OBVESTILO, 13.05.2022

OBVESTILO, 13.05.2022


V skladu z Odlokom o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo Covid-19, ki ga je izdala Vlada RS na včerajšnji seji, se PCT pogoj v DSO popolnoma ukinja.

V Domu še vedno ostaja obvezna uporaba zaščitnih mask (tipa II ali IIR, tipaFFP2 ali FFP3) in ukrep obveznega razkuževanja rok.

Vse obiskovalce še vedno prosimo, da na obisk k stanovalcem prihajajo samo, če so zdravi.

Odlok bo v Uradnem listu Republike Slovenije predvidoma objavljen danes (tekom dneva), veljati pa začne naslednji dan po objavi v Uradnem listu.

 

mag. Melita Zorec
direktorica

Epidemiološke razmere v Domu – obvestilo 4. 5. 2022

Spoštovani svojci in prijatelji naših stanovalcev,

epidemiološke razmere v zunanjem okolju in v obeh enotah doma se umirjajo, ukrepi so se v zunanjem okolju po večini sprostili. Kljub boljši epidemiološki sliki bomo v domu v skladu z veljavno zakonodajo še vedno vsi deležniki (zaposleni, obiskovalci in stanovalci) do nadaljnjega uporabljali zaščitne obrazne maske, vzdrževali razdaljo, skrbeli za razkuževanje rok in površin, prezračevali prostore ter upoštevali pogoj PCT ob vstopu v dom.

Za vstop v dom je še vedno potrebno izpolnjevanje enega od pogojev PCT, in sicer:

 • dokazilo, da ste preboleli okužbo SARS-CoV-2 v obdobju, ki ni daljše od 180 dni,
 • dokazilo o cepljenju z dvema odmerkoma cepiva proizvajalcev; Biontech/Pfizer, Moderna, Sputnik, Sinopharm, AstraZeneca, oz. z enim odmerkom cepiva Janssen, v obdobju, ki ni daljše od 270 dni,
 • dokazilo o cepljenju s poživitvenim odmerkom, ki velja do nadaljnjega,
 • dokazilo o negativnem rezultatu testa HAG, ki ni starejši od 48 ur ali testa PCR, ki ni starejši od 72 ur od odvzema brisa.

 

Receptorji bodo v obeh enotah ob vstopu v dom preverjali izpolnjevanje pogojev PCT z aplikacijo oz. preverili priloženo potrdilo o veljavnem testu. Obiskovalci boste ob vsakem obisku tudi podpisali izjavo, da navedene pogoje izpolnjujete ter da v 10 dneh niste bili v stiku z nobeno osebo, ki je imela znake respiratorne okužbe oz. je bilo kasneje potrjeno, da je bila COVID 19 pozitivna.

Obiskovalec, ki pogoja PCT ne bo izpolnjeval, ne bo smel vstopiti v dom. Še vedno vam priporočamo da se kljub izpolnjevanju pogoja PCT neposredno pred vsakim odhodom na obisk samotestirate ali opravite hitri test.

Ponovno pozivamo vse svojce, da na obisk prihajate le, če ste res prepričani, da ste zdravi. Priporočamo vam, da za kontakt s svojim bližnjimi uporabite videoklic.

Pri obiskih ni več omejitev v številu obiskovalcev na stanovalca istočasno. Vsi obiskovalci pa morajo upoštevati vse predpisane ukrepe in izpolnjevati pogoj PCT. Obisk časovno ni omejen (razen v primeru ponovne vzpostavitve rdeče ali sive cone), morajo pa obiskovalci VES ČAS TRAJANJA OBISKA OBVEZNO uporabljati obrazno zaščitno masko in si razkuževati roke. Priporočamo vam, da s svojimi bližnjimi, če je le mogoče, čas raje preživite zunaj kot v zaprtih prostorih.

 

Da ostanete zdravi vam želi

Ekipa DSO Ljubljana Vič – Rudnik

Začenja se nadgradnja in obnova objektov DSO Ljubljana Vič-Rudnik, enota Kolezija

Dne 28. 2. 2022 je direktorica DSO Ljubljana Vič-Rudnik mag. Melita Zorec podpisala pogodbo s podjetjem Dema plus d.o.o., ki bo izvajalo težko pričakovano nadgradnjo in obnovo objektov DSO Ljubljana Vič-Rudnik, enota Kolezija. Projekt sofinancira Evropska Unija iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj oziroma iz pobude React-EU, ki se financira v okviru odziva EU na pandemijo COVID-19. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 15. prednostne osi REACT EU–ESRR »Spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije COVID-19 in priprava zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva«.

