končanem obisku pomaga SMS ali DMS. Previdnost pri slačenju, razkuževanje, da ne bo prihajalo do iznosa virusa. Izhod obiskovalca je skozi umazani filter nato v spremstvu JD ali prostovoljca po čisti poti do omarice in iz doma ven.
• Vnos stvari – obiskovalci lahko prinesejo originalno zapakirane izdelke, ki se lahko prebrišejo z alkoholom. Če je prinesena stvar iz materiala, ki ga ni mogoče prebrisati (obleka ipd), gre v karanteno za 3 dni.
• Obiski so od ponedeljka do sobote.
• Obiski v sobi – obiskovani stanovalec nosi masko (če to zmore).

termini:
9:30 – 11:30
13:00 – 16:00
Na dan so predvideni 3 obiski.

Naročite se lahko po elektronski pošti ali telefonu, od ponedeljka do petka med 9. in 10.30 uro in od 12. do 14:30:

blaz.bernik@dso-vic.si ali tel. št. 01 4770 516 socialni delavec

Sporočamo vam, da se v Domu veselimo vaših ponovnih obiskov in se vam obenem zahvaljujemo za dosedanje  dobro sodelovanje pri izvajanju vseh ukrepov.

Da ostanete zdravi,
vam želi ekipa DSO Ljubljana Vič – Rudnik

8. 12. 2020 Razmere v DSO Ljubljana Vič – Rudnik

  1. 12. 2020 Dobri možje nas počasi in zagotovo vodijo proti luči na koncu tunela

 

Spoštovani svojci in prijatelji naših stanovalcev,

 

Praznični december smo pričeli s prižigom lučk na Miklavžev večer ter drobno pozornostjo za stanovalce in zaposlene na dan svetega Miklavža. S stanovalci se tudi poveselimo, z njimi zapojemo in zaplešemo, pri tem nas niti osebna varovalna oprema ne ovira. Glede na epidemiološko sliko in napovedi strokovnjakov se ukrepi, ki veljajo za splošno populacijo, žal še ne bodo sproščali. Kljub temu smo v domu skrbno pregledali vsa priporočila strokovnjakov ter oblikovali protokol za vsaj delno izvedbo obiskov v vseh conah. Obiske bomo v obeh enotah postopoma delno pričeli sproščati predvidoma že v tem tednu, protokol obiskov bo drugačen za belo ter sivo/rdečo cono. Svojci boste o obiskih obveščeni preko spletne strani, FB profila in po elektronski pošti. Vsekakor se bomo potrudili, da bo v mesecu decembru vsak stanovalec deležen vsaj enega obiska svojega najbližjega. Verjamemo, da nam bo s skupnimi močmi to uspelo.

 

Spodbuden je tudi podatek, da tudi na današnji dan beležimo že več takšnih zaposlenih, ki so preboleli koronavirusno bolezen in so se vrnili nazaj na delo kot okuženih zaposlenih. Trenutno imamo v enoti Bokalce okuženih 4 % vseh zaposlenih in v enoti Kolezija 12 % vseh zaposlenih. Z nami še vedno vztrajajo prostovoljci OZ Rdečega križa Ljubljana, Slovenske filantropije, redovnice, za kar smo jim zelo hvaležni.

Zaposlene že od vsega začetka pojava virusa v našem domu redno testiramo v okviru rednih in kontrolnih testiranj stanovalcev posameznih bivalnih enot. V naslednjem tednu pa načrtujemo pričetek izvajanja hitrih testov za vse zaposlene. Zaradi kadrovske stiske v domu in ker smo prepričani, da morajo naši zaposleni prvotno poskrbeti za potrebe naših stanovalcev, smo takoj po objavi Odredbe o začasnih ukrepih na področju organizacije zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVD-19 pričeli z iskanjem zunanjega izvajalca za izvedbo hitrih testov za zaposlene. Z izvajanjem hitrih testov pri vseh zaposlenih bomo pričeli v naslednjem tednu, v tem tednu pa tudi pri zaposlenih nadaljujemo s kontrolnimi testiranji s PCR testi. Od Ministrstva za zdravje smo namreč prejeli priporočila, še vedno pa ne vemo, katere teste smemo uporabljati, kako je s povračilom plačila testov nad priporočeno vrednostjo MZ …

 

V obeh enotah konstantno izvajamo testiranja stanovalcev, pri katerih se pojavijo simptomi koronavirusne bolezni. Prav tako v skladu z navodili epidemiološke stroke izvajamo kontrolna testiranja vseh neokuženih stanovalcev v bivalnih enotah, kjer se je okužba pri stanovalcih ali zaposlenih že pojavila. V zadnjem tednu opažamo, da je pri kontrolnih brisih pozitivnih manj stanovalcev, kar je spodbuden podatek za vse nas. V enoti Kolezija imamo na današnji dan okuženih 12 % vseh stanovalcev, podatek je tudi v enoti Bokalce v primerjavi s prejšnjim tednom spodbudnejši, saj je okuženih 20 % vseh stanovalcev. Skupno je v obeh enotah do današnjega dne ozdravelo 158 stanovalcev.

