Prehrana v Domu Starejših Občanov

Jedilni list za dostavo, 14.10. – 21.10.2020

jedilnik za dostavo od 13.10. do 19.10. 2020