V DSO Ljubljana Vič – Rudnik imamo področje ravnanja z legionelami v vodovodnem omrežju urejeno v Programu obvladovanja bolnišničnih okužb (POBO), v okviru katerega izvajamo splošne preventivne ukrepe (zagotavljanje ustrezne temperature hladne in tople vode, skrb za napeljavo z rednim izpiranjem pip, enkrat tedensko pregrevanje vode, zagotavljanje zdravstvene ustreznosti vode z ustreznim vzorčenjem…) in sekundarno preventivo v skladu z navodili NIJZ.

NIJZ nas je februarja 2024 obvestil, da so v bolnišnici v urinu dveh naših stanovalk enote Bokalce našli sledi legionele. V sodelovanju z NIJZ smo nemudoma izvedli vse ukrepe v skladu s POBO (zaprli dve kopalnici za uporabo, začasno odstranili ročke za tuširanje v vseh kopalnicah, pričeli s pregrevanjem in točenjem vode). NIJZ je tudi odredil vzorčenje vode, s katerim so v vodovodnem omrežju v zelo majhnem vzorcu ugotovili obstoj legionele spp, ki ni pneumophila.

Obe stanovalki, pri katerih je bila v februarju potrjena legionela, sta v našem domu prejeli ustrezno zdravstveno oskrbo in nimata več znakov okužbe. Z njunimi svojci smo v stiku.

Vzorčenje v novi hiši je pokazalo, da v vodovodnem sistemu ni prisotnosti legionele, tako da dodatni ukrepi niso več potrebni. Rezultate dodatnega vzorčenja vode v stari hiši pa pričakujemo kmalu.

Danes nas je obiskal tudi Zdravstveni inšpektorat RS, ki smo ga o izvedenih ukrepih sproti obveščali. V rednem inšpekcijskem pregledu niso odkrili nepravilnosti.

NIJZ, Zdravstvenemu inšpektoratu RS, Nacionalnemu laboratoriju za zdravje, okolje in hrano, Ministrstvu za solidarno prihodnost RS ter našim sodelavcem in stanovalcem se zahvaljujemo za pomoč, podporo in sodelovanje.