Začenja se nadgradnja in obnova objektov DSO Ljubljana Vič-Rudnik, enota Kolezija

Dne 28. 2. 2022 je direktorica DSO Ljubljana Vič-Rudnik mag. Melita Zorec podpisala pogodbo s podjetjem Dema plus d.o.o., ki bo izvajalo težko pričakovano nadgradnjo in obnovo objektov DSO Ljubljana Vič-Rudnik, enota Kolezija. Projekt sofinancira Evropska Unija iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj oziroma iz pobude React-EU, ki se financira v okviru odziva EU na pandemijo COVID-19. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 15. prednostne osi REACT EU–ESRR »Spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije COVID-19 in priprava zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva«.

 

Enota Kolezija je bila zgrajena s samoprispevkom v začetku leta 1982, ko so za izvajanje storitev institucionalnega varstva veljali drugačni tehnični normativi in standardi. Bivalni pogoji 40 let kasneje niso več ustrezni, dotrajana pa sta tudi stavbno pohištvo in oprema. Zato smo resnično veseli, da smo uspeli na javnem razpisu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za krepitev odpornosti izvajalcev institucionalnega varstva, v okviru katerega nam je bilo odobreno sofinanciranje projekta v višini do 6.473.461,70 EUR.  S sredstvi evropske kohezijske politike bo sofinanciranih 97,84 odstotkov stroškov projekta, 2,16 odstotkov investicijskih sredstev pa bo Dom zagotovil iz lastnih virov.

 

Namen projekta je zagotoviti prijazno in varno bivalno okolje uporabnikom socialnih storitev v primeru izbruha epidemije koronavirusa ali drugih nalezljivih bolezni, deinstitucionalizacija ter odprava posledic krize v okviru pandemije Covid-19. Nadgradnja in obnova enote Kolezija bo omogočila varnejše, ustreznejše in sodobnejše bivalne pogoje stanovalcev, povečanje sanitarij oz. umestitev kopalnic v sobah, preureditev bivalnih sob in nekaterih skupnih prostorov ter spremembo namembnosti podstrehe v traktu A iz neizkoriščene v izkoriščeno podstreho z gospodinjsko skupino in bivalnimi sobami. Zagotovili bomo ločenost čistih in nečistih poti za preprečevanje širjenja okužb, vzpostavitev t. i. sivih in rdečih con ter infrastrukturo za izvajanje storitev v skupnosti. Z obnovo bomo poskrbeli tudi za energetsko sanacijo, posodobitev požarne varnosti, postavitev nove kotlovnice ter posodobitev klicnega sistema. Veselimo se, da se bomo z adaptacijo bivalnih prostorov v obstoječem objektu lahko približali nivoju četrte generacije arhitekture domov za starejše in tako omogočili varnejše, ustreznejše, bolj kakovostne in sodobnejše bivalne pogoje stanovalcem in lažje izpolnjevanje njihovih življenjskih in psihosocialnih potreb. Obnova prinaša tudi boljše pogoje za delo zaposlenih.

 

Obnova bo predvidoma trajala 17 mesecev, torej do 30. 6. 2023. Zavedamo se, da nadgradnja in obnova doma začasno prinašata dodatno obremenitev za stanovalce, svojce in zaposlene, vendar je obnova nujna in bo pomembno izboljšala bivalne pogoje.  Verjamemo, da bomo s skupnimi močmi, sprotnim reševanjem odprtih vprašanj, strpnostjo in razumevanjem uspešno izpeljati prepotreben projekt delne obnove enote Kolezija v dobro naših stanovalcev, svojcev in zaposlenih.  

 

mag. Melita Zorec, direktorica