Prehrana v Domu Starejših Občanov

Jedilni list, 18.06. – 24.06.2019, Kolezija

jedilnik od 18.06. do 24.60.2019, Kolezija