Ker želimo stanovalce čim manj seliti, smo konec prejšnjega tedna organizirali še eno rdečo cono v bivalni enoti 3C za stanovalce tretjega nadstropja. Ugotavljamo namreč, da je za stanovalce bolje, da ostanejo znotraj poznanega okolja, med zaposlenimi, ki so jim blizu in so jih navajeni. Tako lažje preživijo stiske izolacije in nedruženja s sostanovalci, še posebej, če se pojavijo tudi znaki koronavirusne bolezni. Menimo tudi, da je spodbuden podatek, da v enoti Bokalce kar 87 %, v enoti Kolezija pa 65 % stanovalcev bolezen preboleva v blažji obliki.

 

Val skupina d.o.o. nam je v preteklem tednu darovala 1000 ffp2 mask, za kar se iskreno zahvaljujemo. Stanovalci in zaposleni že pridno uživamo odmerke Vitamina D, ki nam ga ja darovalo podjetje Sensilab.

Dedek Mraz intenzivno kliče svoje pomočnike, da bodo razdelili drobno pozornost otrokom zaposlenih v okviru projekta Družini prijazno podjetje, upokojenim sodelavcem pa smo namesto tradicionalnega novoletnega druženja poslali voščilnice z iskrenim voščilom in željo, da nam bo leto 2021 bolj naklonjeno tudi pri organiziranju skupinskih aktivnosti, ki so bile v letošnjem letu močno okrnjene. Svojci – prve kontaktne osebe ste pri računih za mesec november prejeli Novičnik, v katerem so informacije, za katere ocenjujemo, da so za vas zanimive in jih potrebujete. Še vedno pa velja, da nas pokličete, nam pišete, če imate kakršnokoli vprašanje. Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.

 

Da ostanete zdravi,

vam želi ekipa DSO Ljubljana Vič – Rudnik

Paketi za stanovalce

Spoštovani svojci in prijatelji naših stanovalcev, Vaše pakete, ki jih prinesete za stanovalce, skrbno spravimo in jih razdelimo v skladu s priporočili NIJZ. Iskreno se vam zahvaljujemo, ker upoštevate dana priporočila in pakete dostavljate v papirnati embalaži. Vaši bližnji se zelo razveselijo prinešenih darov.
Ostanite zdravi.

1. 12. 2020 Razmere v DSO Ljubljana Vič – Rudnik

1.12.2020 V pričakovanju prižiga lučk in darov prvega dobrega decembrskega moža

 

Spoštovani svojci in prijatelji naših stanovalcev,

 

Vstopili smo v praznični december. V čas, ko razmišljamo o tem, kaj smo dobrega naredili v preteklih mesecih in kaj si bomo lepega zaželeli za v prihodnje. V domu smo v preteklih mesecih skrbeli za stanovalce po naših najboljših močeh, jim stali ob strani, jih spodbujali in jih bodrili. Vsi v domu si želimo predvsem zdravja in normalizacije življenja, želimo si, da se v naš dom vrne vsakdanji vrvež in želimo si, da bo naš dom zopet dom, v katerem se bodo stanovalci počutili domače, šli na obisk drug drugemu, spili kavico v kavarnici, se družili na različnih aktivnostih. Upamo in želimo si, da se naše želje uresničijo.

 

Praznični december bomo v obeh enotah začeli s prižigom lučk na Miklavžev večer, v nedeljo bo stanovalce s skromno pozornostjo obdaroval Miklavž. Temu bodo sledile okrasitve, tokrat prvenstveno zunaj hiše. V ta namen bomo na krožnem prometu v enoti Bokalce postavili božično jelko, ki jo bodo lahko stanovalci opazovali skozi okna. V enoti Kolezija smo skupne prostore bivalnih enot letos bolj skromno okrasili z okraski, večjo pozornost bomo pa namenili okraševanju dreves pred vhodom, na vrtu in po okolici enote Kolezija. Ob vhodu bomo postavili in okrasili novoletno jelko.  Tudi na glavnem hodniku recepcije bomo postavili novoletno jelko. Po hodnikih bivalne enote nova hiša bomo pričeli s predvajanjem glasbe, po drugih bivalnih enotah sivih in rdečih con bomo stanovalcem preko tabličnih računalnikov predvajali pesmi, kratke zgodbe …, skratka tisto, kar si bodo stanovalci zaželeli. V okviru skrinjice želja bomo stanovalcem v največji možni meri poskušali uresničiti njihove želje.

 

Spodbuden je tudi podatek, da na današnji dan beležimo že več takšnih zaposlenih, ki so preboleli koronavirusno bolezen in so se vrnili nazaj na delo kot okuženih zaposlenih. Z nami še vedno vztrajajo prostovoljci OZ Rdečega križa Ljubljana, Slovenske filantropije, redovnice, za kar smo jim zelo hvaležni.

