Obvestilo o razmerah v enoti Kolezija

12.10. 2020 Obvestilo o razmerah v enoti Kolezija

Spoštovani svojci in prijatelji naših stanovalcev,

Rezultati testiranja stanovalcev bivalne enote AII in zaposlenih v DSO Ljubljana Vič-Rudnik, enota Kolezija, ki smo jih prejeli 12. 10. 2020, so spodbudni, saj okužba s Covid-19 dodatno ni bila potrjena pri nobenem stanovalcu in nobenem zaposlenem, prav tako so rezultati testov vseh treh zaposlenih, ki so bili v tesnem stiku z zadnjo okuženo zaposleno s Covid 19, negativni. Na današnji dan imamo tako okužene s Covid-19 1 stanovalca in 2 zaposlena. V skladu z navodili epidemiološke službo bomo na današnji dan izvedli ponovno testiranje pri vseh stanovalcih v bivalni enoti AI ter določenih stanovalcih v bivalnih enotah C in D in ponovili testiranje pri zaposlenih, pri katerih je bil odvzet bris pred enim tednom.

Čez vikend smo v enoti Kolezija pričeli s pripravami na morebiten porast okužb, zato smo pričeli vzpostavljati prostore za rdečo cono, prav tako so potek dela in prostore pregledali zunanji strokovnjaki iz UKC in predstavniki koordinatorjev ljubljanske regije. Ugotovili so, da smo glede na dane možnosti prostore pripravili najbolj optimalno, kolikor je to v teh razmerah sploh mogoče. Strokovnjak ZZV je prav tako razkužil obe sobi, v kateri sta se nahajala Covid pozitivna stanovalca.

Stanovalci se bodo do konca razjasnitve epidemiološke slike oz. v skladu z navodili epidemiološke službe še nadalje prehranjevali po sobah, prav tako ne bodo potekale nobene aktivnosti, kjer bi lahko stanovalci prihajali v medsebojen stik. Njihovo zdravstveno stanje in zdravstveno stanje zaposlenih pozorno spremljamo. V primeru preselitve stanovalcev v sivo cono in odvzemu brisa ter rezultatih brisa bomo vse svojce obvestili individualno ob preselitvi in takoj po prejemu izvidov odvzetih brisov.

Stanovalcem bomo tako tako do razjasnitve epidemiološke slike vso potrebno oskrbo in zdravstveno nego zagotavljali v sobah. Prav tako bo dom zaprt za obiske, izhode stanovalcev in nove sprejeme, prinašanje priboljškov stanovalcem v tem času ni mogoče. V domu bomo v skladu z danimi možnostmi stanovalcem zagotovili sadje in druge priboljške, ki jih sicer lahko kupijo v domski kavarnici.

Če želite stik s svojim bližnjim preko videoklica, vam predlagamo, da se nanj najavite v socialni službi pri Lidiji Glivar in Blažu Berniku.

Pred nami, tako stanovalci kot svojci in zaposlenimi, je težko in zahtevno obdobje. Žarek upanja, da iz nastale situacije izidemo s čim blažjimi posledicami, pa predstavljajo zaposleni, ki so v teh težkih trenutkih pokazali izjemno pripadnost domu in našim stanovalcem ter kolegialnost svojim sodelavcem. Prostovoljno prevzemajo tudi obveznosti, ki jih delodajalec od njih sploh ne zahteva. Kljub kadrovskemu izpadu zaradi okužb in odrejenih karanten ter odsotnosti iz drugih zdravstvenih razlogov v tem trenutku še zmoremo organizirati delovni proces na način, da je stanovalcem zagotovljena varna zdravstvena nega in dostojna oskrba. Iskrena zahvala tudi svojcem in drugim dragim osebam naših stanovalcev, ki nam v teh težkih časih nudijo podporo in razumevaje v nastali situacij, saj bi imeli brez tega bistveno slabše možnosti za uspeh v naših prizadevanjih. Ohraniti moramo namreč zaupanje v to, da bomo virus na koncu premagali, saj je medčloveška solidarnost močnejša od njega.

Za vsa vaša vprašanja smo dosegljivi na tel. št. 01 4770 518 (Lidija Glivar), 01 4770 516 (Blaž Bernik), 01 4770 515 (Vili Dolenc) in 01 4770 601 (mag. Melita Zorec).