Obvestilo 5. 1. 2021 – V enoti Kolezija smo premagali Covid – 19

Obvestilo 5. 1. 2021 – V enoti Kolezija smo premagali Covid – 19

Enota Kolezija

Spoštovani svojci in prijatelji stanovalcev,
zelo veseli smo, da od 4. 1. 2021 v enoti Kolezija nimamo več nobenega okuženega stanovalca z virusom Covid-19, 3 okuženi zaposleni pa so v skladu s smernicami in protokoli umaknjeni iz delovnega procesa in bolezen prebolevajo v domačem okolju. V tem tednu bomo tako ukinili rdečo cono v bivalni enoti pritličje D in stanovalce po dezinfekciji prostorov postopoma preselili nazaj v svoje sobe. Postopoma se bo življenje v domu vrnilo v stare tire. Stanovalci so se zelo razveselili kave iz kavomata, ki je ponovno začel obratovati v tem tednu, prav tako se veselijo prehranjevanja v jedilnici, ki ga načrtujemo teden dni po drugem odmerku cepiva, ko bo zaščita vseh, ki so se cepili proti koronavirusu, po mnenju strokovnjakov skoraj 95 %.

Pakete za stanovalce lahko svojci ustrezno označene dostavite vsak dan od ponedeljka do petka med 8 in 13 uro na recepcijo doma. Zaposleni bomo poskrbeli, da jih bomo še isti dan predali stanovalcem. Prinesene stvari naj bodo kot do sedaj v originalni embalaži in v papirnatih vrečkah.

Od 6. 1. 2021 spreminjamo tudi protokol obiskov v enoti Kolezija. Za obiske bosta v pritličju doma pripravljeni dve mesti, in sicer v recepciji in v razstavnem prostoru. Na obiske se svojci naročite v socialni službi. Obiski so polurni in bodo potekali med 9.30 in 11.00 uro ter 13.00 in 16.30 uro. Za stanovalce, ki ne zmorejo sedenja, bomo obiske individualno organizirali v sobi stanovalca. Vljudno vas naprošamo, da na obiske prihajate zdravi in spoštujete vse predpisane varnostne ukrepe.

V naslednjem tednu bomo ob upoštevanju vseh smernic in protokolov pričeli s postopnim sprejemanjem stanovalcev, saj je stiska pri nekaterih starostnikih in njihovih svojcih v okolju že zelo velika.

Iskrena zahvala vam, spoštovani svojci, za vse spodbudne besede, ki ste nam jih namenili v času okužbe s koronavirusom v enoti Kolezija. Hvala vam za vašo potrpežljivost in razumevanje ob zavedanju, da vam je okužba s koronavirusim predvsem onemogočila oseben stik z vašimi najbližjimi, kar pa smo poskušali vsaj malo nadomestiti z drugimi sredstvi komunikacije. Za nami je težko obdobje, za katerega upamo, da se nikoli več ne ponovi. Skupaj smo šli skozi težke preizkušnje in prišli do luči na koncu tunela, ki se nam je v začetku oktobra zdela zelo daleč.

Enota Bokalce

Tudi v enoti Bokalce se bližamo dnevu, ko bomo kmalu brez okužbe pri stanovalcih. Na današnji dan imamo okužene 2 stanovalca in 3 zaposlene. Prehranjevanje v jedilnicah po bivalnih enotah načrtujemo teden dni po drugem odmerku cepiva, ko bo zaščita vseh, ki so se cepili proti koronavirusu, po mnenju strokovnjakov skoraj 95 %. Sodelavke v fizioterapiji, ki so v času okužbe skrbel tudi za stanovalce v rdeči coni, bodo v tem tednu pripravile prostore fizioterapije na nadaljnje organizirane aktivnosti, v katere bomo v skladu z navodili in smernicami postopoma pričeli vključevati stanovalce.

Protokol obiskov prilagajamo po nadstropjih glede na ukinjanje rdečih in sivih con. Na obiske se svojci naročite v socialni službi. Obiski so polurni in bodo potekali med 9.15 in 16.30 uro na za to določenih mestih. Za stanovalce, ki ne zmorejo sedenja, bomo obiske individualno organizirali v sobi stanovalca. Vljudno vas naprošamo, da na obiske prihajate zdravi in spoštujete vse predpisane varnostne ukrepe.

Od 6. 1. 2021 spreminjamo tudi protokol prinašanja paketov za stanovalce. Pakete za stanovalce lahko svojci ustrezno označene dostavite vsak dan od ponedeljka do petka med 8 in 13 uro na recepcijo doma. Zaposleni bomo poskrbeli, da jih bomo še isti dan predali stanovalcem. Prinesene stvari naj bodo kot do sedaj v originalni embalaži in v papirnatih vrečkah.

V domu nestrpno pričakujemo vsakotedenske rezultate hitrih testov za zaposlene in zunanje sodelavce. Neizmerno smo zadovoljni, da je na teh testih pozitivnih zelo majhno število sodelavcev, 4. 1. 2021 so bili vsi testirani zaposleni in zunanji sodelavci tako v enoti Bokalce kot v enoti Kolezija na testu negativni. Prav tako so do današnjega dne prejeli prvi odmerek cepiva vsi zainteresirani stanovalci in zaposleni.

Leto 2021 se je začelo dobro, naj se ta energija med nami širi skozi celo leto.

Da ostanete zdravi
vam želi ekipa DSO Ljubljana Vič – Rudnik