Epidemiološke razmere v enoti Bokalce – obvestilo 16. 11. 2021

Spoštovani svojci in prijatelji naših stanovalcev,

veseli smo, da se epidemične razmere v enoti Bokalce umirjajo. Na dan 16. 11. 2021 imamo v enoti Bokalce potrjeno okužbo s covidom-19 pri 4 zaposlenih in 2 okužbi pri stanovalcih, nobeden od naših stanovalcev zaradi Covid 19 ni v bolnišnici. Okužena stanovalca sta nameščena v rdeči coni. V domu vseskozi izvajamo vse potrebne ukrepe za preprečevanje širjenja okužbe. Po navodilih epidemiologinje in domske zdravnice izvajamo redna testiranja stanovalcev in zaposlenih. Vseskozi skrbno spremljamo zdravstveno stanje vseh stanovalcev in zaposlenih ter ob pojavu znakov, ki kažejo na covid-19, tudi ustrezno ravnamo.

Obiski potekajo ob upoštevanju vseh predpisanih ukrepov in izpolnjevanju pogoja PCT. Na obisk lahko prideta istočasno 2 zdravi osebi naenkrat, obisk ni omejen, morajo pa obiskovalci VES ČAS TRAJANJA OBISKA OBVEZNO uporabljati FFP2 obrazno masko in si razkuževati roke. Priporočamo vam, da s svojimi bližnjimi, če je le mogoče, čas raje preživite zunaj kot v zaprtih prostorih. Upoštevanje navedenih ukrepov nam omogoča, da ste lahko svojci v neposrednem stiku s svojimi bližnjimi in da je dom odprt za obiske. To naj nam bo vsem cilj, h kateremu stremimo. Prepričani smo, da si nobeden od nas ne želi popolnega zaprtja doma, saj bodo na ta način najbolj prikrajšani predvsem stanovalci.

V izjemnih primerih in ob vnaprejšnji najavi so mogoči tudi obiski v sivi in rdeči coni. Le- ti potekajo vsak dan med 8.30 in 16.00 uro. V domu bomo poskrbeli za ustrezno zaščito med obiskom, zato svojce prosimo za predhodno najavo obiska socialni službi doma na telefonsko številko 01 4770 604 (Branka Drobnič), branka.drobnic@dso-vic.si, 01 4770 912 (Matej Peteh), matej.peteh@dso-vic.si. Izhodi stanovalcev iz prostorov sive in rdeče cone žal niso mogoči.
Začasno ne obratuje kavarnica v domu, stanovalcem zopet omogočamo nakup sadja, cigaret in drugih priboljškov. S stanovalci bomo začasno izvajali le individualne storitve, prav tako se ne bomo zadrževali v skupinah.
Za vse informacije glede zdravstvenega stanja stanovalcev lahko svojci pokličete posamezno vodjo tima – diplomirano medicinsko sestro med 12.00 in 13.00 uro, in sicer za:
• pritličje, vključno s sivo in rdečo cono Katarino Bohanec, tel. št. 01 4770 669 ali pošljete elektronsko sporočilo na katarina.bohanec@dso-vic.si,
• 1. nadstropje Bredo Saje Zupanc, tel. št. 01 4770 721 ali pošljete elektronsko sporočilo na breda.saje-zupanc@dso-vic.si,
• 2. nadstropje Lauro Lazić, tel. št. 01 4770 665 ali pošljete elektronsko sporočilo na laura.lazic@dso-vic.si,
• 3. nadstropje Vesno Kukec na tel. št. 01 4770 709 ali pošljete elektronsko sporočilo na vesna.kukec@dso-vic.si,
• novo hišo Ivanko Benko na tel. št. 01 4770 666 ali pošlje elektronsko sporočilo na ivanka.benko@dso-vic.si.
Na elektronsko sporočilo vam bomo odgovorili v najkrajšem možnem času. Za videoklic s svojimi bližnjimi v sivi in rdeči coni se lahko naročite na telefonski številki 01 4770 912 (Matej Peteh) ali elektronskem naslovu matej.peteh@dso-vic.si.

Ponovno vas prosimo za sodelovanje in vas pozivamo, da v Dom prihajate samo, če ste popolnoma zdravi in niste bili v stiku z okuženimi osebami.

