Spoštovani svojci in prijatelji naših stanovalcev!

08.06.2020

Spoštovani svojci in prijatelji naših stanovalcev!

Z velikim veseljem in ponosom sporočamo, da od 5. 6. 2020 v enoti Bokalce nimamo več stanovalcev, pozitivnih na koronavirus. Negotovosti, v kateri smo v domu živeli 75 dni, ne privoščimo nikomur. Uspeli smo, ker smo se zanesli na lastne vire in ker smo znali stopiti skupaj. Iskrena hvala stanovalcem in svojcem za potrpežljivost in zaupanje, iskreno sožalje tistim svojcem, katerih najbližji so žal izgubili bitko s koronavirusno boleznijo. Iskrena hvala tudi vsem zaposlenim, ki ste zaslužni za to, da smo kljub težkim razmeram ves ta čas še vedno dostojno poskrbeli za naše stanovalce.

Sprejem novih stanovalcev

Sporočamo tudi, da bomo po prejetem dokončnem poročilu pregleda prostorov s strani koordinatorjev za zdravstveno nego v obeh enotah in oblikovanem kriznem načrtu začeli s sprejemi novih stanovalcev. Še pred tem moramo očistiti in razkužiti prostore t. i. rdeče cone v enoti Bokalce, pripraviti določeno število mest v t. i. sivi coni in urediti vrnitev preseljenih stanovalcev v njihove sobe. S sprejemi novih stanovalcev bomo tako v obeh enotah začeli predvidoma v tednu od 15. 6. 2020 dalje.

Obiski

Od 8. 6. 2020 dalje bomo glede na ugodno epidemiološko sliko in dejstvo, da v domu nimamo več okuženih in obolelih stanovalcev s koronavirusno boleznijo, spremenili tudi način obiskovanja naših stanovalcev. Še vedno bomo obiske stanovalcev izvajali ob upoštevanju higienskih ukrepov ter z najvišjo previdnostjo. Pri omogočanju stikov bomo iskali najboljše ravnovesje med varovanjem življenja in zdravja stanovalcev ter pravico do socialnih stikov. Obiski bodo še vedno potekali pod naslednjimi pogoji in po vnaprej določenem urniku:

Obiskovalci obiske predhodno najavite v socialno službo v posamezni enoti med 9. in 14. uro, in sicer v enoti Bokalce na

v enoti Kolezija na:

Obiski bodo za posameznega stanovalca potekali po razporedu vsak dan v tednu med 9.30 in 11.30 uro ter med 13.00 in 17.30 uro. Možen je tudi dogovor o fiksno določenem terminu obiska.

Obiski znotraj doma bodo trajali do 25 minut. Omejeni bodo na eno zdravo osebo na stanovalca znotraj doma naenkrat. Ob vstopu v dom boste obiskovalci pri receptorju podpisali izjavo, da ste bili v zadnjih 14 dneh zdravi in da v tem obdobju tudi niste bili v stiku z nobeno osebo, ki je imela znake okužbe oz. je bilo kasneje ugotovljeno, da je okužena; razkužili si boste roke in izmerili vam bomo telesno temperaturo (če bo ta višja od 37,0 stopinje Celzija, vam vstopa v dom žal ne bomo mogli dovoliti). Receptor vas bo nato usmeril na mesto obiska. Obiskovalci ste dolžni upoštevati tudi splošna navodila ravnanja za preprečevanje širjenja okužbe (razkuževanje rok, higiena kašlja, ustrezna razdalja …). Obiskovalci morate v času obiska in gibanja na območju doma nositi zaščitno obrazno masko, razen če ostajate na predpisani razdalji, ter si ob vstopu v dom in izstopu iz njega razkužiti roke. Priporočljivo je, da se s stanovalci ne objemate in se ne dotikate njihovega obraza.

