Epidemiološke razmere v enoti Bokalce – obvestilo 7. 4. 2021

Spoštovani svojci in prijatelji stanovalcev,

slabšanje epidemiološke slike v Sloveniji se žal odraža tudi v našem domu. Od 3. 4. 2021 do danes smo pri zaposlenih potrdili dve okužbi s koronavirusom. Zaposleni, ki sicer nista kazali nobenih znakov okužbe, sta bili po potrditvi nemudoma izločeni iz delovnega procesa.

O okužbi smo obvestili epidemiološko službo in v skladu z navodili epidemiologinje 6. 4. 2021 testirali vse stanovalce, ki še niso preboleli covida-19 ali še niso bili cepljeni. Pri tem sta bili potrjeni dve okužbi, stanovalca pa sta bila v skladu z načrtom preseljena v rdečo cono.

V prihodnjih 14 dneh bomo vse stanovalce in zaposlene, ki še niso preboleli covida-19 ali še niso bili cepljeni, in vse stanovalce v bivalni enoti, kjer se je pojavila okužba, po navodilu epidemiologinje in v skladu s strokovnimi priporočili testirali dvakrat tedensko. O morebitnih okužbah bomo svojce obvestili individualno, stanovalce pa preselili v rdečo cono v pritličju stare hiše (bivalna enota PA).

Obiski

Obiski potekajo po ustaljenem urniku, praviloma zunaj doma in le izjemoma v sobah stanovalcev oz. notranjih skupnih prostorih. Prosimo vas, da ves čas gibanja po domu nosite zaščitno kirurško masko, si razkužujete roke in se zadržujete samo pri svojem bližnjem. Na obisk prihajajte le, če ste zdravi in niste bili v tveganem stiku z okuženo osebo.

Obiski znotraj doma (v sobah stanovalcev in v skupnih prostorih) so mogoči za eno zdravo osebo 1-krat dnevno na stanovalca, izven doma (v parku doma) pa omejitve glede števila oseb ni. Ostajata pa omejitev obiska 1-krat dnevno in obveznost preverjanja zdravstvenega stanja vseh obiskovalcev, ki pridejo na obisk. V dvo- ali večposteljnih sobah je možen samo en obisk istočasno. Če se zgodi, da se na obisku srečata dva svojca, vas prosimo, da obisk izvedete izven sobe ali počakate, da se prvi obisk zaključi.

Storitve v kavarnici so v skladu z veljavnim odlokom namenjene le stanovalcem in zaposlenim doma. Svojce zato prosimo, da se ob obiskih ne zadržujete v kavarnici.

Stanovalcem lahko prinesete osebne predmete ali darila. Živila naj bodo v originalni embalaži in v primernih količinah, odsvetujemo prinašanje hitro pokvarljivega blaga. Prinašanje paketov v recepciji doma je še vedno možno kot do sedaj.

Obiski stanovalcev v izolaciji

Če je vaš svojec v izolaciji (sivi ali rdeči coni) oz. karanteni, vas prosimo, da obisk predhodno najavite socialni službi doma, in sicer na:

Predlagamo vam, da na obisk v izolacijo prihajate le izjemoma. Za videoklice v sivi in rdeči coni se lahko naročite na zgoraj navedene kontakte.

 

Stanovalcem, ki niso bili cepljeni in niso preboleli covida-19, odsvetujemo odhod izven območja doma. Če gredo domov, je zanje ob vrnitvi v dom predvidena namestitev v sivo cono v skladu z veljavnimi priporočili MZ, NIJZ in Zbornice – Zveze.

Cepljenje

V domu prek izobraževanj in osebnega zgleda vodstvenih delavcev za cepljenje vseskozi spodbujamo tudi zaposlene in stanovalce.

Stanovalci in zaposleni, ki se še niso cepili proti koronavirusu, lahko svoj interes sporočijo v obe ambulanti doma:

  • enota Bokalce: Snežana Miletič, 01 4770 613, vsak delovni dan med 8. in 10. uro ali na elektronski naslov: snezana.miletic@dso-vic.si
  • enota Kolezija: Nataša Bečiragič, 01 4770 512, vsak delovni dan med 12. in 14. uro ali na elektronski naslov: natasa.drevensek@dso-vic.si

Pred izvedbo cepljenja mora stanovalec oz. njegov zakoniti zastopnik oz. osebe, ki so sposobne odločanja o sebi in so dopolnile 18 let, v izključujočem vrstnem redu, kot ga določa Zakon o pacientovih pravicah, podati pisno soglasje. Soglasje se v primeru cepljenja proti koronavirusu poda ob prvem cepljenju in velja za oba odmerka cepiva.

Sprejemi stanovalcev

Novi sprejemi stanovalcev, ki niso cepljeni oz. niso preboleli covida-19, so ustavljeni, saj imamo prostore sive cone zasedene do razjasnitve epidemiološke slike. Mogoči so sprejemi stanovalcev, ki so že preboleli covid-19 ali so bili cepljeni, saj lahko te ob sprejemu namestimo v želeno sobo.

Parkiranje

S parkiranjem pred glavno zapornico doma blokirate intervencijske poti. Za reševalna in druga intervencijska vozila potrebujemo nemoten dostop, zato je parkiranje pred glavno zapornico doma prepovedano. Za tovrstno parkiranje bo mestno redarstvo izreklo globo.

 

Da ostanete zdravi,

vam želi ekipa DSO Ljubljana Vič – Rudnik