 

Enota Kolezija je bila zgrajena s samoprispevkom v začetku leta 1982, ko so za izvajanje storitev institucionalnega varstva veljali drugačni tehnični normativi in standardi. Bivalni pogoji 40 let kasneje niso več ustrezni, dotrajana pa sta tudi stavbno pohištvo in oprema. Zato smo resnično veseli, da smo uspeli na javnem razpisu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za krepitev odpornosti izvajalcev institucionalnega varstva, v okviru katerega nam je bilo odobreno sofinanciranje projekta v višini do 6.473.461,70 EUR.  S sredstvi evropske kohezijske politike bo sofinanciranih 97,84 odstotkov stroškov projekta, 2,16 odstotkov investicijskih sredstev pa bo Dom zagotovil iz lastnih virov.

 

Namen projekta je zagotoviti prijazno in varno bivalno okolje uporabnikom socialnih storitev v primeru izbruha epidemije koronavirusa ali drugih nalezljivih bolezni, deinstitucionalizacija ter odprava posledic krize v okviru pandemije Covid-19. Nadgradnja in obnova enote Kolezija bo omogočila varnejše, ustreznejše in sodobnejše bivalne pogoje stanovalcev, povečanje sanitarij oz. umestitev kopalnic v sobah, preureditev bivalnih sob in nekaterih skupnih prostorov ter spremembo namembnosti podstrehe v traktu A iz neizkoriščene v izkoriščeno podstreho z gospodinjsko skupino in bivalnimi sobami. Zagotovili bomo ločenost čistih in nečistih poti za preprečevanje širjenja okužb, vzpostavitev t. i. sivih in rdečih con ter infrastrukturo za izvajanje storitev v skupnosti. Z obnovo bomo poskrbeli tudi za energetsko sanacijo, posodobitev požarne varnosti, postavitev nove kotlovnice ter posodobitev klicnega sistema. Veselimo se, da se bomo z adaptacijo bivalnih prostorov v obstoječem objektu lahko približali nivoju četrte generacije arhitekture domov za starejše in tako omogočili varnejše, ustreznejše, bolj kakovostne in sodobnejše bivalne pogoje stanovalcem in lažje izpolnjevanje njihovih življenjskih in psihosocialnih potreb. Obnova prinaša tudi boljše pogoje za delo zaposlenih.

 

Obnova bo predvidoma trajala 17 mesecev, torej do 30. 6. 2023. Zavedamo se, da nadgradnja in obnova doma začasno prinašata dodatno obremenitev za stanovalce, svojce in zaposlene, vendar je obnova nujna in bo pomembno izboljšala bivalne pogoje.  Verjamemo, da bomo s skupnimi močmi, sprotnim reševanjem odprtih vprašanj, strpnostjo in razumevanjem uspešno izpeljati prepotreben projekt delne obnove enote Kolezija v dobro naših stanovalcev, svojcev in zaposlenih.  

 

mag. Melita Zorec, direktorica

Epidemiološke razmere v Domu – obvestilo 22. 2. 2022

Spoštovani svojci in prijatelji naših stanovalcev,

epidemiološke razmere v zunanjem okolju in v obeh enotah doma se umirjajo. Kljub boljši epidemiološki sliki bomo v domu v skladu z veljavno zakonodajo še vedno vsi deležniki (zaposleni, obiskovalci in stanovalci) do nadaljnjega uporabljali zaščitne obrazne FFP2 maske, vzdrževali razdaljo, skrbeli za razkuževanje rok in površin, prezračevali prostore ter upoštevali pogoj PCT ob vstopu v dom.

 

Za vstop v dom je še vedno potrebno izpolnjevanje enega od pogojev PCT, in sicer:

 • dokazilo, da ste preboleli okužbo SARS-CoV-2 v obdobju, ki ni daljše od 180 dni,
 • dokazilo o cepljenju z dvema odmerkoma cepiva proizvajalcev; Biontech/Pfizer, Moderna, Sputnik, Sinopharm, AstraZeneca, oz. z enim odmerkom cepiva Janssen, v obdobju, ki ni daljše od 270 dni,
 • dokazilo o cepljenju s poživitvenim odmerkom, ki velja do nadaljnjega,
 • dokazilo o negativnem rezultatu testa HAG, ki ni starejši od 48 ur ali testa PCR, ki ni starejši od 72 ur od odvzema brisa.

