Pojasnilo stanovalcem in svojcem glede navedb Nova 24TV zoper naš dom.

11.05.2020

Pojasnilo stanovalcem in svojcem glede navedb Nova 24TV zoper naš dom.

Spoštovani,

v zvezi z navedbami v članku z naslovom Župan Janković financira upokojensko glasilo, ki poziva k političnim akcijam proti Janševi vladi! v NOVA 24TV z dne 8. 5. 2020 podajamo naslednja pojasnila:

Novičnik ni glasilo DSO Ljubljana Vič-Rudnik, pač pa način ustaljenega obveščanja svojcev o aktualnih zadevah v domu od leta 2016. Novičnik je brezplačen in ga svojcem posredujemo glede na aktualne informacije od 3 do 5 krat letno. Ni financiran s strani MOL in ni namenjen za »politične akcije proti Janševi vladi«, kot nam je očitano. Vrednost nakazil MOL v višini 1.698.466,49 EUR, navedena v članku, je vrednost doplačil oskrbnin stanovalcem, ki so v skladu z veljavno zakonodajo upravičeni do doplačil, da jim je lahko zagotovljena storitev institucionalnega varstva starejših. Gre za zakonsko obvezo vseh občin v Sloveniji.

DSO Ljubljana Vič-Rudnik je dom s 570 stanovalci, zato smo že pred nekaj leti uvedli podajanje informacij svojcem tudi na tovrsten način. Na Novičniku so navedeni certifikati Eqalin, Družini prijazno podjetje in LGBT prijazno, ki smo jih do sedaj prejeli v domu. V prispevku omenjena sodelavka Sergeja Krivic je v okviru svojih del in nalog svojce obvestila po ustaljenih poteh, kot že tolikokrat do sedaj, zato je trditev, da je »zlorabila starostnike za popisovanje peticije« neresnična in zavajujoča. Novičnik je namenjen svojcem in ne stanovalcem. V tokratnem Novičniku je poleg vseh navodil glede obiskovanja stanovalcev v času epidemije navedeno tudi obvestilo o peticiji za ureditev stanja na področju skrbi za starejše, saj so tudi svojci zainteresirani, da se področje varstva starejših primerno uredi. Peticija je prostovoljna in jo lahko vsak posameznik podpiše ali pa tudi ne. Peticijo smo domovi oblikovali v okviru Skupnosti socialnih zavodov Slovenije, kjer smo se tudi dogovorili, da jo posredujemo vsem, ki se jih področje starejših dotika. Ostro zavračamo navedbe, da gre za »politikantski in podli obračun proti trenutni vladi«, kot nam je očitano. Gre le za opozarjanje vseh domov na nerešeno problematiko na področju varstva starejših, ki je že več let pozabljena in zanemarjena in se je s pojavom epidemije samo še bolj poglobila. Vsi domovi že več let aktivno opozarjamo, da je problematiko na področju varstva starejših potrebno rešiti. Zavedamo se, da večletnega zanemarjanja področja starejših ni mogoče rešiti takoj in da zanj ni odgovorna sedanja vlada, smo pa na to dolžni opozarjati in skupaj z odločevalci iskati rešitve, na kar smo tudi pripravljeni in si želimo pri tem tvorno sodelovati.

mag. Melita Zorec, direktorica DSO Ljubljana Vič-Rudnik