3. 11. 2020 Razmere v DSO Ljubljana Vič – Rudnik

3. 11. 2020
Razmere v DSO Ljubljana Vič – Rudnik

Spoštovani svojci in prijatelji naših stanovalcev,
v državi in tudi Mestni občini Ljubljana še vedno beležimo velik porast okužb s koronavirusom. Obe enoti DSO Ljubljana Vič – Rudnik v skladu s Sklepom o omejitvi obiskov zato predvidoma do 19. 11. 2020 ostajata zaprti za obiske. Izjemoma so dovoljeni le obiski umirajočih stanovalcev na način ena zdrava oseba naenkrat, obisk traja do 15 minut. Dnevnega varstva zaenkrat ne izvajamo.

V ponedeljek, 2. 11. 2020, smo v skladu z navodili epidemiološke službe v enoti Kolezija v bivalni enoti D ponovno testirali 32 stanovalcev ter v bivalnih enotah A in C 8 stanovalcev. Test je bil pozitiven pri 3 stanovalcih iz bivalne enote D. Ponovno smo testirali tudi 12 zaposlenih, test je bil pozitiven le pri eni zaposleni. Vsi pozitivni zaposleni so v domačem okolju, kjer okrevajo in se zaenkrat dobro počutijo. Trenutno imamo tako potrjeno okužbo s koronavirusom pri 24 stanovalcih in 12 zaposlenih, štirje zaposleni so ozdraveli in so se že vrnili na delo.
V splošni bolnišnici so nameščeni trije stanovalci, ki imajo potrjeno koronavirusno bolezen 19. Vsi ostali stanovalci s koronavirusno boleznijo 19 domujejo v rdeči coni v pritličju bivalne enote D. Po dognanjih stroke in tudi naših izkušnjah je pričakovati porast števila okuženih stanovalcev pri tistih stanovalcih bivalne enote D, ki so bili v tesnem tveganem stiku z okuženimi sostanovalci.
Zdravstveno stanje in počutje vseh stanovalcev dnevno spremljamo in svojce o spremembah tudi sproti obveščamo. Odvzem brisov in pogostost jemanja brisov določa epidemiologinja.
Ker se zavedamo, da so trenutne razmere zelo stresne za stanovalce, jim poskušamo čim bolj olajšati bivanje. Fizioterapevtki in delovna terapevtka se vključujejo v hranjenje in druga opravila v bivalnih enotah A in C, stanovalce razvajamo z različnimi priboljški, sadjem in napitki. Stanovalce, ki zmorejo sedeti na invalidskem vozičku, posedamo in jim omogočimo, da so pri oknu ter lahko zunanje okolje opazujejo skozi okno. Socialni delavci, javni delavci in prostovoljci Slovenske filantropije vzdržujejo stike med stanovalci in njihovimi svojci, četudi virtualno. Hvaležni smo, da skupaj zmoremo in da kljub težkim razmeram prepoznamo, kaj si naši stanovalci želijo in to potem skupaj naredimo.

Hvaležni pa smo tudi vsem zunanjim sodelavcem, ki so nam priskočili na pomoč. Trenutno nam pomoč pri izvajanju skrbi za stanovalce nudijo študenti medicine in zdravstvene nege, za 2 smo s pomočjo Mestne občine Ljubljana uredili tudi bivanje, in štiri redovnice, ki s svojim toplim pristopom in iznajdljivostjo polepšajo dan našim stanovalcem. Veliko prostovoljcev Slovenske filantropije izvaja pomoč pri vzdrževanju stikov, deli hrano in z drugimi opravili skrbi za dnevno počutje naših stanovalcev. Dobre misli nam pošiljate tudi vi, svojci, in nas spodbujate v skrbi za naše stanovalce. Na zaposlene, ki delajo v težkih razmerah, pa so se spomnili tudi sodelavci iz enote Bokalce ter jim s poslanimi priboljški in pozitivnimi željami, da se stvari kmalu umirijo, vsaj malo olajšali vsakodnevno delo.

Iskrena zahvala Slovenski filantropiji, Slovenski škofovski konferenci, Zbornici – Zvezi in Društvu študentov medicine, ki so nam s prostovoljci priskočili na pomoč. Iskrena zahvala tudi Mestni občini Ljubljana in županu, ki je prepoznal našo stisko, ko smo mrzlično iskali bivanje za študente. Iskrena zahvala tudi obema epidemiologinjama dr. Lamovšek in dr. Jordan, ki sta dosegljivi za naša vprašanja in nas usmerjata pri jemanju brisov ter ostalih zdravstvenih aktivnostih. Nenazadnje pa ne bi zmogli brez izjemne domske zdravnice dr. Nevenke Oblak ter zaposlenih in njihovih vodij, ki skupno iščejo rešitve, kako krmariti med usklajevanjem želja stanovalcev, svojcev in zaposlenih ter zakonskimi možnostmi.

Ker so obiski stanovalcev in njihovi izhodi v obeh enotah še vedno omejeni, vas naprošamo še za malo strpnosti. Ko se bodo razmere umirile, bomo tudi v enoti Kolezija omogočili obiske »na daljavo« – s pogovori z balkona, teras ali skozi okna – in seveda nadaljevali z individualnimi dejavnostmi ter želenimi sprehodi po domskem vrtu. Vsi si močno želimo, da ta čas kmalu pride. V enoti Bokalce pa svojce prosimo, da svoje bližnje pozdravite le prek balkonov in teras ali skozi okno. Prav tako vas prosimo, da morebitne želene priboljške prinašate le na recepcijo (v enoti Kolezija po dogovorjenem urniku pred recepcijo), in obljubimo vam, da jih bomo stanovalcem dostavili takoj, ko bo mogoče.

Kot pogosto želimo v teh dneh, vas tudi tokrat pozdravljamo z željo

da ostanete zdravi.
Ekipa DSO Ljubljana Vič – Rudnik