Spoštovani svojci in vsi, ki vam je mar za naše stanovalce!

14.04.2020

Spoštovani svojci in vsi, ki vam je mar za naše stanovalce!

Vstopili smo v šesti teden, ko je naš dom popolnoma zaprt za obiske. Verjamemo, da bi se stanovalci in seveda tudi vi, svojci in prijatelji, zelo razveselili osebnih stikov v času velikonočnih praznikov. Žal to zaradi trenutne epidemije ni bilo mogoče. Kanček vzdušja smo stanovalcem pričarali zaposleni z velikonočnim zajtrkom, prav tako ni manjkala niti okusna potica.

V domu zelo skrbno upoštevamo vsa navodila in strokovne smernice ter ukrepe resornega ministrstva, Ministrstva za zdravje, Nacionalnega inštituta za javno zdravje in Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. V prostorih za izolacijo delovni proces vedno izvajajo isti zaposleni, ki so ločeni tudi od ostalih zaposlenih. V prostorih izolacije kljub stalni uporabi zaščitne opreme, samoizolaciji stanovalcev in strogih ukrepih čiščenja in razkuževanja poskrbimo, da so stanovalci deležni varne in dostojne oskrbe in zdravstvene nege, da prejmejo želene priboljške ter so dnevno ob oknu na prijetnem spomladanskem sončku in svežem zraku.

Že drugi teden nam v zdravem delu doma pri izvajanju delovnih procesov pomaga pet dodatnih zaposlenih iz UKC Ljubljana, študenta šestega letnika medicinske fakultete in diplomirana medicinska sestra prostovoljka. Večino časa so za izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti v domu tri zdravnice iz ZD Ljubljana Vič – Rudnik. Redno sodelujemo z epidemiologinjo in upoštevamo vsa njena navodila. O spremembah v domu redno poročamo Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje.

Od 17. 3. 2020 imamo v domu potrjeno okužbo na COVID-19 pri stanovalcih in zaposlenih, in sicer je na današnji dan ta še vedno potrjena pri 12 stanovalcih in štirih zaposlenih. Pri večini stanovalcev se bolezen izraža v milejši obliki (povišana telesna temperatura). Le en stanovalec v tem trenutku potrebuje dodatno zdravstveno oskrbo v domu. Zdravljenje bolnikov izvajata domski zdravnici v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki iz UKC Ljubljana. Vsi okuženi zaposleni so še vedno doma v samoizolaciji, dobro okrevajo in komaj čakajo, da se spet vrnejo na delo.

Zaradi pojava COVID-19 so stanovalci v obeh enotah še vedno v samoizolaciji, vse skupinske dejavnosti so ukinjene, še vedno pa jih ob lepem vremenu peljemo na svež zrak, skuhamo kavo, priskrbimo priboljške, če to želijo, omogočimo videoklice z njihovimi bližnjimi. Redno jim zagotavljamo raznovrstno in zdravstvenemu stanju primerno prehrano in napitke in jim po navodilu zdravnice apliciramo dovoljene odmerke vitamina D. Vseskozi budno spremljamo zdravstveno stanje vseh stanovalcev in ob morebitnih znakih okužbe z virusom COVID-19 nemudoma ukrepamo tako, da stanovalcu odvzamemo bris, ta pa do izvida počaka v ločenih prostorih. S stanovalci se o trenutnem stanju veliko pogovarjamo in jim v primeru izraženih stisk nudimo ustrezno pomoč, po potrebi tudi kontaktiramo njihove svojce.

Zagotavljamo vam, da vse svojce o kakršnemkoli poslabšanju stanja nemudoma individualno obvestimo po ustaljenih poteh. Če želi kdo od svojcev izvedeti še več informacij o počutju in zdravstvenem stanju svojega sorodnika, naj nas kontaktira enkrat dnevno po ustaljenih poteh in podali mu bomo vse informacije o sorodniku.

Zaščitno opremo prejemamo iz državnih rezerv ali jo sami kupujemo na trgu. Se pa še vedno najdejo podjetja in posamezniki, ki nam potrebno opremo tudi darujejo, za kar smo neizmerno hvaležni in se jim zahvaljujemo.

Še vedno velja prepoved sprejemanja paketov za stanovalce. Prav tako stanovalcem, ki so redni naročniki časopisa, v skladu z navodili Ministrstva za zdravje tega vročimo po pretečenih 72 urah. Ponovno pozivamo vse svojce, ki še vedno poskušajo na skrivaj prinašati stvari stanovalcem, da s tovrstnim ravnanjem prenehajo, saj na ta način ogrožajo stanovalce in zaposlene ter nenazadnje tudi sebe. Ker do tovrstnih poskusov še vedno prihaja, imamo še vedno urejeno pogodbeno razmerje z varnostno službo, ki preprečuje vnos stvari v dom.

Trenutne situacije bo enkrat konec. Koronavirus je že in še bo spremenil naše odnose, naš pogled na svet. V tem težkem času vam želimo izreči priznanje za razumevanje in se vam hkrati zahvaliti za vse spodbudne besede.

Veselimo se dneva, ko bomo ponovno odprli vrata našega doma.

Ekipa DSO Ljubljana Vič – Rudnik