 

Receptorji bodo v obeh enotah ob vstopu v dom preverjali izpolnjevanje pogojev PCT z aplikacijo oz. preverili priloženo potrdilo o veljavnem testu. Obiskovalci boste ob vsakem obisku tudi podpisali izjavo, da navedene pogoje izpolnjujete ter da v 10 dneh niste bili v stiku z nobeno osebo, ki je imela znake respiratorne okužbe oz. je bilo kasneje potrjeno, da je bila COVID 19 pozitivna.

Obiskovalec, ki pogoja PCT ne bo izpolnjeval, ne bo smel vstopiti v dom.

 

Še vedno pa vam priporočamo da se kljub izpolnjevanju pogoja PCT neposredno pred vsakim odhodom na obisk samotestirate ali opravite hitri test.

 

Ponovno pozivamo vse svojce, da na obisk prihajate le, če je to nujno potrebno in če ste res prepričani, da ste zdravi. Odsvetujemo obiske oseb, ki so mlajše od 18 let. Priporočamo vam, da za kontakt s svojim bližnjimi uporabite videoklic.

 

Obiski so še vedno omejeni na eno zdravo osebo na stanovalca istočasno. Vsi obiskovalci morajo upoštevati vse predpisane ukrepe in izpolnjevati pogoj PCT. Obisk zaenkrat časovno ni omejen (razen v primeru ponovne vzpostavitve rdeče ali sive cone), morajo pa obiskovalci VES ČAS TRAJANJA OBISKA OBVEZNO uporabljati FFP2 obrazno masko in si razkuževati roke. Priporočamo vam, da s svojimi bližnjimi, če je le mogoče, čas raje preživite zunaj kot v zaprtih prostorih.

Prostočasne aktivnosti za stanovalce vseskozi potekajo individualno in v manjših skupinah. Vsi pa se že veselimo daljših toplih dni, ko bomo posamezne aktivnosti za večje število stanovalcev lahko izvedli na zunanjih površinah doma.

 

V domu smo ponosni, da smo ob okužbah v zadnjem mesecu vseskozi zagotavljali obiske našim stanovalcem ne glede na to, v kateri coni so bivali. Iskrena hvala vsem svojcem za predloge, napotke in spoštovanje predpisanih ukrepov. Skupaj z vami, spoštovani svojci, smo stanovalcem omogočali prepotrebne socialne stike.

 

Da ostanete zdravi vam želi

Ekipa DSO Ljubljana Vič – Rudnik

Epidemiološke razmere v Domu – obvestilo 31. 1. 2022

Spoštovani svojci in prijatelji naših stanovalcev,

 

Za zagotavljanje oskrbe naših stanovalcev in v izogib zaprtju doma je ključno dobro sodelovanje in sprotna komunikacija med zaposlenimi in svojci. V zadnjem letu smo bili pri tem uspešni, za kar se vam zahvaljujemo.

Obveščamo vas, da morate obiskovalci od 1. 2. 2022 dalje za vstop v dom izpolnjevati enega od pogojev PCT, in sicer:

 • dokazilo, da ste preboleli okužbo SARS-CoV-2 v obdobju, ki ni daljše od 180 dni,
 • dokazilo o cepljenju z dvema odmerkoma cepiva proizvajalcev; Biontech/Pfizer, Moderna, Sputnik, Sinopharm, AstraZeneca, oz. z enim odmerkom cepiva Janssen, v obdobju, ki ni daljše od 270 dni,
 • dokazilo o cepljenju s poživitvenim odmerkom, ki velja do nadaljnjega,
 • dokazilo o negativnem rezultatu testa HAG, ki ni starejši od 24 ur ali testa PCR, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa.

 

Receptorji bodo v obeh enotah ob vstopu v dom preverjali izpolnjevanje pogojev PCT z aplikacijo oz. preverili priloženo potrdilo o veljavnem testu. Obiskovalci boste ob vsakem obisku tudi podpisali izjavo, da navedene pogoje izpolnjujete ter da v 14 dneh niste bili v stiku z nobeno osebo, ki je imela znake respiratorne okužbe oz. je bilo kasneje potrjeno, da je bila COVID 19 pozitivna oz. zoper vas ni bila odrejena karantena oz. niste bili v tesnem stiku z osebo, zoper katero je bila odrejena karantena. Obiskovalec, ki pogoja PCT ne bo izpolnjeval, ne bo smel vstopiti v dom.

