Grafitiranje OŠ Vrhovci v Dnevnem centru, enota Bokalce, 11. junij 2019