Da ostanete zdravi, vam želi
ekipa DSO Ljubljana Vič – Rudnik

Spoštovani svojci in prijatelji naših stanovalcev,

Spoštovani svojci in prijatelji naših stanovalcev,
sporočamo vam, da je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dne, 12. 11. 2021 na svoji spletni strani objavilo seznam prejemnikov sredstev v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za krepitev odpornosti izvajalcev institucionalnega varstva, upoštevajoč deinstitucionalizacijo, v okviru Operativnega programa evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi 15 »REACT EU – ESRR«. Na predmetnem razpisu smo uspešni kandidirali tudi v našem domu s projektom »Nadgradnja in obnova objektov Doma starejših občanov Ljubljana Vič – Rudnik – Enota Kolezija« v višini 6.333.461,70 €.
Navedeni projekt bomo v domu izvedli v dveh fazah, zaključen pa mora biti do 30. 6. 2023. V prvi fazi bomo adaptirali glavno jedilnico doma, uredili prezračevanje in ohlajevanje kuhinje in pralnice, postavili večnamenski montažni objekt na ravni strehi nad stavbo B ter nadvišali dvigalo v stavbi A. V drugi fazi bomo v celoti prenovili objekt A ter kotlovnico. Pri prenovi bomo v domu sledili novemu konceptu dela ter v stavbi A vzpostavili gospodinjske skupine, s katerimi bomo bivanje stanovalcem približali bivanju v skupnosti. V domu se zadnja leta vsebinsko že pripravljamo na takšen način dela.
Del projekta je tudi ureditev dodatne ambulante za splošnega zdravnika v prostorih doma. Na ta način nam bo izvajalec osnovne zdravstvene dejavnosti lažje zagotovil prisotnost zdravnika v domu.
Zaradi negotovih razmer v gradbeništvu in zaradi epidemičnih razmer nas čaka izjemno težko delo, vendar se bomo zaposleni v domu maksimalno potrudili, da projekt dokončamo v postavljenem roku. Verjamemo, da nam bo s skupnimi močmi, z usklajevanjem in sprotnim reševanjem nesporazumov to tudi uspelo. Pred dejanskim pričetkom projekta bomo obvestili vse stanovalce in svojce, ki jih projekt zadeva, ves čas izvedbe projekta pa vam bomo na voljo za pojasnila strokovni delavci in sodelavci vključno z direktorico doma.
V DSO Ljubljana Vič – Rudnik smo hvaležni odločevalcem, da so v našem projektu prepoznali potrebo po izboljšanju bivalnega standarda za stanovalce, izboljšanja delovnih pogojev za zaposlene, predvsem pa potrebo po vzpostavitvi ločenih poti in prostorov v primeru pojava okužb v domu.

