Obiranje jabolk v senzornem parku, enota Bokalce, avgust 2018