Še vedno pa vam priporočamo da se kljub izpolnjevanju pogoja PCT neposredno pred vsakim odhodom na obisk samotestirate ali opravite hitri test.

Ponovno pozivamo vse svojce, da na obisk prihajate le, če je to nujno potrebno in če ste res prepričani, da ste zdravi. Odsvetujemo obiske oseb, ki so mlajše od 18 let. Priporočamo vam, da za kontakt s svojim bližnjimi uporabite videoklic.

 

Obiski so še vedno omejeni na eno zdravo osebo na stanovalca istočasno. Vsi obiskovalci morajo upoštevati vse predpisane ukrepe in izpolnjevati pogoj PCT. Obisk zaenkrat časovno ni omejen (razen v sivi in rdeči coni, kjer velja omejitev 30 minut), morajo pa obiskovalci VES ČAS TRAJANJA OBISKA OBVEZNO uporabljati FFP2 obrazno masko in si razkuževati roke. Priporočamo vam, da s svojimi bližnjimi, če je le mogoče, čas raje preživite zunaj kot v zaprtih prostorih.

 

Da ostanete zdravi vam želi

ekipa DSO Ljubljana Vič – Rudnik

Epidemiološke razmere v Domu – obvestilo 26. 1. 2022

Spoštovani svojci in prijatelji naših stanovalcev,

 

V domu v različnih bivalnih enotah beležimo posamezne okužbe stanovalcev. Iz navedenega razloga bomo dne 26. 1. 2022 začasno zaprli kavarnico v enoti Bokalce, prav tako ne bodo delovali avtomati za napitek in druge artikle.

Za stanovalce bomo poskrbeli s kuhanjem kave po bivalnih enotah, prav tako bo v naslednjem tednu ponovno na voljo nakup sadja in cigaret s predhodnim naročilom v socialni službi doma.

 

V domu ponovno pozivamo vse svojce, da na obisk prihajate le, če je to nujno potrebno in če ste res prepričani, da ste zdravi. Odsvetujemo obiske oseb, ki so mlajše od 18 let. Prav tako vam priporočamo, da se neposredno pred vsakim odhodom na obisk samotestirate ali opravite hitri test kljub temu, da izpolnjujete pogoj PCT. Priporočamo vam, da za kontakt s svojim bližnjimi uporabite videoklic.

Obiski so še vedno omejeni na eno zdravo osebo na stanovalca istočasno. Vsi obiskovalci morajo upoštevati vse predpisane ukrepe in izpolnjevati pogoj PCT. Obisk zaenkrat časovno ni omejen, morajo pa obiskovalci VES ČAS TRAJANJA OBISKA OBVEZNO uporabljati FFP2 obrazno masko in si razkuževati roke. Priporočamo vam, da s svojimi bližnjimi, če je le mogoče, čas raje preživite zunaj kot v zaprtih prostorih.

 

Le s skrbnim ravnanjem vseh deležnikov bomo stanovalcem tudi v izredno slabih epidemioloških razmerah, ki smo jim priča v naši državi, lahko zagotavljali nujno potrebne socialne stike v živo in na oseben način, zato vas vljudno naprošamo za sodelovanje.

 

Dne, 24. 1. 2022 smo vas prosili, da za informacije o počutju in zdravstvenem stanju stanovalcev, ki bivajo v sivi in rdeči coni, uporabljate le dogovorjene ure, in sicer:

 • v enoti Bokalce na tel. št. 01 4770 722 med 13. in 14.30 uro in
 • v enoti Kolezija na tel. št. 01 4770 536  med 13.30 in 14.30 uro (rdeča cona).

Zaposleni, ki so razporejeni na delo v sivo in rdečo cono, vam bodo podali najosnovnejše informacije o počutju vaših svojcev. Zaradi zadolžitev, ki jih morajo zaposleni opraviti, izven dogovorjenih ur žal ne bodo mogli sprejeti telefonskega klica.