Spoštovani svojci in prijatelji naših stanovalcev,

Spoštovani svojci in prijatelji naših stanovalcev,
na dan 8. 11. 2021 imamo v enoti Bokalce potrjeno okužbo s covidom-19 pri dveh zaposlenih in deset okužb pri stanovalcih. Okuženi stanovalci so nameščeni v rdeči coni, eden od stanovalcev je bil premeščen v splošno bolnišnico. V domu izvajamo vse potrebne ukrepe za preprečevanje širjenja okužbe. Po navodilih epidemiologinje in domske zdravnice izvajamo redna testiranja stanovalcev in zaposlenih. Vseskozi skrbno spremljamo zdravstveno stanje vseh stanovalcev in zaposlenih ter ob pojavu znakov, ki kažejo na covid-19, tudi ustrezno ravnamo.
Svojce vljudno prosimo, da prihajajo na obisk v sivo in rdečo cono le v izjemnih primerih. Za vse obiskovalce še vedno velja izpolnjevanje pogoja PCT. Obiski sive in rdeče cone bodo po predhodni najavi potekali med 8.30 in 16.00 uro vse dni v tednu. V domu bomo poskrbeli za ustrezno zaščito med obiskom, zato svojce prosimo za predhodno najavo obiska socialni službi doma na telefonsko številko 01 4770 633 (Mojca Mikolič), mojca.mikolic@dso-vic.si, 01 4770 604 (Branka Drobnič), branka.drobnic@dso-vic.si. Izhodi stanovalcev iz prostorov sive in rdeče cone žal ne bodo mogoči.
V preostalem delu doma obiski zaenkrat potekajo brez najave (2 zdravi osebi naenkrat brez omejitve trajanja obiska), vendar z uporabo mask FFP2 ter obveznim razkuževanjem rok. Ponovno obveščamo vse obiskovalce doma, da je uporaba FFP2 obraznih mask OBVEZNA VES ČAS TRAJANJA OBISKA. Priporočamo, da s svojimi bližnjimi, če je le mogoče, čas raje preživite zunaj kot v zaprtih prostorih. Začasno ne obratuje kavarnica v domu, stanovalcem zopet omogočamo nakup sadja, cigaret in drugih priboljškov. S stanovalci bomo začasno izvajali le individualne storitve, prav tako se ne bomo zadrževali v skupinah.
Za vse informacije glede zdravstvenega stanja stanovalcev lahko svojci pokličete posamezno vodjo tima – diplomirano medicinsko sestro med 12.00 in 13.00 uro, in sicer za:
• pritličje, vključno s sivo in rdečo cono Katarino Bohanec, tel. št. 01 4770 669 ali pošljete elektronsko sporočilo na katarina.bohanec@dso-vic.si,
• 1. nadstropje Bredo Saje Zupanc, tel. št. 01 4770 721 ali pošljete elektronsko sporočilo na breda.saje-zupanc@dso-vic.si,
• 2. nadstropje Lauro Lazić, tel. št. 01 4770 665 ali pošljete elektronsko sporočilo na laura.lazic@dso-vic.si,
• 3. nadstropje Vesno Kukec na tel. št. 01 4770 709 ali pošljete elektronsko sporočilo na vesna.kukec@dso-vic.si,
• novo hišo Ivanko Benko na tel. št. 01 4770 666 ali pošlje elektronsko sporočilo na ivanka.benko@dso-vic.si.
Na elektronsko sporočilo vam bomo odgovorili v najkrajšem možnem času. Za videoklic s svojimi bližnjimi v sivi in rdeči coni se lahko naročite na telefonski številki 01 4770 633 (Mojca Mikolič) ali elektronskem naslovu mojca.mikolic@dso-vic.si.
V domu delamo vse, kar je v naši moči, da zamejimo morebitno širjenje virusa ter omogočimo stanovalcem čim manj stresno preživljanje obdobja v sivi in rdeči coni.
Ponovno vas prosimo za sodelovanje in vas pozivamo, da v Dom prihajate samo, če ste popolnoma zdravi in niste bili v stiku z okuženimi osebami.


Da ostanete zdravi, vam želi
ekipa DSO Ljubljana Vič – Rudnik

Epidemiološke razmere v enoti Bokalce – obvestilo 29. 10. 2021

Spoštovani svojci in prijatelji naših stanovalcev,

na dan 29. 10. 2021 imamo v enoti Bokalce potrjeno eno okužbo s covidom-19 pri zaposlenih in dvanajst okužb pri stanovalcih. Ob upoštevanju potrjenega kriznega načrta smo v pritličju stare hiše organizirali rdečo in sivo cono. Nadaljujemo tudi z dodatnim razkuževanjem skupnih prostorov. Po navodilih epidemiologinje in domske zdravnice izvajamo testiranja stanovalcev in zaposlenih. Še naprej bomo skrbno spremljali zdravstveno stanje vseh stanovalcev in zaposlenih ter ob pojavu znakov, ki kažejo na covid-19, tudi ustrezno ravnali.

Svojce vljudno prosimo, da do vključno 5. 11. 2021 prihajajo na obisk v sivo in rdečo cono le v izjemnih primerih. Za vse obiskovalce še vedno velja izpolnjevanje pogoja PCT. Obiski sive in rdeče cone bodo po predhodni najavi potekali med 8.30 in 16.00 uro. V domu bomo poskrbeli za ustrezno zaščito med obiskom, zato svojce prosimo za predhodno najavo obiska socialni službi doma na telefonsko številko 01 4770 912 (Matej Peteh) med 8.00 in 14.00 uro ali na elektronski naslov matej.peteh@dso-vic.si ali na 01 4770 633 (Mojca Mikolič), mojca.mikolic@dso-vic.si, 01 4770 604 (Branka Drobnič), branka.drobnic@dso-vic.si. Izhodi stanovalcev iz prostorov sive in rdeče cone žal ne bodo mogoči.

V preostalem delu doma obiski zaenkrat potekajo brez najave, vendar z uporabo mask FFP2 ter obveznim razkuževanjem rok. Priporočamo, da s svojimi bližnjimi, če je le mogoče, čas raje preživite zunaj kot v zaprtih prostorih. Začasno ne obratuje kavarnica v domu, stanovalcem zopet omogočamo nakup sadja, cigaret in drugih priboljškov. S stanovalci bomo začasno izvajali le individualne storitve, prav tako se ne bomo zadrževali v skupinah.

