Obletnica dnevnega centra, enota Bokalce, marec 2018