Ponudba za najem prostora za pedikerske storitve v DSO Ljubljana Vič – Rudnik, enota Bokalce

V DSO Ljubljana Vič – Rudnik ponujamo prostor za izvajanje storitev pedikure od 1. 2. 2023 dalje, prvenstveno za stanovalce DSO Ljubljana Vič – Rudnik, enota Bokalce na naslovu Cesta na Bokalce 51, Ljubljana. Izvajalec mora biti vešč izvajanja medicinske pedikure zaradi zdravstvenih težav naših stanovalcev. Izvajalec mora poskrbeti za izvajanje ukrepov varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom zase in za svoje delavce in za varno delovno opremo, ki je njegova last v skladu s predpisi.
Urnik izvajanja pedikure je predvidoma ob ponedeljkih v dopoldanskem času oziroma po dogovoru glede na razpoložljivost prostora za izvajanje pedikure.
Ceno najema prostora najdete na spodnji povezavi https://www.dso-vic.si/galerije-slik/cenik-dodatnih-storitev pod postavko oddaja prostora za pedikerske storitve in oddajo prostora za pedikerske storitve z materialom.
Naročnik bo sklenil pogodbo z izvajalcem za obdobje koledarskega leta z možnostjo podaljšanja.
Vaše ponudbe posredujte na naslov DSO Ljubljana Vič – Rudnik, Cesta na Bokalce 51, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov bokalci@dso-vic.si do 1. 2. 2023.

Vesele praznike

Naj bodo prihajajoči decembrski dnevi priložnost za podarjanje sreče, svobode in duševnega miru najbližjim. Naj vam čarobne noči in praznični dnevi krepijo vero v dobro, pozitivno in v dobro sodelovanje ter reševanje skupnih izzivov. V prihajajočem letu naj vaše poti vodijo do uspeha.
Dragi stanovalci, v novem letu vam želimo predvsem zdravja, zadovoljstva, notranjega miru in veliko prijetnih trenutkov z vašimi bližnjimi.
Spoštovane sodelavke in spoštovani sodelavci, gremo skupaj naprej, dan po dan. V letu 2023 pa vsem želim, da pazimo nase, na svoje bližnje in ne pozabimo biti človek človeku. Skupaj smo močni in skupaj smo izjemen tim.
Vam, spoštovani svojci, pa se zahvaljujemo za vaše sodelovanje, podajanje predlogov in tudi pohvale, ki so vedno dobrodošle.

Želimo vam miren december ter vse dobro v letu 2023.

mag. Melita Zorec
direktorica

OBVESTILO, 22. 7. 2022

Vse obiskovalce in zaposlene obveščamo, da je NIJZ dne, 22. 7. 2022, izdalo nova priporočila za obvladovanje širjenja okužb s SARS-CoV-2. V prostorih domov za starejše občane je uporaba zaščitnih mask tipa IIR ali tipa FFP2/N95 nujna za vse, ki vstopajo v dom.

 V notranjih prostorih Doma ostaja omejitev obiskov na največ 2 zdrava obiskovalca sočasno.

 Prosimo vas, da na obisk k stanovalcem prihajate samo, če ste zdravi.

mag. Melita Zorec

direktorica

 

OBVESTILO, 15. 7. 2022

Vse obiskovalce in zaposlene obveščamo, da NIJZ od 15. 7. 2022, priporoča uporabo zaščitnih mask tipa IIR (oziroma zaščitne maske z višjo stopnjo zaščite glede na predvidene aktivnosti) za vse osebe, ki delajo v SVZ in za vse obiskovalce uporabnikov SVZ.

 Vse obiskovalce obveščamo, da je od danes, 15. 7. 2022 naprej v notranjih prostorih Doma omejitev obiskov na največ 2 zdrava obiskovalca sočasno.

Še vedno vas prosimo, da na obisk k stanovalcem prihajate samo, če ste zdravi.

mag. Melita Zorec

direktorica

 

OBVESTILO, 31.05.2022

Obveščamo vas, da je Vlada RS izdala Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (UL RS, št. 75/22 z dne 30. 5. 2022).

Prenehanje veljavnosti Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (UL RS, št. 68/22) posledično pomeni prenehanje veljavnosti vseh ukrepov, ki so bili sprejeti z namenom preprečevanja in obvladovanja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19. To med drugim pomeni, da maske niso več obvezne v zdravstvenih domovih, bolnišnicah in domovih za starejše.

Uporabo mask v zaprtih prostorih DSO in ob tesnih stikih vseeno priporočamo.

Vse obiskovalce še vedno prosimo, da na obisk k stanovalcem prihajajo samo, če so zdravi.

 

mag. Melita Zorec

direktorica

 

OBVESTILO, 13.05.2022

OBVESTILO, 13.05.2022


V skladu z Odlokom o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo Covid-19, ki ga je izdala Vlada RS na včerajšnji seji, se PCT pogoj v DSO popolnoma ukinja.

