Omejitev obiskov – še vedno le ena zdrava oseba naenkrat!

18.8. 2020 Omejitev obiskov – še vedno le ena zdrava oseba naenkrat!

Vlada RS je v Ur.l.RS, št. 95/2020 z dne 7. 7. 2020 razglasila domove starejših za ogrožena območja. Slednje pomeni, da je potrebno v domovih starejših izvajati preventivne zaščitne ukrepe z namenom, da do okužbe z virusom Covid-19 v domovih ne bi prišlo. Varovalni ukrepi veljajo za zaposlene (dnevno merjenje telesne temperature in spremljanje zdravstvenega stanja, uporaba zaščitne maske, razkuževanje, vzdrževanje ustrezne razdalje) stanovalce (razkuževanje, upoštevanje higiene kašlja, vzdrževanje ustrezne razdalje) in obiskovalce. V ta namen so obiski v domovih še vedno v naprej dogovorjeni in se pri obiskih upoštevajo preventivni ukrepi (merjenje telesne temperature, izjava o zdravstvenem stanju, zaščitna maska, obiski v pretežni meri na zunanjih površinah). Ta uveljavljen način velja tudi v prihodnje.

Zaradi slabšanja epidemiološke slike na območju Mestne občine Ljubljana nadaljujemo z začasno omejitvijo obiskov stanovalcev. Vsak stanovalec ima do preklica lahko do dva obiska na teden, pri tem, da na obisk lahko pride le ena zdrava oseba na enkrat. Prosimo vas, da to omejitev dosledno upoštevate! To velja tudi za obiske v parku, na terasi in vrtu. Prosimo vas, naj začasno na obisk ne prihajajo mladoletni obiskovalci in otroci. Pri spremljanju obiskov namreč opažamo, da nekateri obiskovalci ne spoštujejo navedene omejitve in na obisk prihajajo v večjem številu, tudi v spremstvu mladoletnih oseb ali pa se s stanovalci srečujejo bodisi na območju ali izven območja doma na skrivaj. Če obiskovalci ne boste upoštevali navedenih omejitev, bomo v domu žal morali izvesti strožje ukrepe izvajanja obiskov. Prav tako dom v navedenih primerih ne more prevzemati nobene odgovornosti za morebiten vnos virusa v dom.

Začasno odsvetujemo odhode stanovalcev domov ali kamorkoli izven območja Doma. Ko v nujnih primerih to storite, je potrebno pri izhodih iz okolja Doma maksimalno upoštevati vse priporočene varovalne ukrepe. Dom za navedene izhodne ne more prevzemati nobene odgovornosti morebitnega vnosa virusa v Dom. V Domu dnevno spremljamo epidemiološko sliko in bomo ukrepe o posvetu z epidemiološko službo sorazmerno spreminjali glede na stanje v naši občini.

Obiske bomo do nadaljnjega omogočali le na zunanjih površinah Doma (park, terasa, vrt). Ker v Domu v primeru slabega vremena ne zmoremo zagotoviti dovolj varnih in intimnih prostorov za obiske, vas prosimo, da v primeru slabega vremena vaš napovedan obisk preložite na dan, ko bo vreme omogočalo obisk zunaj.

Izjema za obiske v sobi so stanovalci, ki se poslavljajo, stanovalci, ki ne zmorejo več posedanja in stanovalci, ki ob odsotnosti svojca odklanjajo hrano/pijačo. Obisk v sobi je ob uporabi zaščitne opreme omejen na 1 uro.

Obiskovalci se na obisk obvezno najavite vsaj 1 dan prej v tajništvu, na recepciji ali v socialni službi med 9. in 14. uro:

v enoti Bokalce na

vesna.milak@dso-vic.si ali tel. št. 01 4770 602 (tajništvo),

01 4770 600 (recepcija)

matej.peteh@dso-vic.si ali tel. št. 01 4770 912,

branka.drobnic@dso-vic.si ali tel. št. 01 4770 604

v enoti Kolezija na:

lidija.glivar@dso-vic.si ali tel. št 01 4770 518,

blaz.bernik@dso-vic.si ali tel. št. 01 4770 516.

Če najavo pošiljate po elektronski pošti vas prosimo, da zapišete dan in uro želenega obiska. Obiski bodo, kot doslej, potekali po razporedu vsak dan v tednu med 9.30 in 11.30 uro ter med 13.00 in 17.30 uro.

Način izvajanja obiska ostaja enak, kot je opisan na naši spletni strani dne 30. 7. 2020. Še enkrat opozarjamo, da  ste obiskovalci dolžni upoštevati splošna navodila ravnanja za preprečevanje širjenja okužbe (razkuževanje rok, higiena kašlja, ustrezna razdalja …) in morate v času obiska in gibanja na območju doma obvezno neprekinjeno nositi zaščitno obrazno masko. Za obiske zunaj (v parku, na terasi in na vrtu) v enoti Bokalce ni časovne omejitve glede trajanja obiska, prosimo vas le, da s stanovalcem ne odhajate izven območja doma in da stanovalca pripeljete v recepcijo najkasneje do 19. ure. V enoti Kolezija so obiski na domskem vrtu zaradi prostorskih možnosti omejeni na 1 uro.

Prosimo vas, da dosledno upoštevate vse ukrepe in na obisk pridete le, če ste zdravi, niste bili v stiku z okuženimi ali osebami v karanteni in če niste bili na rizičnem območju. Zaradi slabšanje epidemiološke slike v Ljubljani vam ODSVETUJEMO OBISKE V NAŠEM DOMU VSAJ 14 DNI PO VRNITVI IZ TUJINE OZ. ČE STE BILI V TESNEM STIKU Z OSEBO, KI JE BILA V TUJINI OZ. JI JE BILA ODREJENA KARANTENA. Od vseh vas pričakujemo odgovorno vedenje tudi takrat, ko niste na obisku v Domu in seveda ob obisku upoštevanje vseh omejitev in priporočil, zapisanih v tem sporočilu. Kot smo že večkrat zapisali, je virus Covid-19 zelo nepredvidljiv, zatorej je odgovornost na vseh nas, da se vedemo odgovorno in vsa priporočila v celoti upoštevamo. V primeru dodatnega slabšanja epidemiološke slike v okolju ali neupoštevanja omejitev s strani svojcev ali vnosa virusa v Dom bomo morali uvesti strožje omejitve pri obiskih ali neposredne stike s stanovalci celo ponovno ukiniti.

Paketi, darila in podobno

Karantena predmetov, pripomočkov in živil trenutno ni potrebna.

Ostani-te/-mo zdravi!

ekipa DSO Ljubljana Vič-Rudnik