1. 12. 2020 Razmere v DSO Ljubljana Vič – Rudnik

1.12.2020 V pričakovanju prižiga lučk in darov prvega dobrega decembrskega moža

 

Spoštovani svojci in prijatelji naših stanovalcev,

 

Vstopili smo v praznični december. V čas, ko razmišljamo o tem, kaj smo dobrega naredili v preteklih mesecih in kaj si bomo lepega zaželeli za v prihodnje. V domu smo v preteklih mesecih skrbeli za stanovalce po naših najboljših močeh, jim stali ob strani, jih spodbujali in jih bodrili. Vsi v domu si želimo predvsem zdravja in normalizacije življenja, želimo si, da se v naš dom vrne vsakdanji vrvež in želimo si, da bo naš dom zopet dom, v katerem se bodo stanovalci počutili domače, šli na obisk drug drugemu, spili kavico v kavarnici, se družili na različnih aktivnostih. Upamo in želimo si, da se naše želje uresničijo.

 

Praznični december bomo v obeh enotah začeli s prižigom lučk na Miklavžev večer, v nedeljo bo stanovalce s skromno pozornostjo obdaroval Miklavž. Temu bodo sledile okrasitve, tokrat prvenstveno zunaj hiše. V ta namen bomo na krožnem prometu v enoti Bokalce postavili božično jelko, ki jo bodo lahko stanovalci opazovali skozi okna. V enoti Kolezija smo skupne prostore bivalnih enot letos bolj skromno okrasili z okraski, večjo pozornost bomo pa namenili okraševanju dreves pred vhodom, na vrtu in po okolici enote Kolezija. Ob vhodu bomo postavili in okrasili novoletno jelko.  Tudi na glavnem hodniku recepcije bomo postavili novoletno jelko. Po hodnikih bivalne enote nova hiša bomo pričeli s predvajanjem glasbe, po drugih bivalnih enotah sivih in rdečih con bomo stanovalcem preko tabličnih računalnikov predvajali pesmi, kratke zgodbe …, skratka tisto, kar si bodo stanovalci zaželeli. V okviru skrinjice želja bomo stanovalcem v največji možni meri poskušali uresničiti njihove želje.

 

Spodbuden je tudi podatek, da na današnji dan beležimo že več takšnih zaposlenih, ki so preboleli koronavirusno bolezen in so se vrnili nazaj na delo kot okuženih zaposlenih. Z nami še vedno vztrajajo prostovoljci OZ Rdečega križa Ljubljana, Slovenske filantropije, redovnice, za kar smo jim zelo hvaležni.

V enoti Kolezija imamo na današnji dan okuženih 13 % stanovalcev, medtem ko podatek v enoti Bokalce v primerjavi s prejšnjim tednom ni tako vzpodbuden, saj je okuženih 34 % stanovalcev. Posamezne okužbe so se pojavile tudi v bivalni enoti tretjega nadstropja, ki je od 28. 11. 2020 dalje v celoti siva cona. Stanovalci, pri katerih je s testom potrjen Covid-19, so preseljeni v rdečo cono v bivalni enoti nova hiša.

 

V obeh enotah doma je ozdravelo že 69 stanovalcev in 54 zaposlenih. 2. 12. 2020 bomo kontrolno ponovno testirali vse stanovalce v bivalni enoti tretjega nadstropja in v četrtek, 3. 12. 2020 še stanovalce v bivalni enoti nova hiša, 30. 11. 2020 pa smo izvedli kontrolne brise v bivalni enoti drugega nadstropja. V drugem nadstropju je bil 8 stanovalcev in 1 zaposlena pozitivnih na Covid-19.

Potek bolezni je pri stanovalcih po večini le z blagimi simptomi. Pri nekaterih stanovalcih se po določenem času bolezen pojavi v težji obliki. Za ustrezno zdravstveno obravnavo poskrbijo zdravniki iz ZD Ljubljana, enota Vič, ki skrbno pregledajo vse tovrstne stanovalce ter se skupaj s svojci odločijo o njihovem nadaljnjem zdravljenju. V domu smo poskrbeli za povečano število koncentratorjev kisika, ki so stanovalcem v pomoč pri dihanju, ko tovrstno pomoč potrebujejo. V rdečih in sivih conah individualne aktivnosti izvajajo tudi fizioterapevtke, javni delavci pa poskrbijo za drobne pozornosti, ki stanovalcem veliko pomenijo (da so napolnjeni njihovi osebni telefoni, kratke pogovore …).

 

V domu poskušamo po naših najboljših močeh o vseh spremembah zdravstvenega stanja, pozitivnih rezultatih brisov in preselitvah stanovalcev individualno obveščati svojce. Za informacije o trenutnem počutju lahko svojci v enoti Bokalce pokličete:

 

Bivalna enota drugo nadstropje

Dušan Dumič, vodja tima – DMS, 01 4770 926, vsak delovni dan med 13 in 14.30 uro ali

Dežurna medicinska sestra 01 4770 644, vsak dan med 13 in 14.00 uro

 

Bivalna enota tretje nadstropje

Amina Dolenc, vodja tima – DMS, 01 4770 709, vsak delovni dan med 13 in 14.30 uro ali

Dežurna medicinska sestra 01 4770 647, vsak dan med 13 in 14.00 uro

 

Bivalna enota nova hiša

Ivanka Benko, vodja tima DMS, 01 4770 666, vsak delovni dan med 13 in 14.30 uro ali

Medicinska sestra v rdeči coni, 01 4770 722, vsak dan med 13.30 in 14.15 uro

 

V ostalih bivalnih enotah enot Bokalce in Kolezija poteka obveščanje po ustaljenem urniku, prav tako lahko svojci naročate videoklice, kot je bilo opisano v prejšnjih sporočilih.

 

V domu z zunanjim izvajalcem urejamo vse potrebno za testiranje zaposlenih s hitrimi testi. Predvidevamo, da bomo s testiranji pričeli v naslednjem tednu. Prav tako iščemo rešitve, kako v najkrajšem možnem času na varen način za stanovalce in obiskovalce omogočiti obiske naših stanovalcev. O načinu izvajanja obiskov boste svojci – prve kontaktne osebe obveščeni po ustaljenih poteh.

 

Naši zaposleni, ki delajo v sivi in rdeči coni, so se v preteklem tednu zelo razveselili dobrot ekološke tržnice Plac za prihodnost, v okviru katere so posamezniki darovali dobrote za Malico za Covid heroje. Iskrena hvala. Vsaka pozornost nam v teh dneh vliva upanje, da bomo zmogli.

 

Da ostanete zdravi,

vam želi ekipa DSO Ljubljana Vič – Rudnik