 

Diplomirana medicinska sestra, ki vam bo od ponedeljka do petka podala informacije o zdravstvenem stanju vašega svojca v sivi oz. rdeči coni, je:

 

 • V enoti Bokalce Katarina Bohanec, tel. št. 01 4770 669 med 12. in 13. uro ali elektronski naslov katarina.bohanec@dso-vic.si in
 • V enoti Kolezija Dunja Vrhovšek Simon, tel. št. 01 4770 562 med 12.30 in 13.30 uro ali elektronski naslov dunja.simon@dso-vic.si.

 

 

Na elektronska sporočila vam bomo odgovorili v najkrajšem možnem času.

 

Da ostanete zdravi vam želi

Ekipa DSO Ljubljana Vič -Rudnik

Epidemiološke razmere v Domu – obvestilo 24. 1. 2022

Spoštovani svojci in prijatelji naših stanovalcev,

Iz vaših telefonskih klicev preko celega dneva razberemo veliko skrb za vaše svojce, ki bivajo v domu. Razumemo vašo potrebo po informiranosti oz. seznanitvi s stanjem vaših svojcev, zatorej vas naprošamo, da za informacije o počutju za stanovalce, ki bivajo v sivi in rdeči coni, pokličete vsak dan, in sicer:

 • v enoti Bokalce na tel. št. 01 4770 722 med 13. in 14.30 uro in
 • v enoti Kolezija na tel. št. 01 4770 536  med 13.30 in 14.30 uro (rdeča cona).

Zaposleni, ki so razporejeni na delo v sivo in rdečo cono, vam bodo podali najosnovnejše informacije o počutju vaših svojcev. Zaradi zadolžitev, ki jih morajo zaposleni opraviti, izven dogovorjenih ur žal ne bodo mogli sprejeti telefonskega klica.

 

Diplomirana medicinska sestra, ki vam bo od ponedeljka do petka podala informacije o zdravstvenem stanju vašega svojca v sivi oz. rdeči coni, je:

 • V enoti Bokalce Katarina Bohanec, tel. št. 01 4770 669 med 12. in 13. uro ali elektronski naslov katarina.bohanec@dso-vic.si in
 • V enoti Kolezija Dunja Vrhovšek Simon, tel. št. 01 4770 562 med 12.30 in 13.30 uro ali elektronski naslov dunja.simon@dso-vic.si.

 

Na elektronsko sporočilo vam bomo odgovorili v najkrajšem možnem času.

 

Obiski so izjemoma mogoči tudi v sivi in rdeči coni po predhodni najavi v obeh socialnih službah doma. Obiski v sivi in rdeči coni potekajo:

 • v enoti Kolezija vsak dan dopoldan med 10. in 11.30 in popoldan med 14. in 17.30 uro
 • v enoti Bokalce vsak dopoldan med  9.30 in 10.30 in popoldan med 13. in 15. uro

 

Obiski so časovno omejeni na pol ure. Obiskovalci se javite na recepciji doma, kjer prejmete vso potrebno osebno varovalno opremo. Vljudno vas naprošamo, da v času obiskov upoštevate navodila osebja in se zadržujete le pri svojem sorodniku.

 

Na videoklice se lahko prav tako naročite v obeh socialnih službah doma.

 

Da ostanete zdravi,

vam želi ekipa DSO Ljubljana Vič – Rudnik

Prošnja in priporočilo obiskovalcem – 21. 1. 2022

Spoštovani svojci in prijatelji naših stanovalcev,

 

Svojci vseskozi aktivno sodelujete pri oblikovanju našega vsakdana v domu. S pomočjo vaših predlogov izboljšamo marsikateri delovni proces, polepšamo dneve našim stanovalcem in naše delo izvedemo še bolj učinkovito in prilagojeno na potrebe in želje naših stanovalcev. Iskrena hvala za vaš doprinos k skrbi za naše stanovalce, vaše sorodnike.

 

V zadnjih dveh letih opravljamo svoje poslanstvo v zelo negotovih razmerah, ki se iz dneva v dan spreminjajo. Kolikor zmoremo in znamo, se čim hitreje prilagodimo spremembam in upoštevamo vse znano glede preprečevanja in širjenja okužbe. S sprejetimi ukrepi v domu poskušamo čim bolj sorazmerno glede na stanje v domu in zunanjem okolju, posegati v življenje v domu. Vsi sprejeti ukrepi v domu so usmerjeni k preprečevanju širjenja okužb.

