Obvestilo 12. 1. 2021 V enoti Bokalce smo tudi premagali Covid -19

Obvestilo 12. 1. 2021 V enoti Bokalce smo tudi premagali Covid -19

Enota Bokalce

Spoštovani svojci in prijatelji stanovalcev,

zelo veseli smo, da od 10. 1. 2021 v enoti Bokalce nimamo več nobenega okuženega stanovalca z virusom Covid-19, 3 okuženi zaposleni pa so v skladu s smernicami in protokoli umaknjeni iz delovnega procesa in bolezen prebolevajo v domačem okolju. S ponedeljkom, 10. 1. 2021 smo tako ukinili rdečo cono v bivalni enoti 3B. Stanovalce bomo po dezinfekciji prostorov postopoma preselili nazaj v svoje sobe. Postopoma se bo življenje v domu vrnilo v bolj ustaljene tire.
11. 1. 2021 smo ponovno vzpostavili delovanje kavomatov, česar so se zelo razveselili stanovalci in tudi zaposleni. Stanovalci tudi že komaj čakajo prehranjevanja v jedilnicah, ki ga načrtujemo teden dni po drugem odmerku cepiva, ko bo zaščita vseh, ki so se cepili proti koronavirusu, po mnenju strokovnjakov skoraj 95 %. Rehabilitacija bo pričela potekati tudi v manjših skupinah znotraj posameznih bivalnih enot, medtem ko fizioterapevtke in delovni terapevti že ves čas izvajajo individualne aktivnosti s stanovalci, ki tovrstne aktivnosti potrebujejo. Prav tako bomo teden dni po drugem odmerku cepiva spremenili protokol obiskov in zmanjšali količino potrebne zaščitne opreme za obiskovalce. Še vedno pa velja, da na obisk lahko prihaja samo en zdrava oseba naenkrat za pol ure in da obiski potekajo po vnaprejšnji najavi in rezervaciji termina v za to namenjenih prostorih ob spoštovanju vseh predpisanih varnostnih ukrepov. 11. 1. 2021 je v skladu z vladnim odlokom svoje storitve pričela izvajati tudi pedikerka, kar so stanovalci že nestrpno pričakovali.

Pakete za stanovalce lahko svojci ustrezno označene dostavite vsak dan od ponedeljka do petka med 8 in 13 uro na recepcijo doma. Zaposleni bomo poskrbeli, da jih bomo še isti dan predali stanovalcem. Prinesene stvari naj bodo kot do sedaj v originalni embalaži in v papirnatih vrečkah.

V domu nadaljujemo s sprejemanjem stanovalcev. V ta namen smo v bivalni enoti PA razširili prostore sive cone, saj je povpraševanje po domski namestitvi predvsem stanovalcev, ki potrebujejo kakršnokoli oskrbo ali zdravstveno nego, precejšnje.

Za nami je težko obdobje, za katerega si nobeden od nas ne želi, da se ponovi. Iskrena zahvala vam, spoštovani svojci, za podporo, ki ste nam jo namenili v času okužbe s koronavirusom v enoti Bokalce. Hvala vam za vašo potrpežljivost in razumevanje ob zavedanju, da vam je okužba s koronavirusim predvsem onemogočila oseben stik z vašimi najbližjimi, kar pa smo poskušali vsaj malo nadomestiti z drugimi sredstvi komunikacije.

Enota Kolezija

V enoti Kolezija od 12. 1. 2021 nimamo nobenega okuženega zaposlenega. V prejšnjem tednu smo stanovalce preselili nazaj v svoje sobe, vzpostavili delovanje kavomata, frizerka redno opravlja svoje storitve v skladu s sprejetimi odloki vlade. S 11. 1. 2021 smo pričeli s ponovnim sprejemanjem stanovalcev. Obiski potekajo po vnaprej določenem urniku v za to namenjenih prostorih.

V obeh enotah nestrpno pričakujemo vsakotedenske rezultate hitrih testov za zaposlene in zunanje sodelavce. Neizmerno smo zadovoljni, da je na teh testih pozitivnih zelo majhno število sodelavcev. Drugi odmerek cepljenja v domu pričakujemo do konca meseca januarja.

Cepljenje v obeh enotah doma izvaja izvajalec osnovne zdravstvene dejavnosti, in sicer ZD Ljubljana, enota Vič – Rudnik. Stanovalci, ki se še niso cepili proti novem koronavirusu in si to želijo, svoj interes sporočilo v obe ambulanti doma na naslednje kontakte:
V enoti Bokalce: Snežana Miletič, 01 4770 613, vsak delovni dan med 8 in 10 uro ali na elektronski naslov
snezana.miletic@dso-vic.si
V enoti Kolezija: Nataša Bečiragič, 01 4770 512, vsak delovni dan med 12 in 14 uro ali na elektronski naslov
natasa.drevensek@dso-vic.si

Pred izvedbo cepljenja mora stanovalec oz. njegov zakoniti zastopnik oz. osebe, ki so sposobne odločanja o sebi in so dopolnile 18 let v izključujočem vrstnem redu, kot ga določa Zakon o pacientovih pravicah podati soglasje. Soglasje se v primeru cepljenja proti koronovirusu poda ob prvem cepljenju in velja za oba odmerka cepiva.

Da ostanete zdravi
vam želi ekipa DSO Ljubljana Vič – Rudnik