Za vse informacije glede zdravstvenega stanja stanovalcev lahko svojci pokličete posamezno vodjo tima – diplomirano medicinsko sestro med 12.00 in 13.00 uro, in sicer za:

  • pritličje, vključno s sivo in rdečo cono Katarino Bohanec, tel. št. 01 4770 669 ali pošljete elektronsko sporočilo na katarina.bohanec@dso-vic.si,
  • 1. in 2. nadstropje Bredo Saje Zupanc, tel. št. 01 4770 721 ali pošljete elektronsko sporočilo na breda.saje-zupanc@dso-vic.si,
  • 3. nadstropje Vesno Kukec na tel. št. 01 4770 709 ali pošljete elektronsko sporočilo na vesna.kukec@dso-vic.si,
  • novo hišo Ivanko Benko na tel. št. 01 4770 666 ali pošlje elektronsko sporočilo na ivanka.benko@dso-vic.si.

Na elektronsko sporočilo vam bomo odgovorili v najkrajšem možnem času. Za videoklic s svojimi bližnjimi v sivi in rdeči coni se lahko naročite na telefonski številki 01 4770 912 (Matej Peteh) ali elektronskem naslovu matej.peteh@dso-vic.si.

 

V domu bomo naredili vse, kar je v naši moči, da zamejimo morebitno širjenje virusa ter omogočimo stanovalcem čim manj stresno preživljanje obdobja v sivi in rdeči coni.

Ponovno vas prosimo za sodelovanje in vas pozivamo, da v Dom prihajate samo, če ste popolnoma zdravi in niste bili v stiku z okuženimi osebami.

 

 

Da ostanete zdravi, vam želi
ekipa DSO Ljubljana Vič – Rudnik

Epidemiološke razmere v enoti Bokalce – obvestilo 19. 10. 2021

Spoštovani svojci in prijatelji naših stanovalcev,

 

na dan 19. 10. 2021 imamo v enoti Bokalce potrjene štiri okužbe s covidom-19 pri zaposlenih in eno pri stanovalcih.

 

Po navodilu območne epidemiologinje smo v tretjem nadstropju stare hiše za 14 dni (do vključno 28. 10. 2021) vzpostavili sivo cono, necepljeni stanovalci iz drugih nadstropij stare hiše so praviloma nameščeni v sivo cono v pritličju. Nemudoma smo začeli izvajati dodatno razkuževanje skupnih prostorov. Po navodilu epidemiologinje bomo prav tako izvedli testiranje vseh stanovalcev, ki niso preboleli covida-19 oziroma niso bili cepljeni. Vse zaposlene, ki ne izpolnjujejo pogoja PC (preboleli ali cepljeni), testiramo dvakrat tedensko. Še naprej bomo skrbno spremljali zdravstveno stanje vseh stanovalcev in zaposlenih ter ob pojavu znakov, ki kažejo na covid-19, tudi ustrezno ravnali.

 

Svojce vljudno prosimo, da do vključno 28. 10. 2021 prihajajo na obisk v sivo cono le v izjemnih primerih. Za vse obiskovalce še vedno velja izpolnjevanje pogoja PCT. Obiski bodo potekali od ponedeljka do petka med 8.30 in 16.00 uro. V domu bomo poskrbeli za ustrezno zaščito med obiskom, zato svojce prosimo za predhodno najavo obiska socialni službi doma na telefonsko številko 01 4770 912 (Matej Peteh) med 8.00 in 14.00 uro ali na elektronski naslov matej.peteh@dso-vic.si ali na 01 4770 633 (Mojca Mikolič), mojca.mikolic@dso-vic.si, 01 4770 604 (Branka Drobnič), branka.drobnic@dso-vic.si.

 

V domu, kjer ni sive cone, obiski zaenkrat potekajo brez najave, vendar z uporabo mask FFP2 ter obveznim razkuževanjem rok. Priporočamo, da s svojimi bližnjimi, če je le mogoče, čas raje preživite zunaj kot v zaprtih prostorih. Začasno ne bo obratovala kavarnica v domu, stanovalcem bomo zopet omogočili nakup sadja, cigaret in drugih priboljškov, s stanovalci bomo začasno izvajali le individualne storitve, prav tako se ne bomo zadrževali v skupinah.