V enoti Kolezija imamo na današnji dan okuženih 13 % stanovalcev, medtem ko podatek v enoti Bokalce v primerjavi s prejšnjim tednom ni tako vzpodbuden, saj je okuženih 34 % stanovalcev. Posamezne okužbe so se pojavile tudi v bivalni enoti tretjega nadstropja, ki je od 28. 11. 2020 dalje v celoti siva cona. Stanovalci, pri katerih je s testom potrjen Covid-19, so preseljeni v rdečo cono v bivalni enoti nova hiša.

 

V obeh enotah doma je ozdravelo že 69 stanovalcev in 54 zaposlenih. 2. 12. 2020 bomo kontrolno ponovno testirali vse stanovalce v bivalni enoti tretjega nadstropja in v četrtek, 3. 12. 2020 še stanovalce v bivalni enoti nova hiša, 30. 11. 2020 pa smo izvedli kontrolne brise v bivalni enoti drugega nadstropja. V drugem nadstropju je bil 8 stanovalcev in 1 zaposlena pozitivnih na Covid-19.

Potek bolezni je pri stanovalcih po večini le z blagimi simptomi. Pri nekaterih stanovalcih se po določenem času bolezen pojavi v težji obliki. Za ustrezno zdravstveno obravnavo poskrbijo zdravniki iz ZD Ljubljana, enota Vič, ki skrbno pregledajo vse tovrstne stanovalce ter se skupaj s svojci odločijo o njihovem nadaljnjem zdravljenju. V domu smo poskrbeli za povečano število koncentratorjev kisika, ki so stanovalcem v pomoč pri dihanju, ko tovrstno pomoč potrebujejo. V rdečih in sivih conah individualne aktivnosti izvajajo tudi fizioterapevtke, javni delavci pa poskrbijo za drobne pozornosti, ki stanovalcem veliko pomenijo (da so napolnjeni njihovi osebni telefoni, kratke pogovore …).

 

V domu poskušamo po naših najboljših močeh o vseh spremembah zdravstvenega stanja, pozitivnih rezultatih brisov in preselitvah stanovalcev individualno obveščati svojce. Za informacije o trenutnem počutju lahko svojci v enoti Bokalce pokličete:

 

Bivalna enota drugo nadstropje

Dušan Dumič, vodja tima – DMS, 01 4770 926, vsak delovni dan med 13 in 14.30 uro ali

Dežurna medicinska sestra 01 4770 644, vsak dan med 13 in 14.00 uro

 

Bivalna enota tretje nadstropje

Amina Dolenc, vodja tima – DMS, 01 4770 709, vsak delovni dan med 13 in 14.30 uro ali

Dežurna medicinska sestra 01 4770 647, vsak dan med 13 in 14.00 uro

 

Bivalna enota nova hiša

Ivanka Benko, vodja tima DMS, 01 4770 666, vsak delovni dan med 13 in 14.30 uro ali

Medicinska sestra v rdeči coni, 01 4770 722, vsak dan med 13.30 in 14.15 uro

 

V ostalih bivalnih enotah enot Bokalce in Kolezija poteka obveščanje po ustaljenem urniku, prav tako lahko svojci naročate videoklice, kot je bilo opisano v prejšnjih sporočilih.

 

V domu z zunanjim izvajalcem urejamo vse potrebno za testiranje zaposlenih s hitrimi testi. Predvidevamo, da bomo s testiranji pričeli v naslednjem tednu. Prav tako iščemo rešitve, kako v najkrajšem možnem času na varen način za stanovalce in obiskovalce omogočiti obiske naših stanovalcev. O načinu izvajanja obiskov boste svojci – prve kontaktne osebe obveščeni po ustaljenih poteh.

 

Naši zaposleni, ki delajo v sivi in rdeči coni, so se v preteklem tednu zelo razveselili dobrot ekološke tržnice Plac za prihodnost, v okviru katere so posamezniki darovali dobrote za Malico za Covid heroje. Iskrena hvala. Vsaka pozornost nam v teh dneh vliva upanje, da bomo zmogli.

 

Da ostanete zdravi,

vam želi ekipa DSO Ljubljana Vič – Rudnik

Malica za heroje Covida

MALICA ZA HEROJE COVIDa tudi v obeh enotah DSO Ljubljana Vič-Rudnik. Zaposleni smo izjemno hvaležni pozornosti Ane Ljubojević in skupine Mali plac za prihodnost, ki se je s preprosto gesto in željo storiti nekaj lepega spomnila tudi na naše zaposlene, ki delajo v rdeči in sivi coni. Enostavne geste z veliko mero srčnosti so priznanje za naše delo in hrana za naše duše, ki smo v teh dneh na velikih preizkušnjah. To, da nekdo misli na nas, nam vliva upanje, da bomo zmogli tudi tole bitko s Covidom. Iskrena hvala vsem dobrotnikom za vse posredovane dobrote in sadje. Ekipa DSO Ljubljana Vič-Rudnik vam želi, da ostanete zdravi.