V Domu še vedno ostaja obvezna uporaba zaščitnih mask (tipa II ali IIR, tipaFFP2 ali FFP3) in ukrep obveznega razkuževanja rok.

Vse obiskovalce še vedno prosimo, da na obisk k stanovalcem prihajajo samo, če so zdravi.

Odlok bo v Uradnem listu Republike Slovenije predvidoma objavljen danes (tekom dneva), veljati pa začne naslednji dan po objavi v Uradnem listu.

 

mag. Melita Zorec
direktorica

Epidemiološke razmere v Domu – obvestilo 4. 5. 2022

Spoštovani svojci in prijatelji naših stanovalcev,

epidemiološke razmere v zunanjem okolju in v obeh enotah doma se umirjajo, ukrepi so se v zunanjem okolju po večini sprostili. Kljub boljši epidemiološki sliki bomo v domu v skladu z veljavno zakonodajo še vedno vsi deležniki (zaposleni, obiskovalci in stanovalci) do nadaljnjega uporabljali zaščitne obrazne maske, vzdrževali razdaljo, skrbeli za razkuževanje rok in površin, prezračevali prostore ter upoštevali pogoj PCT ob vstopu v dom.

Za vstop v dom je še vedno potrebno izpolnjevanje enega od pogojev PCT, in sicer:

 • dokazilo, da ste preboleli okužbo SARS-CoV-2 v obdobju, ki ni daljše od 180 dni,
 • dokazilo o cepljenju z dvema odmerkoma cepiva proizvajalcev; Biontech/Pfizer, Moderna, Sputnik, Sinopharm, AstraZeneca, oz. z enim odmerkom cepiva Janssen, v obdobju, ki ni daljše od 270 dni,
 • dokazilo o cepljenju s poživitvenim odmerkom, ki velja do nadaljnjega,
 • dokazilo o negativnem rezultatu testa HAG, ki ni starejši od 48 ur ali testa PCR, ki ni starejši od 72 ur od odvzema brisa.

 

Receptorji bodo v obeh enotah ob vstopu v dom preverjali izpolnjevanje pogojev PCT z aplikacijo oz. preverili priloženo potrdilo o veljavnem testu. Obiskovalci boste ob vsakem obisku tudi podpisali izjavo, da navedene pogoje izpolnjujete ter da v 10 dneh niste bili v stiku z nobeno osebo, ki je imela znake respiratorne okužbe oz. je bilo kasneje potrjeno, da je bila COVID 19 pozitivna.

Obiskovalec, ki pogoja PCT ne bo izpolnjeval, ne bo smel vstopiti v dom. Še vedno vam priporočamo da se kljub izpolnjevanju pogoja PCT neposredno pred vsakim odhodom na obisk samotestirate ali opravite hitri test.

Ponovno pozivamo vse svojce, da na obisk prihajate le, če ste res prepričani, da ste zdravi. Priporočamo vam, da za kontakt s svojim bližnjimi uporabite videoklic.

Pri obiskih ni več omejitev v številu obiskovalcev na stanovalca istočasno. Vsi obiskovalci pa morajo upoštevati vse predpisane ukrepe in izpolnjevati pogoj PCT. Obisk časovno ni omejen (razen v primeru ponovne vzpostavitve rdeče ali sive cone), morajo pa obiskovalci VES ČAS TRAJANJA OBISKA OBVEZNO uporabljati obrazno zaščitno masko in si razkuževati roke. Priporočamo vam, da s svojimi bližnjimi, če je le mogoče, čas raje preživite zunaj kot v zaprtih prostorih.

 

Da ostanete zdravi vam želi

Ekipa DSO Ljubljana Vič – Rudnik

Začenja se nadgradnja in obnova objektov DSO Ljubljana Vič-Rudnik, enota Kolezija

Dne 28. 2. 2022 je direktorica DSO Ljubljana Vič-Rudnik mag. Melita Zorec podpisala pogodbo s podjetjem Dema plus d.o.o., ki bo izvajalo težko pričakovano nadgradnjo in obnovo objektov DSO Ljubljana Vič-Rudnik, enota Kolezija. Projekt sofinancira Evropska Unija iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj oziroma iz pobude React-EU, ki se financira v okviru odziva EU na pandemijo COVID-19. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 15. prednostne osi REACT EU–ESRR »Spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije COVID-19 in priprava zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva«.

