10.12.2020

Spoštovani svojci,

obveščamo vas, da s tem koncem tedna Dom delno odpiramo za obiske, ki bodo zaradi epidemije covid-19 potekali po spodnjih protokolih. Obisk sive in rdeče cone predstavlja določeno tveganje za prenos okužbe, s čimer ste svojci seznanjeni. Ob prihodu v Dom boste s podpisom izjave tudi sami prevzeli polno odgovornost za morebiten prenos okužbe. Obisk v sivi in rdeči coni priporočamo le svojcem, ki ne prebolevajo nobenih kroničnih bolezni, ki predstavljajo rizičen dejavnik v primeru okužbe s Covid-19. Svojci morajo biti ob obisku zdravi.

Svojci ste v času obiska in gibanja na območju doma dolžni upoštevati in se ravnati po navodilih zaposlenih.

ENOTA BOKALCE

Bela cona, pritličje in 1. nadstropje stare hiše:
• Uporaba zaščitne opreme – maska FFP2, zaščitna očala in navaden plašč (rumen), razkuževanje ob prihodu, odhodu, stiku s stanovalcem, podpis izjave.
• 2 garderobni omarici bosta za svojce ob dvigalu v kleti za osebne stvari obiskovalcev (po vsakem obiskovalcu razkužimo ključ in omarico).
• Obiski traja do pol ure, v pritličju bo obisk potekal v prostor za obiske ob kuhinji, v prvem nadstropju pa v kavarnici, oz. v sobi, če oseba ni sposobna sedenja na vozičku. Če želi oz. stanovalec zmore sprehod zunaj na območju doma, so obiski lahko časovno neomejeni. Stanovalca v primeru obiska zunaj javni delavec/prostovoljec na dogovorjen termin pripelje na recepcijo, kjer ga po končanem obisku tudi prevzame in odpelje v sobo.
• Pomoč pri spremstvu svojcev na obisk nudijo javni delavci in prostovoljci.
• Vnos stvari – svojci lahko prinesejo originalno zapakirane izdelke, ki se lahko prebrišejo z alkoholom. Če je prinesena stvar iz materiala, ki ga ni mogoče prebrisati (obleka ipd), gre v karanteno za 3 dni.
• Obiski so v beli coni vse dni v tednu v dogovorjenih terminih.
• Obiski v sobi – obiskovani stanovalec nosi masko (če to zmore).

termini:

9:15 – 9:45
10:00 – 10:30
10:45 – 11:15

13:45 – 13:15
14:30 – 15:00
15:15 – 15:45
16:00 – 16:30

Naročite se lahko po elektronski pošti ali telefonu, od ponedeljka do petka med 9. in 10.30 uro in od 12. do 14:30 na spodnjih kontaktih:

vesna.milak@dso-vic.si ali sergeja.krivic@dso-vic.si tel. št. 01 4770 602 (tajništvo),
mojca.mikolic@dso-vic.si ali tel. št. 01 4770 633 socialna delavka
matej.peteh@dso-vic.si ali tel. št. 01 4770 912 socialni delavec

SIVA IN RDEČA CONA V OBEH HIŠAH:

• Uporaba zaščitne opreme – maska FFP2, nepropusten plašč, zaščitna očala, zaščitna čepica za lase, razkuževanje ob prihodu, odhodu, stiku s stanovalcem, podpis izjave.
• 2 garderobni omarici bosta za svojce ob dvigalu v kleti za osebne stvari obiskovalcev.
• Obiski so v sobah in trajajo do pol ure, izvajamo jih od ponedeljka do sobote v dogovorjenih terminih.
• Pri oblačenju pomagajo javni delavci oz. prostovoljci, ki obiskovalca po čisti poti pospremijo do vstopa v sivo/rdečo cono. Pred odhodom iz recepcije pokličejo v bivalno enoto, da bo obiskovalca ob vhodu v sivo/rdečo cono že čakal zaposlen v rdeči coni, FT ali JD, in ga pospremil v sobo/iz sobe. Pri slačenju ob končanem obisku pomaga SMS ali DMS. Pri slačenju je potrebna velika previdnost in razkuževanje, da ne bo prihajalo do iznosa virusa. Izhod obiskovalca je skozi umazani filter, nato v spremstvu JD ali prostovoljca po čisti poti do omarice v kleti in iz doma ven.
• Vnos stvari – svojci lahko prinesejo originalno zapakirane izdelke, ki se lahko prebrišejo z alkoholom. Če je prinesena stvar iz materiala, ki ga ni mogoče prebrisati (obleka ipd), gre v karanteno za 3 dni.
• Obiski v sobi – obiskovani stanovalec nosi masko (če to zmore).

