Spoštovani svojci in vsi, ki vam je mar za naše stanovalce!

06.04.2020

Spoštovani svojci in vsi, ki vam je mar za naše stanovalce!

Vstopili smo v peti teden, ko je naš dom popolnoma zaprt za obiske. Trenutna kriza od nas zahteva nadčloveške napore, saj delamo vse, kar je v naši moči, da čim bolje zaščitimo svoje stanovalce in zaposlene ter preprečimo širjenje koronavirusa.

Zelo skrbno upoštevamo vsa navodila in strokovne smernice resornega ministrstva, Ministrstva za zdravje, Nacionalnega inštituta za javno zdravje in Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. Zaposlenim ob prihodu na delo in odhodu z dela merimo telesno temperaturo, skrbimo za higieno rok in razkuževanje, skrbimo za čim bolj stalne delovne time po posameznih bivalnih enotah in zaposlene periodično poučujemo o uporabi osebne varovalne opreme. Vsi zaposleni, ki prihajajo v stik s stanovalci, uporabljajo ustrezno zaščitno opremo in v procesu dela nosijo zaščitne maske. V medsebojnih stikih – kolikor je le mogoče – vzdržujemo osebno razdaljo, v primeru znakov na okužbo z virusom COVID-19 pa zaposlene nemudoma napotimo na odvzem brisa in v samoizolacijo.

V domu smo v skladu z navodili Ministrstva za zdravje že pred prvo potrjeno okužbo pripravili prostore za izolacijo manjšega števila stanovalcev. Delovni proces v teh prostorih vedno izvajajo isti zaposleni, ki so tudi ločeni od ostalih zaposlenih. Prostore izolacije so si na našo pobudo ogledali strokovnjaki hospitalne higiene in sanitarnega inženirstva iz UKC Ljubljana in nas pohvalili, da smo prostore, vezane na izolacijo, dobro razporedili. Pohvalili so tudi potek dela, ločitev čistih in nečistih poti, uporabo osebne zaščitne opreme …

Pri pridobivanju virov (kadrovskih, materialnih) zelo dobro sodelujemo s koordinatorjem za COVID-19 za ljubljansko regijo, s katerim smo dnevno v stiku, v tem tednu pa nam bodo na pomoč prišli prvi dodatni zaposleni iz UKC Ljubljana. V teh dneh imamo večino časa v domu še tri zdravnice iz ZD Ljubljana Vič-Rudnik. Redno sodelujemo z epidemiologinjo in upoštevamo vsa njena navodila. O spremembah v domu redno poročamo Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje. Želimo se zahvaliti vsem naštetim! Prav tako se zahvaljujem Civilni zaščiti MOL ter županu in njegovi ekipi, Slovenski filantropiji, ki dnevno usklajuje prevoze, da precejšnje število naših zaposlenih lahko pride na delo. Z njihovo pomočjo naš delovni proces lahko teče tako, da stanovalcem zagotavljamo varno zdravstveno nego in oskrbo.

Od 17. 3. 2020 imamo v domu potrjeno okužbo na COVID-19 pri stanovalcih in zaposlenih, in sicer je na današnji dan ta potrjena pri 13 stanovalcih in 4 zaposlenih. Pri večini stanovalcev se bolezen izraža v milejši obliki (povišana telesna temperatura). Le eden stanovalec v tem trenutku potrebuje dodatno zdravstveno oskrbo v domu. Zdravljenje bolnikov izvajata domski zdravnici v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki iz UKC Ljubljana. Vsi okuženi zaposleni so doma v samoizolaciji in se počutijo dobro ter komaj čakajo, da se zopet vrnejo na delo.

Kljub temu, da so stanovalci v samoizolaciji, jih ob lepem vremenu še vedno peljemo na svež zrak, skuhamo kavo, priskrbimo priboljške, če to želijo, omogočimo videoklice z njihovimi bližnjimi ali jim na željo svojcev zapojemo kakšno pesmico. Redno jim zagotavljamo raznovrstno in zdravstvenemu stanju primerno prehrano in napitke, zdravnica pa je vsem predpisala dovoljene odmerke vitamina D. Vseskozi budno spremljamo zdravstveno stanje vseh stanovalcev in ob morebitnih znakih okužbe z virusom COVID-19 nemudoma ukrepamo tako, da stanovalcu odvzamemo bris, ta pa do izvida počaka v ločenih prostorih. Stanovalci trenutno stanje sprejemajo z razumevanjem, občasno se pošalijo, da smo zaposleni sedaj, ko nosimo zaščitne maske, videti kot maškare in da bo pust letos očitno trajal dalj časa kot pa samo en dan.

Zagotavljamo vam, da vse svojce o kakršnemkoli poslabšanju stanja nemudoma individualno obvestimo po ustaljenih poteh. Če kdo od svojcev želi izvedeti še več informacij o počutju in zdravstvenem stanju svojega sorodnika, naj nas kontaktira enkrat dnevno po ustaljenih poteh in podali mu bomo vse informacije o sorodniku.

Zaščitno opremo prejemamo iz državnih rezerv ali jo sami kupujemo na trgu. Se pa še vedno najdejo podjetja in posamezniki, ki nam potrebno opremo tudi darujejo, za kar smo neizmerno hvaležni in se jim zahvaljujemo.

V skladu z navodili Ministrstva za zdravje od 25. 3. 2020 dalje žal ne smemo sprejemati nobenih paketov za svoje stanovalce. Ponovno pozivamo vse svojce, ki še vedno poskušajo na skrivaj prinašati stvari stanovalcem, da s tovrstnim ravnanjem prenehajo, saj na ta način ogrožajo stanovalce in zaposlene ter nenazadnje tudi sebe. Ker do tovrstnih poskusov še vedno prihaja, smo najeli varnostno službo, ki skrbi, da do vnosov stvari v dom ne prihaja več.

V zadnjem tednu nas je poklicalo precejšnje število svojcev in želelo nasvet glede odhoda njihovih bližnjih v domače okolje. Nekateri ste poročali tudi o pritiskih okolice, da bi to morali storiti, češ da v domu v tem trenutku ni več varno. Vsekakor ste svojci pred težko odločitvijo, kaj v danem trenutku storiti. V domu vam glede tega žal ne moremo svetovati, seznanimo vas lahko edino z vsemi tveganji, na katera morate biti pri odhodu vašega bližnjega v domače okolje pozorni. Pozorni morate biti, da bo imel vaš bližnji čim manj socialnih stikov z različnimi ljudmi in da se z odhodom domov strinja, saj se v dom ne bo mogel vrniti, dokler ne bo preklica epidemije in preklica prepovedi obiskov. Prav tako ne bo mogel obiskati domske zdravnice, ki v okviru svojega delovanja ne opravlja hišnih obiskov.

Trenutna situacija ni rožnata in ne vemo, koliko časa bo trajala, vemo pa, da jo bo enkrat konec. Vabimo vas, da jo preživite v skrbi zase in se vam istočasno zahvaljujemo za vse spodbudne besede in predloge, ki nam jih pošiljate, za sodelovanje pri pridobivanju zaščitne opreme in drugih virov, za vašo potrpežljivost in razumevanje danih razmer. Tudi vaša izražena skrb za vaše bližnje nam daje dodatno moč, da v teh težkih časih zdržimo in še vedno dostojno poskrbimo za stanovalce.

Želimo vam čim bolj mirne in zdrave praznike. Veselimo se dneva, ko se bomo lahko ponovno osebno srečali.

Ekipa DSO Ljubljana Vič – Rudnik