 

Enota Kolezija je bila zgrajena s samoprispevkom v začetku leta 1982, ko so za izvajanje storitev institucionalnega varstva veljali drugačni tehnični normativi in standardi. Bivalni pogoji 40 let kasneje niso več ustrezni, dotrajana pa sta tudi stavbno pohištvo in oprema. Zato smo resnično veseli, da smo uspeli na javnem razpisu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za krepitev odpornosti izvajalcev institucionalnega varstva, v okviru katerega nam je bilo odobreno sofinanciranje projekta v višini do 6.473.461,70 EUR.  S sredstvi evropske kohezijske politike bo sofinanciranih 97,84 odstotkov stroškov projekta, 2,16 odstotkov investicijskih sredstev pa bo Dom zagotovil iz lastnih virov.

 

Namen projekta je zagotoviti prijazno in varno bivalno okolje uporabnikom socialnih storitev v primeru izbruha epidemije koronavirusa ali drugih nalezljivih bolezni, deinstitucionalizacija ter odprava posledic krize v okviru pandemije Covid-19. Nadgradnja in obnova enote Kolezija bo omogočila varnejše, ustreznejše in sodobnejše bivalne pogoje stanovalcev, povečanje sanitarij oz. umestitev kopalnic v sobah, preureditev bivalnih sob in nekaterih skupnih prostorov ter spremembo namembnosti podstrehe v traktu A iz neizkoriščene v izkoriščeno podstreho z gospodinjsko skupino in bivalnimi sobami. Zagotovili bomo ločenost čistih in nečistih poti za preprečevanje širjenja okužb, vzpostavitev t. i. sivih in rdečih con ter infrastrukturo za izvajanje storitev v skupnosti. Z obnovo bomo poskrbeli tudi za energetsko sanacijo, posodobitev požarne varnosti, postavitev nove kotlovnice ter posodobitev klicnega sistema. Veselimo se, da se bomo z adaptacijo bivalnih prostorov v obstoječem objektu lahko približali nivoju četrte generacije arhitekture domov za starejše in tako omogočili varnejše, ustreznejše, bolj kakovostne in sodobnejše bivalne pogoje stanovalcem in lažje izpolnjevanje njihovih življenjskih in psihosocialnih potreb. Obnova prinaša tudi boljše pogoje za delo zaposlenih.

 

Obnova bo predvidoma trajala 17 mesecev, torej do 30. 6. 2023. Zavedamo se, da nadgradnja in obnova doma začasno prinašata dodatno obremenitev za stanovalce, svojce in zaposlene, vendar je obnova nujna in bo pomembno izboljšala bivalne pogoje.  Verjamemo, da bomo s skupnimi močmi, sprotnim reševanjem odprtih vprašanj, strpnostjo in razumevanjem uspešno izpeljati prepotreben projekt delne obnove enote Kolezija v dobro naših stanovalcev, svojcev in zaposlenih.  

 

mag. Melita Zorec, direktorica

Epidemiološke razmere v Domu – obvestilo 22. 2. 2022

Spoštovani svojci in prijatelji naših stanovalcev,

epidemiološke razmere v zunanjem okolju in v obeh enotah doma se umirjajo. Kljub boljši epidemiološki sliki bomo v domu v skladu z veljavno zakonodajo še vedno vsi deležniki (zaposleni, obiskovalci in stanovalci) do nadaljnjega uporabljali zaščitne obrazne FFP2 maske, vzdrževali razdaljo, skrbeli za razkuževanje rok in površin, prezračevali prostore ter upoštevali pogoj PCT ob vstopu v dom.

 

Za vstop v dom je še vedno potrebno izpolnjevanje enega od pogojev PCT, in sicer:

 • dokazilo, da ste preboleli okužbo SARS-CoV-2 v obdobju, ki ni daljše od 180 dni,
 • dokazilo o cepljenju z dvema odmerkoma cepiva proizvajalcev; Biontech/Pfizer, Moderna, Sputnik, Sinopharm, AstraZeneca, oz. z enim odmerkom cepiva Janssen, v obdobju, ki ni daljše od 270 dni,
 • dokazilo o cepljenju s poživitvenim odmerkom, ki velja do nadaljnjega,
 • dokazilo o negativnem rezultatu testa HAG, ki ni starejši od 48 ur ali testa PCR, ki ni starejši od 72 ur od odvzema brisa.

 

Receptorji bodo v obeh enotah ob vstopu v dom preverjali izpolnjevanje pogojev PCT z aplikacijo oz. preverili priloženo potrdilo o veljavnem testu. Obiskovalci boste ob vsakem obisku tudi podpisali izjavo, da navedene pogoje izpolnjujete ter da v 10 dneh niste bili v stiku z nobeno osebo, ki je imela znake respiratorne okužbe oz. je bilo kasneje potrjeno, da je bila COVID 19 pozitivna.

Obiskovalec, ki pogoja PCT ne bo izpolnjeval, ne bo smel vstopiti v dom.

 

Še vedno pa vam priporočamo da se kljub izpolnjevanju pogoja PCT neposredno pred vsakim odhodom na obisk samotestirate ali opravite hitri test.

