Prehrana v Domu Starejših Občanov

Jedilni list, 18.09. – 24.09.2018, Kolezija

jedilnik od 18.09. do 24.09. 2018, Kolezija