Za obiske zunaj doma (v parku, na vrtu) ni posebne časovne omejitve, potrebna je le predhodna najava v socialni službi. Za obiskovalce in stanovalce veljajo vsi zgoraj navedeni ukrepi. Stanovalca, ki ga boste peljali v park, v okolico doma, bodo zaposleni ob dogovorjeni uri pripeljali na recepcijo in ga po končanem obisku tudi pospremili v sobo. Enako velja za nekajurni odhod izven doma. V navedenih primerih svojci prevzemate vso odgovornost za upoštevanje preventivnih ukrepov oz. zahtevano izvajanje preventivnih ukrepov za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-19.

Obiski bodo v enoti Bokalce potekali na terasi ali v parku doma, v primeru slabega vremena v skupnih prostorih znotraj doma, in v enoti Kolezija na vrtu, kjer bo določen prostor za obiske z upoštevanjem ustrezne razdalje, ali v skupnih prostorih znotraj doma. Za vsakim obiskom bomo ustrezno razkužili površine ter prezračili prostor. Če stanovalec ne more zapustiti svoje sobe, bodo obiski IZJEMOMA dovoljeni v sobi po predhodni najavi. Obiskovalec mora upoštevati vse higienske ukrepe in nositi obrazno masko. Zaposleni, ki pospremi svojca v sobo, stanovalca pripravi na obisk (dvig vzglavja) in svojcu poda navodila glede obiska. Po končanem obisku zaposleni stanovalca namesti v ustrezen položaj, razkuži stol, prezrači sobo in obiskovalca pospremi iz hiše.

V obeh enotah bomo v skladu z navodili MDDSZ vodili redno evidenco obiskovalcev, vključno s telefonsko številko zaradi identifikacije stikov ob morebitnem prenosu okužbe z virusom SARS-CoV-2. Evidence obiskov, vključno z izjavami, bodo shranjene v socialni službi doma.

Obiski v sivi coni ter karanteni bodo dovoljeni le IZJEMOMA v primeru obiska umirajoče osebe, sicer bomo v teh conah obiske še vedno izvajali prek videoklica. V primeru obiska morajo biti obiskovalci poleg zgoraj navedenih ukrepov oblečeni v zaščitni plašč, imeti kirurško masko z vizirjem in si nadeti kirurške rokavice.

Organizacijo obiskov bo v vsaki enoti izvajala socialna služba, pomoč pri samem izvajanju obiskov bodo nudili javni delavci in ostali zaposleni.

V domu se zavedamo, da se z obiski povečuje možnost vnosa virusa v dom, zato je nujno, da VSI OBISKOVALCI dosledno upoštevate vse dane ukrepe, da na obisk prihajate le, če ste zdravi. V primeru slabšanja epidemiološke slike v okolju ali vnosa virusa v dom bomo morali ponovno uvesti strožje omejitve pri obiskih ali neposredne stike s stanovalci celo ponovno ukiniti.

Paketi, darila in podobno

Pakete, darila, hrano, napitke je dovoljeno v originalni embalaži prinesti na recepcijo, kjer bomo prineseno ustrezno razkužili. Če to ne bo mogoče, bo prineseno 72 ur v karanteni. Obiskovalci naj prinašajo živila, ki ne sodijo v kategorijo pokvarljivih živil in v zmernih količinah, da ne prihaja do kopičenja po sobah. Tudi domače pecivo je treba stanovalcem prinesti v zaprti embalaži, ki jo je mogoče razkužiti. Dovoljeno je prinašanje svežega sezonskega sadja domačega porekla, ki ga bomo pred postrežbo stanovalcem oprali.

Perilo, ki ga prinašate stanovalcem, naj bo predhodno oprano na 60 stopinj Celzija. Če to ni mogoče, med pranjem dodajte sredstvo za dezinfekcijo perila.

Tehnične pripomočke (telefone, slušne aparate) bomo pred predajo prebrisali z alkoholnimi robčki.

Da ostanete zdravi, vam želi

ekipa DSO Ljubljana Vič-Rudnik