Prehrana v Domu Starejših Občanov

Jedilni list za dostavo, 04.06. – 10.06.2109

jedilnik za dostavo od 04.06. do 10.06.2019