Ponudba za najem prostora za pedikerske storitve v DSO Ljubljana Vič – Rudnik, enota Bokalce

V DSO Ljubljana Vič – Rudnik ponujamo prostor za izvajanje storitev pedikure od 1. 2. 2023 dalje, prvenstveno za stanovalce DSO Ljubljana Vič – Rudnik, enota Bokalce na naslovu Cesta na Bokalce 51, Ljubljana. Izvajalec mora biti vešč izvajanja medicinske pedikure zaradi zdravstvenih težav naših stanovalcev. Izvajalec mora poskrbeti za izvajanje ukrepov varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom zase in za svoje delavce in za varno delovno opremo, ki je njegova last v skladu s predpisi.

Urnik izvajanja pedikure je predvidoma ob ponedeljkih v dopoldanskem času oziroma po dogovoru glede na razpoložljivost prostora za izvajanje pedikure.

Ceno najema prostora najdete na spodnji povezavi https://www.dso-vic.si/galerije-slik/cenik-dodatnih-storitev pod postavko oddaja prostora za pedikerske storitve in oddajo prostora za pedikerske storitve z materialom.

Naročnik bo sklenil pogodbo z izvajalcem za obdobje koledarskega leta z možnostjo podaljšanja.

Vaše ponudbe posredujte na naslov DSO Ljubljana Vič – Rudnik, Cesta na Bokalce 51, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov bokalci@dso-vic.si do 1. 2. 2023.