 

Izhodi stanovalcev iz prostorov sive cone v naslednjih 14 dneh žal ne bodo mogoči. Stanovalcem bomo omogočili gibanje znotraj bivalnih enot v sivi coni, prav tako bodo lahko uporabljali teraso v bivalni enoti 3A.

 

Za vse informacije glede zdravstvenega stanja stanovalcev lahko svojci pokličete posamezno vodjo tima – diplomirano medicinsko sestro med 12.00 in 13.00 uro, in sicer za:

Na elektronsko sporočilo vam bomo odgovorili v najkrajšem možnem času.

 

Za videoklic s svojimi bližnjimi v sivi coni se lahko naročite na telefonski številki 01 4770 912 (Matej Peteh) ali elektronskem naslovu matej.peteh@dso-vic.si.

 

V domu bomo naredili vse, kar je v naši moči, da zamejimo morebitno širjenje virusa ter omogočimo stanovalcem čim manj stresno preživljanje obdobja v sivi coni.

 

Da ostanete zdravi, vam želi
ekipa DSO Ljubljana Vič – Rudnik

PROSTOVOLJNO DELO V Domu starejših občanov Ljubljana Vič – Rudnik

PROSTOVOLJNO DELO V Domu starejših občanov Ljubljana Vič – Rudnik

v sredo, 27. 10. 2021, ob 14. vas vabimo na uvodno usposabljanje za prostovoljce. Usposabljanje bomo imeli v DSO Ljubljana Vič – Rudnik, enota Bokalce, Cesta na Bokalce 51.
Prostovoljci se bodo zavezali, da bodo v obdobju enega leta opravili vsaj 24 ur prostovoljnega dela v enotah Bokalce ali Kolezija. Osnovni pogoji za udeležbo na usposabljanju so:
– motiviranost kandidatk/ov za delo s starejšimi ljudmi;
– izpolnjevanje pogoja PCT;
– sprejemanje vseh pogojev in pravil dela, ki jih bomo predstavili na usposabljanju.

DSO Ljubljana Vič – Rudnik je vpisan v Vpisnik prostovoljskih organizacij pri AJPES, zato imajo naši prostovoljci, ki so prejemniki denarne socialne pomoči, možnost prejemati višji znesek pomoči v obliki dodatka za aktivnost.
Kaj prostovoljci lahko delajo pri nas?
– Druženje in družabništvo z našimi stanovalci
– Sprehodi z našimi stanovalci
– Glasno branje knjig in časopisov stanovalcem
– Glasno branje nepomičnim stanovalcem
– Igranje družabnih iger s stanovalci
– Spremljanje stanovalcev po opravkih izven Doma
– Delo s skupino stanovalcev
– Spremljanje in usmerjanje stanovalcev z demenco (individualno delo).

Na uvodnem usposabljanju, ki bo trajalo eno uro, bomo kandidatom predstavili sledeče teme:
– Etika prostovoljnega dela
– Način dela in hišni red DSO Ljubljana Vič – Rudnik (socialna delavka)
– Posebnosti dela s starimi (delovna terapevtka in socialna delavka )
– Navodila fizioterapije (fizioterapevtka)
– Umivanje in razkuževanje rok (diplomirana medicinska sestra)
– Predstavitev administrativnega dela, mentorstvo in intervizija
– Vprašanja (udeleženci)

Po usposabljanju bomo določili tudi mentorje posameznim kandidatom in jih povabili k ureditvi potrebne dokumentacije. Pred začetkom dela morajo vsi kandidati opraviti individualni uvodni razgovor za prostovoljstvo.
Prosimo vas, da potrdite svojo udeležbo do ponedeljka, 25. 10. 2021 na: barbara.purkart@dso-vic.si 01 4770 603 ali na
matej.peteh@dso-vic.si 01 4770 912

VESELIMO SE SODELOVANJA Z VAMI!