termini stara hiša, 2. in 3. nadstropje:

10:00 – 10:30
10:45 – 11:15

13:30 – 14:00
14:15 – 14:45

termini nova hiša, siva in rdeča cona (pri oblačenju pomaga JD iz stare hiše, prostovoljec, DT, socialna služba ali receptor, saj mora pomočnik prihajati iz čistega dela in tudi ostati v čistem delu)
9:15 – 9:45
10:15 -10:45

13:00 – 13:30
13:45 – 14:15

ENOTA KOLEZIJA
BELA CONA: bivalni enoti DI in DII
• Uporaba zaščitne opreme – maska FFP2, zaščitna očala in navaden plašč (rumen, če gre za obisk v sobi), razkuževanje ob prihodu, odhodu, stiku s stanovalcem, podpis izjave.
• 2 garderobni omarici bosta za svojce na voljo za osebne stvari obiskovalcev (po vsakem obiskovalcu razkužimo ključ in omarico).
• Obiski so v za to namenjenem s folijo ograjenem in izoliranem prostoru z možnostjo zračenja na recepciji.
• Pomoč pri spremstvu svojcev na obisk nudijo javni delavci in prostovoljci.
• Vnos stvari – svojci lahko prinesejo originalno zapakirane izdelke, ki se lahko prebrišejo z alkoholom. Če je prinesena stvar iz materiala, ki ga ni mogoče prebrisati (obleka ipd), gre v karanteno za 3 dni.
• Obiski so v beli coni vse dni v tednu, obisk lahko traja do pol ure.
• Obiski v sobi – obiskovani stanovalec nosi masko (če to zmore).
• Sprehodi po domu ali izven niso predvideni.

Termini:
9:30 – 11:30
13:00 – 16:00
Na dan so predvideni 3 obiski.

SIVA IN RDEČA CONA
• Uporaba zaščitne opreme – maska FFP2, nepropusten plašč, zaščitna očala, zaščitna čepica za lase, razkuževanje ob prihodu, odhodu, stiku s stanovalcem, podpis izjave.
• Za svojce bosta na voljo 2 garderobni omarici za osebne stvari obiskovalcev (po vsakem obiskovalcu razkužimo ključ in omarico).
• Obiski so možni od ponedeljka do vključno sobote v bivalnih enotah v sobah stanovalcev.
• Pri oblačenju pomagajo javni delavci oz. prostovoljci, ki obiskovalca po čisti poti pospremijo do vstopa v sivo/rdečo cono. Pred odhodom iz recepcije pokličejo v bivalno enoto, da bo obiskovalca ob vhodu v sivo/rdečo cono že čakal zaposlen v rdeči coni in ga pospremil v sobo/iz sobe. Pri slačenju ob končanem obisku pomaga SMS ali DMS. Previdnost pri slačenju, razkuževanje, da ne bo prihajalo do iznosa virusa. Izhod obiskovalca je skozi umazani filter nato v spremstvu JD ali prostovoljca po čisti poti do omarice in iz doma ven.
• Vnos stvari – obiskovalci lahko prinesejo originalno zapakirane izdelke, ki se lahko prebrišejo z alkoholom. Če je prinesena stvar iz materiala, ki ga ni mogoče prebrisati (obleka ipd), gre v karanteno za 3 dni.
• Obiski so od ponedeljka do sobote.
• Obiski v sobi – obiskovani stanovalec nosi masko (če to zmore).

termini:
9:30 – 11:30
13:00 – 16:00
Na dan so predvideni 3 obiski.

Naročite se lahko po elektronski pošti ali telefonu, od ponedeljka do petka med 9. in 10.30 uro in od 12. do 14:30:

blaz.bernik@dso-vic.si ali tel. št. 01 4770 516 socialni delavec

Sporočamo vam, da se v Domu veselimo vaših ponovnih obiskov in se vam obenem zahvaljujemo za dosedanje  dobro sodelovanje pri izvajanju vseh ukrepov.

Da ostanete zdravi,
vam želi ekipa DSO Ljubljana Vič – Rudnik