NASTOP PEVSKEGA ZVORA IVAN CANKAR, 16. 1. 2018, ENOTA BOKALCE

VABLJENI NA NASTOP PEVSKEGA ZBORA IVAN CANKAR, KI BO V TOREK, 16. 1. 2018 OB 16. URI V DVORANI DOMA.