OBVESTILO O PREVERJANJU PCT POGOJEV

Obvestilo o preverjanju PCT pogojev, 15. 9. 21.
Obveščamo vas, da v DSO Ljubljana Vič-Rudnik, v recepciji doma, v skladu z Odlokom o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev okužb z virusom SARS-CoV-2 (UL., št. 146/2021) izvajamo preverjanje in nadzor PCT pogoja za vse obiskovalce in vse druge osebe, ki vstopajo v dom ali na območje doma. Prosimo vas, da že pred vstopom v dom pripravite eno od sledečih dokazil:
– Dokazilo o negativnem testu PCR, ki ni starejše od 72 ur ali dokazilo o testiranju s HAG, ki ni starejše od 48 ur;
– Potrdilo o cepljenju;
– Dokazilo o prebolelosti, ki ni starejše od 180 dni.
Pogoji izpolnjevanja PCT veljajo tudi za stanovalce doma, ki dom zapustijo za 48 ur ali več in za vse zaposlene.
Zaposleni v recepciji bodo preverjanje PCT pogoja izvajali s skeniranjem QR kode z uporabo aplikacije za preverjanje EU digitalnih covid potrdil.

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje.

Da ostanete zdravi,
vam želi ekipa DSO Ljubljana Vič – Rudnik

OBVESTILO O PREVERJANJU PCT POGOJEV

OBVEŠČAMO VAS, DA V DSO LJUBLJANA VIČ-RUDNIK, V RECEPCIJI DOMA, V SKLADU Z ODLOKOM O NAČINU IZPOLNJEVANJA POGOJA PREBOLEVNOSTI, CEPLJENJA IN TESTIRANJA ZA ZAJEZITEV OKUŽB Z VIRUSOM SARS-CoV-2 (UL., št.142/2021), IZVAJAMO PREVERJANJE IN NADZOR PCT POGOJA ZA VSE OBISKOVALCE IN VSE DRUGE OSEBE, KI VSTOPAJO V DOM ALI NA OBMOČJE DOMA.
PROSIMO VAS, DA ŽE PRED VSTOPOM V DOM PRIPRAVITE ENO OD SLEDEČIH DOKAZIL:
– DOKAZILO O NEGATIVNEM TESTU PCR, KI NI STAREJŠE OD 72 UR ALI DOKAZILO O TESTIRANJU S HAG, KI NI STAREJŠE OD 48 UR;
– POTRDILO O CEPLJENJU;
– DOKAZILO O PREBOLELOSTI, KI NI STAREJŠE OD 240 DNI.
POGOJI IZPOLNJEVANJA PCT VELJAJO TUDI ZA VSE STANOVALCE DOMA, KI DOM ZAPUSTIJO ZA 48 UR ALI VEČ.

ZAPOSLENI BODO PREVERJANJE PCT POGOJA IZVAJALI S SKENIRANJEM QR KODE Z UPORABO APLIKACIJE ZA PREVERJANJE EU DIGITALNIH COVID POTRDIL.

DSO Ljubljana Vič-Rudnik

Obvestilo, 18. 6. 2021

Obvestilo, 18. 6. 2021
Spoštovani svojci in prijatelji stanovalcev,
obveščamo vas, da kljub temu, da je v državi epidemija preklicana, v Domu še vedno veljajo vsi zaščitni ukrepi povezani s preventivo pred širjenjem koronavirusa. Še vedno vas prosimo, da ob obisku znotraj Doma dosledno in pravilno nosite zaščitno kirurško masko ter si razkužujete roke. Prosimo vas, da se v času obiska znotraj Doma zadržujete samo pri svojem bližnjem in da do ostalih stanovalcev vzdržujete primerno razdaljo. Na obisk prihajajte le, če ste zdravi in niste bili v tveganem stiku z okuženo osebo.
Obiski znotraj doma (v sobah stanovalcev in v skupnih prostorih) so še vedno mogoči za eno zdravo osebo na stanovalca, izven doma (v parku in na terasi doma) pa omejitve glede števila oseb ni. Ostaja obveznost preverjanja zdravstvenega stanja vseh obiskovalcev, ki pridejo na obisk. V dvo- ali večposteljnih sobah je možen samo en obisk istočasno. Če se zgodi, da se na obisku srečata dva svojca, vas prosimo, da obisk izvedete izven sobe ali počakate, da se prvi obisk zaključi.
O morebitnih posebnostih glede obiskov stanovalcev (npr. praznovanje rojstnega dne …) se svojci individualno dogovorite v socialni službi Doma. Kljub zadovoljivi precepljenosti tako stanovalcev kot zaposlenih vas vseeno vabimo, da v stiku z ranljivimi skupinami, kamor spadajo tudi starejši ljudje, vsi ravnamo skrajno previdno in upoštevamo predpisane varnostne ukrepe.
Storitve v kavarnici so v skladu z veljavnim odlokom namenjene stanovalcem, zaposlenim doma in svojcem po pravilu PCT (preboleli, cepljeni ali testirani).
Cepljenje
V obeh enotah tekoče poteka cepljenje stanovalcev, ki so okužbo s COVID-19 že preboleli. Stanovalci in zaposleni, ki se še niso cepili proti koronavirusu, lahko svoje zanimanje za to sporočijo v obe ambulanti doma:
• enota Bokalce: Snežana Miletič, 01 4770 613, vsak delovni dan med 8. in 10. uro ali na elektronski naslov snezana.miletic@dso-vic.si
• enota Kolezija: Nataša Bečiragič, 01 4770 512, vsak delovni dan med 12. in 14. uro ali na elektronski naslov natasa.drevensek@dso-vic.si
Pred izvedbo cepljenja mora zaposleni, stanovalec oziroma njegov zakoniti zastopnik oziroma osebe, ki so sposobne odločanja o sebi in so dopolnile 18 let, v izključujočem vrstnem redu, kot ga določa Zakon o pacientovih pravicah, podati pisno soglasje. Soglasje se v primeru cepljenja proti koronavirusu poda ob prvem cepljenju in velja za oba odmerka cepiva.

