Prehrana v Domu Starejših Občanov

Jedilni list, 29.06. – 06.07.2015, Kolezija

jedilnik od 30.06. do 06.07. 2015, Kolezija