Obiski ostajajo, vendar le z vnaprejšnjo najavo in pretežno zunaj doma

3.7. 2020, Obiski ostajajo, vendar le z vnaprejšnjo najavo in pretežno zunaj doma

Spoštovani svojci in prijatelji naših stanovalcev,

zaradi poslabšanja epidemiološke slike v Ljubljani in v celotni državi bomo od ponedeljka, 6. 7. 2020, obiske stanovalcev omogočali le izven doma (park, terasa, vrt). Izjema za obiske v sobi so stanovalci, ki ne zmorejo več posedanja in stanovalci, ki se poslavljajo. Prosimo vas, da obiske svojcev izvedete v parku, na prostem in čim manjkrat prihajate v zaprte prostore.

Obiskovalci se obvezno najavite v tajništvu, na recepciji in v socialni službi med 9. in 14. uro:

v enoti Bokalce na

v enoti Kolezija na:

Če najavo pošiljate po elektronski pošti vas prosimo, da zapišete dan in uro želenega obiska. Obiski bodo za posameznega stanovalca potekali po razporedu vsak dan v tednu med 9.30 in 11.30 uro ter med 13.00 in 17.30 uro. Obiski v sobi oz. v notranjih prostorih doma so strogo omejeni na eno zdravo osebo na stanovalca naenkrat in na eno zdravo osebo v sobi stanovalca. V sobi stanovalca so obiski dovoljeni le pri stanovalcih, ki ne zmorejo več posedanja in pri stanovalcih, ki se poslavljajo.

Ob vstopu v dom boste obiskovalci, tako kot doslej, pri receptorju podpisali izjavo, da ste bili v zadnjih 14 dneh zdravi, da ne prihajate iz rizičnih območij in da v tem obdobju tudi niste bili v stiku z nobeno osebo, ki je imela znake okužbe oz. je bilo kasneje ugotovljeno, da je okužena; razkužili si boste roke in izmerili vam bomo telesno temperaturo (če bo višja od 37,0 stopinj C, vam vstopa v dom ne bomo dovolili). Obiskovalci ste dolžni upoštevati tudi splošna navodila ravnanja za preprečevanje širjenja okužbe (razkuževanje rok, higiena kašlja, ustrezna razdalja …). in morate v času obiska in gibanja na območju doma obvezno nositi zaščitno obrazno masko. Za obiske zunaj doma (v parku, na vrtu) ni posebne časovne omejitve glede trajanja obiska, vendar je potrebna predhodna najava. Stanovalca, ki ga boste peljali v park, v okolico doma, bodo zaposleni ob dogovorjeni uri pripeljali na recepcijo in ga po končanem obisku tudi pospremili v sobo. Enako velja za nekajurni odhod izven doma. V navedenih primerih svojci prevzemate vso odgovornost za upoštevanje preventivnih ukrepov oz. zahtevano izvajanje preventivnih ukrepov za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-19.

Prosimo vas, da dosledno upoštevate vse dane ukrepe, da na obisk prihajate le, če ste zdravi, niste bili v stiku z okuženi in če niste bili na rizičnem območju. To pomeni, da od vseh pričakujemo odgovorno vedenje tudi takrat, ko niste na obisku. V primeru dodatnega slabšanja epidemiološke slike v okolju ali vnosa virusa v Dom bomo morali uvesti strožje omejitve pri obiskih ali neposredne stike s stanovalci celo ponovno ukiniti.

Paketi, darila in podobno

Karantena predmetov, pripomočkov in živil trenutno ni potrebna.

Da ostanete zdravi, vam želi

ekipa DSO Ljubljana Vič-Rudnik

26.06.2020

Obiski še vedno ostajajo najavljeni, vendar z manj omejitvami

Spoštovani svojci in prijatelji naših stanovalcev

Od ponedeljka, 29. 6. 2020 dalje bomo obiske stanovalcev še naprej omogočali ob upoštevanju vseh higienskih ukrepov ter z najvišjo previdnostjo, vendar bomo sprostili nekatere omejitve. Obiskovalci obiske predhodno najavite v socialno službo v posamezni enoti med 9. in 14. uro:

v enoti Bokalce na

v enoti Kolezija na:

Če najavo pošiljate po elektronski pošti vas prosimo, da zapišete dan in uro želenega obiska. Obiski bodo za posameznega stanovalca potekali po razporedu vsak dan v tednu med 9.30 in 11.30 uro ter med 13.00 in 17.30 uro. Možen je tudi dogovor o fiksno določenem terminu obiska. Obiski znotraj doma so po novem časovno neomejeni, vendar so omejeni na eno zdravo osebo na stanovalca znotraj doma naenkrat in na eno zdravo osebo v sobi stanovalca. Vsi, ki imate svojce v večposteljnih sobah ste torej omejeni tudi z obiski ostalih stanovalcev, saj velja, da je v sobi lahko le en obiskovalec na enkrat. Prosimo vas, da kar največ obiskov svojcev izvedete v parku, na prostem in čim manj v zaprtih prostorih.

Ob vstopu v dom boste obiskovalci, tako kot doslej, pri receptorju podpisali izjavo, da ste bili v zadnjih 14 dneh zdravi, da ne prihajate iz rizičnih območij in da v tem obdobju tudi niste bili v stiku z nobeno osebo, ki je imela znake okužbe oz. je bilo kasneje ugotovljeno, da je okužena; razkužili si boste roke in izmerili vam bomo telesno temperaturo (če bo višja od 37,0 stopinj C, vam vstopa v dom ne bomo dovolili). Obiskovalci ste dolžni upoštevati tudi splošna navodila ravnanja za preprečevanje širjenja okužbe (razkuževanje rok, higiena kašlja, ustrezna razdalja …). in morate v času obiska in gibanja na območju doma nositi zaščitno obrazno masko, ter si ob vstopu v dom in izstopu iz njega razkužiti roke. Tudi za obiske zunaj doma (v parku, na vrtu) ni posebne časovne omejitve, potrebna je le predhodna najava v socialni službi.

V domu se zavedamo, da se z obiski povečuje možnost vnosa virusa v dom, zato je nujno, da VSI OBISKOVALCI dosledno upoštevate vse dane ukrepe, da na obisk prihajate le, če ste zdravi in če niste bili na rizičnem območju. V primeru slabšanja epidemiološke slike v okolju ali vnosa virusa v dom bomo morali ponovno uvesti strožje omejitve pri obiskih ali neposredne stike s stanovalci celo ponovno ukiniti.

Paketi, darila in podobno

Karantena predmetov, pripomočkov in živil trenutno ni potrebna.

Da ostanete zdravi, vam želi

ekipa DSO Ljubljana Vič-Rudnik