V vzorcu ni bilo najdenih legionel

Obveščamo vas, da smo danes, 18. 3. 2024, prejeli težko pričakovane rezultate vzorčenja vode. Obveščamo vas, da v vzorcu ni bilo najdenih legionel.

V Domu bomo tako prenehali izvajati sekundarne preventivne ukrepe. V kopalnice bomo ponovno namestili ročke za tuš in za uporabo odprli kopalnico v bivalni enoti 2B, ki je bila sedaj zaprta.

Vse ostale sistemske preventivne ukrepe, bomo v skladu s Programom obvladovanja bolnišničnih okužb (POBO), v okviru katerega izvajamo splošne preventivne ukrepe (zagotavljanje ustrezne temperature hladne in tople vode, skrb za napeljavo z rednim izpiranjem pip, enkrat tedensko pregrevanje vode, zagotavljanje zdravstvene ustreznosti vode z ustreznim vzorčenjem …)  izvajali še naprej.
[…]

Pojasnilo doma v zvezi s pojavom legionele

V DSO Ljubljana Vič – Rudnik imamo področje ravnanja z legionelami v vodovodnem omrežju urejeno v Programu obvladovanja bolnišničnih okužb (POBO), v okviru katerega izvajamo splošne preventivne ukrepe (zagotavljanje ustrezne temperature hladne in tople vode, skrb za napeljavo z rednim izpiranjem pip, enkrat tedensko pregrevanje vode, zagotavljanje zdravstvene ustreznosti vode z ustreznim vzorčenjem…) in sekundarno preventivo v skladu z navodili NIJZ.
[…]