Prehrana v Domu Starejših Občanov

Jedilni list, 01.08. – 07.08.2017, Kolezija

jedilnik od 01.08. do 07.08. 2017, Kolezija