Pevci izpod Rožnika, enota Bokalce, 7. november 2019