27. 10. 2020 Obvestilo o stanju v enoti Kolezija

27. 10. 2020 Obvestilo o stanju v enoti Kolezija

Spoštovani svojci in prijatelji naših stanovalcev,

v ponedeljek, 26. 10. 2020, smo v skladu z navodili epidemiološke službe v bivalni enoti D testirali 36 stanovalcev ter v bivalnih enotah A in C 4 stanovalce. Test je bil pozitiven pri 10 stanovalcih iz bivalne enote D. Prav tako je pozitiven na koronavirus še en zaposleni, ki je bil nazadnje na delu in v stiku s stanovalci 12. 10. 2020. Trenutno imamo tako potrjeno okužbo s koronavirusom pri 19 stanovalcih in 9 zaposlenih.

Po navodilu epidemiološke službe bomo vse stanovalce, ki so bili testirani v nedeljo, 25. 10. 2020, in vse stanovalce iz bivalne enote D, ki so bili testirani v ponedeljek, 26. 10. 2020, in so bili rezultati njihovih testov negativni, ponovno testirali v ponedeljek, 2. 11. 2020. Do takrat bomo vsem stanovalcem vso potrebno oskrbo in zdravstveno nego še vedno nudili v sobah, prav tako bomo pozorno opazovali zdravstveno stanje tako stanovalcev kot zaposlenih.

Večina stanovalcev, ki so pozitivi na koronavirus, biva v bivalni enoti D, zato bomo v pritličju te enote uredili prostore rdeče cone. O morebitnih selitvah se bomo s stanovalci pogovorili, jim razložili trenutno stanje ter o dogovorih obvestili tudi svojce. Zavedamo se, da so sobe stanovalcev njihov dom, zato bomo po najboljših močeh upoštevali želje stanovalcev. Le s skupnim sodelovanjem in upoštevanjem vseh potrebnih ukrepov bomo začasne preselitve lahko omejili na čim krajši čas.

Vsi stanovalci se zaenkrat počutijo dobro in imajo le blage simptome bolezni. Za primer morebitnega poslabšanja zdravstvenega stanja stanovalcev smo najeli tudi dva dodatna koncentratorja kisika.

Pri družbi Telekom urejamo tudi dodaten telefon za izvajanje videoklicev, da boste lahko svojci v stiku s svojimi najdražjimi. Vabimo vas, da videoklice naročite po ustaljenih poteh.

Razmere, s katerimi se srečujemo, so težke, vendar vemo, da bodo minile. Zaposleni bomo naredili vse, da bo za stanovalce in tudi vas, svojce, čim manj neprijetno. Svojce in vse, ki prihajate v stik z našimi stanovalci, prosimo za razumevanje in pomoč pri izvajanju ukrepov, da bodo trenutne razmere trajale čim krajši čas.

Za vsa vaša vprašanja smo dosegljivi na tel. št. 01 4770 518 (Lidija Glivar), 01 4770 516 (Blaž Bernik), 01 4770 515 (Vili Dolenc) in 01 4770 601 (mag. Melita Zorec).

Da ostanete zdravi,
vam želi ekipa DSO Ljubljana Vič – Rudnik