Prehrana v Domu Starejših Občanov

Jedilni list, 13.10. – 19.10.2015, Kolezija

jedilnik od 13.10. do 19.10. 2015, Kolezija