 

Tokrat se na vas obračamo s priporočilom z namenom, da bomo stanovalcem tudi v izredno slabih epidemioloških razmerah, ki smo jim priča v naši državi, lahko zagotavljali nujno potrebne socialne stike v živo in na oseben način. Priporočamo vam, da na obisk prihajate le, če je to nujno potrebno in če ste res prepričani, da ste zdravi. Odsvetujemo obiske oseb, ki so mlajše od 18 let. Prav tako vam priporočamo, da se neposredno pred vsakim odhodom na obisk samotestirate ali opravite hitri test kljub temu, da izpolnjujete pogoj PCT.

 

Obiski so še vedno omejeni na eno zdravo osebo na stanovalca istočasno. Vsi obiskovalci morajo upoštevati vse predpisane ukrepe in izpolnjevati pogoj PCT. Obisk zaenkrat časovno ni omejen, morajo pa obiskovalci VES ČAS TRAJANJA OBISKA OBVEZNO uporabljati FFP2 obrazno masko in si razkuževati roke. Priporočamo vam, da s svojimi bližnjimi, če je le mogoče, čas raje preživite zunaj kot v zaprtih prostorih.

 

Za videoklic s svojimi bližnjimi se lahko naročite v socialni službi v obeh enotah doma. Obveščamo vas, da bomo pakete, ki jih boste v recepcijo doma prinesli po 16. uri stanovalcem oddali naslednji delovni dan v dopoldanskem času.

 

Verjamemo, da nam bo s skupnimi močmi in vztrajanjem uspelo in da tudi nas v bližnji prihodnosti čakajo lepši dnevi. Srečno.

 

Da ostanete zdravi,

vam želi ekipa DSO Ljubljana Vič – Rudnik

Epidemiološke razmere v Domu – obvestilo 18. 1. 2022

Spoštovani svojci in prijatelji naših stanovalcev,

 

Epidemiološka situacija v okolju je izjemno slaba, število okužb v okolju iz dneva v dan raste. Kljub temu, da v domu izvajamo vse potrebne ukrepe za preprečevanje in širjenje okužbe, smo morali 18. 1. 2022 v obeh enotah v skladu s kriznim načrtom vzpostaviti rdečo cono. Stanovalci se zaenkrat počutijo dobro in bolezen prebolevajo v blažji obliki. Njihovo zdravstveno stanje skrbno spremljamo in o posebnostih svojce tudi individualno obveščamo. Testiranje stanovalcev in zaposlenih izvajamo v skladu z navodili epidemiologinje in veljavno zakonodajo.

Aktivnosti za stanovalce izvajamo predvsem v individualni obliki oz. v manjših skupinah ob upoštevanju pogoja PCT.

Slovensko filantropijo, Rdeči križ in Civilno zaščito smo zaprosili za pomoč pri izvajanju oskrbe za naše stanovalce. Prav tako še naprej spodbujamo tako stanovalce kot zaposlene k cepljenju proti Covid-19.

 

Vljudno vas naprošamo, da se za obiske odločate preudarno in le, če ste resnično zdravi in niste bili v rizičnem stiku z okuženimi osebami. Obiski so omejeni na eno zdravo osebo na stanovalca istočasno. Vsi obiskovalci morajo upoštevati vse predpisane ukrepe in izpolnjevati pogoj PCT. Obisk zaenkrat časovno ni omejen, morajo pa obiskovalci VES ČAS TRAJANJA OBISKA OBVEZNO uporabljati FFP2 obrazno masko in si razkuževati roke. Priporočamo vam, da s svojimi bližnjimi, če je le mogoče, čas raje preživite zunaj kot v zaprtih prostorih.

 

Če ne morete priti na obisk, se lahko za videoklic s svojimi bližnjimi naročite na:

 

– telefonski številki 01 4770 912 (Matej Peteh) ali elektronskem naslovu matej.peteh@dso-vic.si za enoto Bokalce

 

– telefonski številki 01 4770 516 (Blaž Bernik) ali elektronskem naslovu blaz.bernik@dso-vic.si za enoto Kolezija

 

Za informacije o počutju in zdravstvenem stanju lahko svojci pokličete posamezno diplomirano medicinsko sestro/diplomiranega zdravstvenika, in sicer v ENOTI BOKALCE med 12.00 in 13.00 uro:

