Prehrana v Domu Starejših Občanov

Jedilni list, 01.12. – 07.12.2015, Kolezija

jedilnik od 01.12. do 07.12. 2015, Kolezija