5. leto delovanja pogovorne skupine Bor, enota Bokalce, 30. september 2019