Da ostanete zdravi,
vam želi ekipa DSO Ljubljana Vič – Rudnik

Obvestilo 16. 4. 2021

Spoštovani svojci in prijatelji stanovalcev,

za nami je 14-dnevno obdobje, ko smo se v enoti Bokalce ponovno srečali z okužbo tako pri stanovalcih kot zaposlenih. V tem času smo po navodilih epidemiologinje dvakrat tedensko testirali vse stanovalce, ki še niso preboleli COVID-19 oziroma niso bili cepljeni, ter vse stanovalce iz bivalne enote, kjer smo okužbo zaznali. V skladu z Odredbo o izvajanju posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za osebe, ki opravljajo zdravstveno dejavnost, smo dvakrat tedensko testirali tudi vse zaposlene, ki še niso preboleli COVID-19 oziroma še niso bili cepljeni.

Vsi rezultati navedenih testiranj so bili v tem obdobju negativni, zato bomo od 16. 4. 2021 dalje v skladu s priporočili ponovno začeli uporabljati manjšo stopnjo zaščite in prešli na testiranje zaposlenih enkrat tedensko. Oba stanovalca, ki sta bila okužena, bosta ponovno premeščena v svojo sobo.

Iskrena zahvala vsem svojcem, ki ste sprejeli in razumeli, da so v bivalni enoti z okužbo obiski mogoči le izjemoma in z uporabo ustrezne zaščitne opreme.

 

Novi sprejemi

Od 19. 4. 2021 dalje bomo ponovno začeli s sprejemanjem stanovalcev, ki niso cepljeni oziroma niso preboleli COVID-19, saj so se nam zaradi razjasnjene epidemiološke slike sprostile zmogljivosti v sivi coni, kamor navedene stanovalce pred namestitvijo v želeno sobo tudi namestimo. Vseskozi pa izvajamo sprejeme stanovalcev, ki so že preboleli COVID-19 ali so bili cepljeni, saj lahko te ob sprejemu namestimo v želeno sobo.

 

Cepljenje

V obeh enotah tekoče poteka cepljenje stanovalcev, ki so okužbo s COVID-19 preboleli konec prejšnjega leta. Stanovalci in zaposleni, ki se še niso cepili proti koronavirusu, lahko svoje zanimanje za to sporočijo v obe ambulanti doma:

  • enota Bokalce: Snežana Miletič, 01 4770 613, vsak delovni dan med 8. in 10. uro ali na elektronski naslov snezana.miletic@dso-vic.si
  • enota Kolezija: Nataša Bečiragič, 01 4770 512, vsak delovni dan med 12. in 14. uro ali na elektronski naslov natasa.drevensek@dso-vic.si

 

Pred izvedbo cepljenja mora zaposleni, stanovalec oziroma njegov zakoniti zastopnik oziroma osebe, ki so sposobne odločanja o sebi in so dopolnile 18 let, v izključujočem vrstnem redu, kot ga določa Zakon o pacientovih pravicah, podati pisno soglasje. Soglasje se v primeru cepljenja proti koronavirusu poda ob prvem cepljenju in velja za oba odmerka cepiva.

 

Da ostanete zdravi,

vam želi ekipa DSO Ljubljana Vič – Rudnik