 

Ponovno pozivamo vse svojce, da na obisk prihajate le, če je to nujno potrebno in če ste res prepričani, da ste zdravi. Odsvetujemo obiske oseb, ki so mlajše od 18 let. Priporočamo vam, da za kontakt s svojim bližnjimi uporabite videoklic.

 

Obiski so še vedno omejeni na eno zdravo osebo na stanovalca istočasno. Vsi obiskovalci morajo upoštevati vse predpisane ukrepe in izpolnjevati pogoj PCT. Obisk zaenkrat časovno ni omejen (razen v primeru ponovne vzpostavitve rdeče ali sive cone), morajo pa obiskovalci VES ČAS TRAJANJA OBISKA OBVEZNO uporabljati FFP2 obrazno masko in si razkuževati roke. Priporočamo vam, da s svojimi bližnjimi, če je le mogoče, čas raje preživite zunaj kot v zaprtih prostorih.

Prostočasne aktivnosti za stanovalce vseskozi potekajo individualno in v manjših skupinah. Vsi pa se že veselimo daljših toplih dni, ko bomo posamezne aktivnosti za večje število stanovalcev lahko izvedli na zunanjih površinah doma.

 

V domu smo ponosni, da smo ob okužbah v zadnjem mesecu vseskozi zagotavljali obiske našim stanovalcem ne glede na to, v kateri coni so bivali. Iskrena hvala vsem svojcem za predloge, napotke in spoštovanje predpisanih ukrepov. Skupaj z vami, spoštovani svojci, smo stanovalcem omogočali prepotrebne socialne stike.

 

Da ostanete zdravi vam želi

Ekipa DSO Ljubljana Vič – Rudnik

Epidemiološke razmere v Domu – obvestilo 31. 1. 2022

Spoštovani svojci in prijatelji naših stanovalcev,

 

Za zagotavljanje oskrbe naših stanovalcev in v izogib zaprtju doma je ključno dobro sodelovanje in sprotna komunikacija med zaposlenimi in svojci. V zadnjem letu smo bili pri tem uspešni, za kar se vam zahvaljujemo.

Obveščamo vas, da morate obiskovalci od 1. 2. 2022 dalje za vstop v dom izpolnjevati enega od pogojev PCT, in sicer:

 • dokazilo, da ste preboleli okužbo SARS-CoV-2 v obdobju, ki ni daljše od 180 dni,
 • dokazilo o cepljenju z dvema odmerkoma cepiva proizvajalcev; Biontech/Pfizer, Moderna, Sputnik, Sinopharm, AstraZeneca, oz. z enim odmerkom cepiva Janssen, v obdobju, ki ni daljše od 270 dni,
 • dokazilo o cepljenju s poživitvenim odmerkom, ki velja do nadaljnjega,
 • dokazilo o negativnem rezultatu testa HAG, ki ni starejši od 24 ur ali testa PCR, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa.

 

Receptorji bodo v obeh enotah ob vstopu v dom preverjali izpolnjevanje pogojev PCT z aplikacijo oz. preverili priloženo potrdilo o veljavnem testu. Obiskovalci boste ob vsakem obisku tudi podpisali izjavo, da navedene pogoje izpolnjujete ter da v 14 dneh niste bili v stiku z nobeno osebo, ki je imela znake respiratorne okužbe oz. je bilo kasneje potrjeno, da je bila COVID 19 pozitivna oz. zoper vas ni bila odrejena karantena oz. niste bili v tesnem stiku z osebo, zoper katero je bila odrejena karantena. Obiskovalec, ki pogoja PCT ne bo izpolnjeval, ne bo smel vstopiti v dom.

Še vedno pa vam priporočamo da se kljub izpolnjevanju pogoja PCT neposredno pred vsakim odhodom na obisk samotestirate ali opravite hitri test.

Ponovno pozivamo vse svojce, da na obisk prihajate le, če je to nujno potrebno in če ste res prepričani, da ste zdravi. Odsvetujemo obiske oseb, ki so mlajše od 18 let. Priporočamo vam, da za kontakt s svojim bližnjimi uporabite videoklic.

 

Obiski so še vedno omejeni na eno zdravo osebo na stanovalca istočasno. Vsi obiskovalci morajo upoštevati vse predpisane ukrepe in izpolnjevati pogoj PCT. Obisk zaenkrat časovno ni omejen (razen v sivi in rdeči coni, kjer velja omejitev 30 minut), morajo pa obiskovalci VES ČAS TRAJANJA OBISKA OBVEZNO uporabljati FFP2 obrazno masko in si razkuževati roke. Priporočamo vam, da s svojimi bližnjimi, če je le mogoče, čas raje preživite zunaj kot v zaprtih prostorih.

 

Da ostanete zdravi vam želi

ekipa DSO Ljubljana Vič – Rudnik