 • pritličje, vključno s sivo in rdečo cono Katarino Bohanec, tel. št. 01 4770 669 ali pošljete elektronsko sporočilo na katarina.bohanec@dso-vic.si,
 • 1. nadstropje Bredo Saje Zupanc, tel. št. 01 4770 721 ali pošljete elektronsko sporočilo na breda.saje-zupanc@dso-vic.si,
 • 2. nadstropje Lauro Lazić, tel. št. 01 4770 665 ali pošljete elektronsko sporočilo na laura.lazic@dso-vic.si,
 • 3. nadstropje Vesno Kukec na tel. št. 01 4770 709 ali pošljete elektronsko sporočilo na vesna.kukec@dso-vic.si,
 • novo hišo Ivanko Benko na tel. št. 01 4770 666 ali pošlje elektronsko sporočilo na ivanka.benko@dso-vic.si.

 

V ENOTI KOLEZIJA med 12.00 in 13.00 uro:

 • Dunjo Vrhovšek Simon, tel. št. 01 4770 562 ali pošljete elektronsko sporočilo na dunja.simon@dso-vic.si.

 

Na elektronsko sporočilo vam bomo odgovorili v najkrajšem možnem času.

 

Hvaležni smo vam za vse spodbudne besede, podporo, saj verjamemo, da bomo le skupnimi močmi uspeli prebroditi dni, ki so pred nami.

 

Da ostanete zdravi,

vam želi ekipa DSO Ljubljana Vič – Rudnik

Epidemiološke razmere v enoti Bokalce – obvestilo 8. 1. 2022

Spoštovani svojci in prijatelji naših stanovalcev,

Želimo vam srečno, zdravo in uspešno leto 2022. V zadnjem letu in pol smo s sodelovanjem in upoštevanjem epidemioloških ukrepov uspeli sobivati skupaj z virusom, za kar se vam zahvaljujemo. Zaradi vedno slabše epidemiološke situacije v okolju in tudi zaradi novih navodil in priporočil pristojnega ministrstva omejujemo obiske na eno zdravo osebo na stanovalca istočasno. Vsi obiskovalci morajo upoštevati vse predpisane ukrepe in izpolnjevati pogoj PCT. Obisk zaenkrat ni omejen, morajo pa obiskovalci VES ČAS TRAJANJA OBISKA OBVEZNO uporabljati FFP2 obrazno masko in si razkuževati roke. Priporočamo vam, da s svojimi bližnjimi, če je le mogoče, čas raje preživite zunaj kot v zaprtih prostorih.

Vljudno vas naprošamo, da se za obiske odločate preudarno in le, če ste resnično zdravi in niste bili v rizičnem stiku z okuženimi osebami.

Za vse informacije glede zdravstvenega stanja stanovalcev lahko svojci pokličete posamezno diplomirano medicinsko sestro/diplomiranega zdravstvenika med 12.00 in 13.00 uro, in sicer za:

 • pritličje, vključno s sivo in rdečo cono Katarino Bohanec, tel. št. 01 4770 669 ali pošljete elektronsko sporočilo na katarina.bohanec@dso-vic.si,
 • 1. nadstropje Bredo Saje Zupanc, tel. št. 01 4770 721 ali pošljete elektronsko sporočilo na breda.saje-zupanc@dso-vic.si,
 • 2. nadstropje Lauro Lazić, tel. št. 01 4770 665 ali pošljete elektronsko sporočilo na laura.lazic@dso-vic.si,
 • 3. nadstropje Vesno Kukec na tel. št. 01 4770 709 ali pošljete elektronsko sporočilo na vesna.kukec@dso-vic.si,
 • novo hišo Ivanko Benko na tel. št. 01 4770 666 ali pošlje elektronsko sporočilo na ivanka.benko@dso-vic.si.

Na elektronsko sporočilo vam bomo odgovorili v najkrajšem možnem času.

Če ne morete priti na obisk, se lahko za videoklic s svojimi bližnjimi naročite na:

– telefonski številki 01 4770 912 (Matej Peteh) ali elektronskem naslovu matej.peteh@dso-vic.si za enoto Bokalce

– telefonski številki 01 4770 516 (Blaž Bernik) ali elektronskem naslovu blaz.bernik@dso-vic.si za enoto Kolezija

 

Da ostanete zdravi, vam želi

ekipa DSO Ljubljana Vič – Rudnik